Fotografi av Truls Löfstedt

Truls Löfstedt

Universitetsadjunkt

Digitalisering förändrar offentlig sektor. På något sätt måste man rusta sig för att både styra utvecklingen och förvalta resultatet. Genom tät samverkan med organisationer söker jag praktiskt användbar kunskap om ändamålsenlig och hållbar styrning.

Informationssystem och digitalisering

Digitalisering kan skapa många möjligheter inom organisationer och anses av många som en nyckel till innovation, effektivisering, förenkling och förbättring. För att utvecklingen ska vara hållbar krävs att vi utvecklar kunskap om att styra, förvalta och leva med digitala verktyg.
 

Forskning Visa/dölj innehåll

Forskningen jag bedriver handlar om hur digitala resurser hanteras i organisationer ur ett styrningsperspektiv.

Mer specifik, hur man organiserar sig på ett ändamålsenligt sätt för att uppnå detta. Mitt avhandlingsprojekt syftar att förstå vad som händer när nya modeller för att styra digitala resurser införs. Studien följer två exempel på införande av portföljstyrning i svensk offentlig sektor och förväntas bidra med ökad förståelse kring införande av styrmodeller och de möjligheter, utmaningar och effekter som uppkommer när modell möter verksamhet.

Att utnyttja digitaliseringens möjligheter som en strategisk tillgång i verksamheter är något som engagerar mig. Forskning inom Informationssystem visar på kraften i att angripa denna utmaning från olika perspektiv för att belysa interaktion mellan människa, teknik och organisation 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2019

2018

2015

Undervisning Visa/dölj innehåll

Som doktorand vid Avdelningen för informationssystem och digitalisering är jag aktiv i undervisning på Systemvetenskapliga Kandidatprogrammet och Masterprogrammet i IT och Management. 

På programmen medverkar jag i kurser om IT-governance, Verksamhetsutveckling och digitalisering, Hållbara IT-projekt och IT-förvaltning, Databaser och datamodellering, samt Affärssystem för företag.

Jag har under min tid som doktorand varit ansvarig för flera kurser och ägnat en del av min tid åt att vidareutveckla vårt kursutbud.

Korta fakta Visa/dölj innehåll

CV i korthet

  • Master i IT och Management, LiU (2012-2014)
  • Kandidat i Systemvetenskap, LiU (2009-2012)
 

Sociala medier

Linkedin

Organisation Visa/dölj innehåll