Presentation

Mina intresseområden handlar om utvecklingspsykologi, neuropsykologi, olika neuropsykiatriska funktionshinder psykologisk utredning, framförallt av barn.  

Min doktorsavhandling var relativt tvärvetenskaplig och hade ett tvåfaldigt fokus. Den handlade dels handlade om hur nutrition (specifikt omega-3 fetter) under fosterlivet långsiktigt påverkar kognitiv funktion och dels om en intervention med omega-3 fetter kan påverka barn med ADHD eller barn i risk att utveckla ADHD. Den baserade sig på data från flera projekt, båda samarbeten med Barnpsykiatriska kliniken och Barnkliniken vid Hälsouniversitetet. 

Jag har på senare tid intresserat mig för prematura barns utveckling. Att födas för tidigt innebär en stor påfrestning på den nyföddas omogna hjärna. Hur denna påfrestning påverkar barnens utveckling samt om en intervention i form av en modifierad NIDCAP-metod är i fokus för denna forskning. Studien som är ett samarbete med Neonatalvården vid Hälsouniversitetet heter LiMoNid. Barnen följs upp vid 11 månader och 4 års ålder med psykologiska testbatterier. Både kognition, språk, motorik och samspelsförmågor undersöks. 

Mitt huvudsakliga forskningsintresse sedan 2017 handlar om hur digitala medier påverkar små barns utveckling. Detta forskningsprojekt genomförs av forskningsgruppen vid Baby- och barnlabbet. Vi följer ca 100 barn och deras familjer från 9 månader till två-års ålder och undersöker deras digitala medievanor och hur det kan påverka bl.a. språk och minne. 

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen på Psykologprogrammet, men även på andra utbildningsprogram och fristående kurser. På Psykologprogrammet undervisar jag särskilt kring psykologutredning (termin 3, 5 och 8) och är ansvarig för de moment om Psykologspecifika färdigheter kring psykologiska test och utredning som finns på Psykologprogrammet. Vad gäller utvecklingspsykologi så är jag kursansvarig för flera kurser, både utvecklingspsykologiska grunder, skolår och tonår, utvecklingspsykopatologi och utvecklingspsykologi klinisk tillämpning. Jag är också kursansvarig i neuropsykologi (grundläggande neuropsykologi på termin 3 samt tillämpad neuropsykologi på termin 8). Här ingår en work-shop i neuropsykologisk testning samt seminarier i tolkning och förståelse av testresultat. Jag har varit basgruppshandledare på olika terminer, och är det återkommande på termin 1. Jag undervisar även i grundläggande samtalsmetodik.

På psykologprogrammet finns ett Testotek som är ett slags referensbibliotek för de vanligaste psykologiska utredningsbatterierna och tester som används av psykologer i klinisk verksamhet. I Testoteket kan psykologstudenterna träna på psykologisk testning. Jag är ansvarig för Testoteket och i testoteksansvaret innefattar ansvar för helheten vad gäller Psykologspecifika färdigheter vad gäller psykologiska tester- och utredning på Psykologprogrammet i Linköping.

Forskning

Undervisning

Publikationer

2022

2021

Organisation