IT-styrning och organisationskultur

symbolisk bild på några personer med projektion av 10101010

IT-styrning är konsten styra IT så att den tillför verksamheten så stort värde som möjligt.

På LiU arbetar vi i nära samverkan med både offentlig sektor och privata företag för att studera styrning och ledning med och av IT. Vi vill bidra till kunskap om hur IT-styrning utvecklas och används av människor i organisationer och i samhället. En vital del i forskningen är studier av samspelet mellan människa, IT och organisation.

Vår forskning

Vi studerar bland annat hur..

  • IT kan användas för att sprida och stärka företagskulturen inom IKEA.
  • en större myndighet använder och utvecklar sitt ledningssystem bland annat via ett intranät som en central bärare strukturer, processer och kultur.
  • styrning av flera IT-system (portföljer av system) vid Region Östergötland.
  • ett medelstort, innovativt företag vill få ”ordning och reda” bland sina IT-system och arbeta mer systematiskt med sitt IT-arbete.

Analyserar användarnas perspektiv

I vår forskning ingår flera delstudier som genomförs på uppdrag av en stor svensk myndighet med en heterogen verksamhet och ansvar för större infrastrukturer. Vi kartlägger och analyserar användare av ett ledningssystem, och studerar deras perspektiv och professioner.

I studien ingår även att göra en forskningsöversikt om integrerade ledningssystem som struktur, beröringspunkter med organisationskultur och processperspektiv.

Hur e-tjänster utvecklas i ett vidare perspektiv där flera intressenter är representerade och där det finns många mål och perspektiv att ta hänsyn till i en utvecklingsprocess, är ett annat område vi studerar.

Forskare i projektet

Relaterad forskning

Organisation