Fotografi av Ulrika Sultan

Ulrika Sultan

Mitt forskningsområde handlar om flickors teknikintressen och hur det teknikintresset kan behållas upp till vuxen ålder. Jag är utbildad lärare och har arbetat inom förskola, grundskola och fritidshem samt med att undervisa teknikkurser på fritiden.

Forskning om flickors teknikintressen

Hur kommer det sig att du gillar teknik? Vem är teknisk? Varför pratas det om flickor som de som inte är teknikintresserade?

Vad händer om vi lärare och samhället börjar prata om flickor som teknikintresserade? Det är frågor som intresserat mig under snart ett årtionde och som jag nu har möjlighet att fördjupa mig i som doktorand i teknikens didaktik. Jag har anammat ett teknofeministiskt perspektiv på flickors teknikintresse. Med det menas att jag tittar brett och djupt på hur samhällets strukturer och kulturer skulle kunna påverka teknikintresset men även hur ett teknikintresse skulle kunna påverka flickornas deltagande i och utveckling av framtidens samhälle. Jag driver teknikintresse som en demokratifråga, i betydelsen att ett teknikintresse ger eleverna möjligheter till att på lika villkor vara medskapare av framtiden.

Jag undervisar på teknikkurser för blivande förskollärare och grundskollärare. Min undervisning bygger på att studenterna ska få med sig praktiska och teoretiska kunskaper om teknik är och kan vara.  Teknikundervisningen handlar lika mycket om att tänka som att göra. En viktig pusselbit för framgångsrik undervisning är att bryta studenternas ofta negativa bild om sin egen tekniska förmåga och skapa en positiv bild av de själva som tekniska.

Undervisning

Publikationer

Relaterad information