15 juni 2021

Ett forskningsprojekt som koordineras från LiU får drygt 15 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att utvärdera vaccination mot covid-19.

vaccination.Forskare ska följa upp vaccinationer mot covid-19 i ett nytt projekt. Foto Plattform– Vi kommer bland annat att undersöka varaktigheten i vaccinskyddet mot covid-19 och vaccinationstäckning i olika grupper, men också försöka utveckla modeller som kan möjliggöra utvärdering av detta i realtid. Även om den senaste vågen av covid-19 nu är klart på väg nedåt och vaccinerna tycks vara effektiva mot nuvarande virusvarianter så återstår säkerligen flera utmaningar framöver där våra resultat kan bli betydelsefulla, säger Thomas Schön professor vid LiU och överläkare vid infektionsklinikerna i Kalmar och Östergötland, huvudsökande för projektet.

I projektet ska forskarna koppla samman uppgifter om covid-19-vaccinering med befintliga befolknings- och vårddata inom Östergötlands, Jönköpings och Kalmars län (Sydöstra sjukvårdsregionen). Inom detta område bor drygt 1,3 miljoner människor. Informationen analyseras med hjälp av systemmodellering och maskininlärning. Det tvärvetenskapliga koordineras av Toomas Timpka, professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) vid LiU.

– Projektet bygger på den informationsplattform för sjukvården som gemensamt byggts upp av forskare och tekniker under de senaste två decennierna. Plattformen ger möjlighet för epidemiologiska analyser med mycket korta ledtider. I ett bredare perspektiv ger metodiken helt nya förutsättningar för praktiskt folkhälsoarbete där nya hälsofaror upptäcks tidigt och interventioner kan utvärderas kort efter att de genomförts, säger han.

 

Projektet, med namnet ”Realtidsutvärderingar av Covid-19-vaccination i svenska sjukvårdsregioner baserat på en informationsplattform som stöder systemmodellering och maskininlärning”, är ett av totalt sex som får dela på 100 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för uppföljningsstudier av vacciner mot covid-19.

 

– Att få anslaget ger en fantastisk möjlighet till fördjupat samarbete inom covid-19-området mellan de medicinska och tekniska fakulteterna inom LiU och hela den Sydöstra sjukvårdsregionen. Resultaten kommer förhoppningsvis inom en snar framtid att optimera vaccinationsstrategier både till nytta för sjukvården och inte minst medborgarna, säger Thomas Schön.

Mer om forskningen

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.

Olga Tokarczuk tar emot nobelpriset i litteratur.

Nobelprisets väg till att bli ett världspris i litteratur

I december varje år delas Nobelpriset ut – bland annat i litteratur. Forskaren Jacob Habinek vid LiU har analyserat hur Nobelpriset blev ett världspris.

Unga vuxna arbetar med färgglada papper runt ett stort bord.

Användarna är med och designar appen

Unga med olika funktionsnedsättningar är medforskare i att designa ett digitalt verktyg som ska hjälpa dem att må bättre. För forskaren Ulrika Müssener är det självklart att fråga användarna vad de behöver och vill ha.