15 juni 2021

Ett forskningsprojekt som koordineras från LiU får drygt 15 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att utvärdera vaccination mot covid-19.

vaccination.Forskare ska följa upp vaccinationer mot covid-19 i ett nytt projekt. Foto Plattform– Vi kommer bland annat att undersöka varaktigheten i vaccinskyddet mot covid-19 och vaccinationstäckning i olika grupper, men också försöka utveckla modeller som kan möjliggöra utvärdering av detta i realtid. Även om den senaste vågen av covid-19 nu är klart på väg nedåt och vaccinerna tycks vara effektiva mot nuvarande virusvarianter så återstår säkerligen flera utmaningar framöver där våra resultat kan bli betydelsefulla, säger Thomas Schön professor vid LiU och överläkare vid infektionsklinikerna i Kalmar och Östergötland, huvudsökande för projektet.

I projektet ska forskarna koppla samman uppgifter om covid-19-vaccinering med befintliga befolknings- och vårddata inom Östergötlands, Jönköpings och Kalmars län (Sydöstra sjukvårdsregionen). Inom detta område bor drygt 1,3 miljoner människor. Informationen analyseras med hjälp av systemmodellering och maskininlärning. Det tvärvetenskapliga koordineras av Toomas Timpka, professor vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) vid LiU.

– Projektet bygger på den informationsplattform för sjukvården som gemensamt byggts upp av forskare och tekniker under de senaste två decennierna. Plattformen ger möjlighet för epidemiologiska analyser med mycket korta ledtider. I ett bredare perspektiv ger metodiken helt nya förutsättningar för praktiskt folkhälsoarbete där nya hälsofaror upptäcks tidigt och interventioner kan utvärderas kort efter att de genomförts, säger han.

 

Projektet, med namnet ”Realtidsutvärderingar av Covid-19-vaccination i svenska sjukvårdsregioner baserat på en informationsplattform som stöder systemmodellering och maskininlärning”, är ett av totalt sex som får dela på 100 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för uppföljningsstudier av vacciner mot covid-19.

 

– Att få anslaget ger en fantastisk möjlighet till fördjupat samarbete inom covid-19-området mellan de medicinska och tekniska fakulteterna inom LiU och hela den Sydöstra sjukvårdsregionen. Resultaten kommer förhoppningsvis inom en snar framtid att optimera vaccinationsstrategier både till nytta för sjukvården och inte minst medborgarna, säger Thomas Schön.

Mer om forskningen

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.