Forskning

Jag ingår i forskargruppen inom produktionsekonomi och forskar om:

  • produktionsstrategier, 
  • automatisering och digitalisering i produktionen,
  • effektivisering av produktionsflöden.
 

Målinriktad produktionsstrategier

Nyligen har jag medverkat i ett samverkansprojekt ”Målinriktad produktionsstrategier” finansierad av Tillväxverket. Målet med förstudien är att göra en nulägesbeskrivning av arbetet med operativa mätetal och skälen till att företaget inte har implementerat mätetal alls eller i liten utsträckning. En annan målsättning är också att jämföra det lilla företagets förutsättningar och arbetet med mätetal och jämföra deras arbetet med ett större tillverkningsföretags, referensföretag, arbete med mätetal. Läs mer om samverkansprojekt här.

Publikationer

2023

2019

2018

2016

2014

Korta texter

CV

  • Teknologie doktor inom produkt- och produktionsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2008
  • Licenciat, Chalmers tekniska högskola, 2007
  • Civilingenjörsexamen i Mechanical Engineering, Linköpings tekniska högskola, 1991
 

Undervisning

Organisation

Nyheter