08 december 2022

Under hösten har flera forskare vid BKV fått forskningsanslag från nationella forskningsfinansiärer. En av dem är Thomas Schön som fått medel från Vetenskapsrådet och Hjärt-Lungfonden för att fortsätta sin forskning om tuberkulos. - Det känns fantastiskt att få möjlighet att fortsätta på tidigare forskningsspår och samarbeten kring förbättrad diagnostik och behandling av tuberkulos, säger Thomas.

När det är höst trillar anslagsnyheterna in. Det här året är inget undantag. Under hösten har flera forskare vid BKV fått forskningsmedel från bland annat Vetenskapsrådet (VR). Thomas Schön är en av dem. Han har tilldelats medel från utlysningar från både VR och Hjärt-Lungfonden.  Foto Emma Busk Winquist

Beviljade VR-anslag

När Vetenskapsrådet publicerade vilka ansökningar som beviljats projektbidrag inom medicin och hälsa 2022, fanns Thomas Schöns namn med. Han beviljades 2,4 miljoner kronor över 3 år för projekt om immunförsvarets dubbla roll i att potentiera tuberkulosbehandling och bidra till resistensutveckling. Utöver Thomas fanns ytterligare åtta forskare vid BKV som fick anslag inom medicin och hälsa 2022.

Thomas fick även projektbidrag för utvecklingsforskning på 4,5 miljoner kronor över 3 år för en studie kring förbättrad diagnostik av tuberkulos med moderna metoder i Etiopien och Guinea Bissau.

- Det känns fantastiskt att få möjlighet att fortsätta på tidigare forsningsspår och samarbeten kring förbättrad diagnostik av tuberkulos tillsammans med kollegor från Danmark, Etiopien och Guinea Bissau.

Vad betyder det att få forskningsanslag för din fortsatta forskning?

- Anslagen säkerställer att vi med utgångspunkt från LiU kan fortsätta att arbeta i globala samarbeten kring tidig identifiering och individualiserad behandling av tuberkulos.

Vetenskapsrådet fattade nyligen också beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för proof of concept inom infektionsområdet 2022. Thomas Schön och Maria Lerm, (professor vid BKV) fick båda 2 miljoner vardera. Thomas proof of concept-anslag går till projekt om förbättrad resistensbestämning mot tuberkulos. Maria Lerm får 2 miljoner kronor för projektet ”DNA methylation-based signatures for precision diagnostics in severe lung diseases”.

Anita Hällgren, adjungerad universitetslektor vid BKV, får också hon medel från VR i form av anslag för kliniska behandlingsstudier på 1,2 miljoner rörande förbättrad handläggning och behandling av svåra S. aureus-infektioner.

Hjärt-Lungfonden

Utöver anslagen från Vetenskapsrådet har Thomas Schön och flera andra forskare vid BKV erhållit anslag från Hjärt-Lungfonden.

  • Thomas Schön får 3 miljoner över 3 år i projektbidrag för projektet “Face mask sampling for monitoring the dual role of host immunity in potentiating tuberculosis drug activity and development of drug resistance”.
  • Tomas L. Lindahl får 2,4 miljoner kr över 3 år i projektbidrag för projektet “Trombocyter, koagulation antitrombotiska läkemedel - ny kunskap om mekanismer kan förbättra behandling av hjärt-kärlsjukdomar”.
  • Michaela Jonsson Nordvall, doktorand i Thomas Schöns grupp, tilldelas dessutom lönemedel för forskningstid över 2 år på 612 000 kr för projektet “Aspects of diagnostic procedures and host immunity in the clinical management of tuberculosis”.
  • Ulrika Ådén får 1,8 miljoner kr över 3 år i projektbidrag för projektet ”Persisterande ductus arteriosus hos mycket prematurfödda barn. Långtidsuppföljning och nya behandlingsmöjligheter”.
  • Katarina Niward tilldelas 560 000 kr för forskningstid för projektet ”Mot förkortad behandlingstid av lungtuberkulos genom tidig dosjustering och ökad läkemedelsexponering”.

Forskare i artikeln

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.