Fotografi av Veronica Lindström

Veronica Lindström

Universitetslektor

Min forskning riktar in sig på hållbar produktion och ligger i linje med Agenda 2030s mål nr 12. Jag utvecklar och mäter hållbara tillverkningsprocesser och utvecklar produktionsstrategier.

Forskning

Jag ingår i forskargruppen inom produktionsekonomi och forskar om:

  • produktionsstrategier, 
  • automatisering och digitalisering i produktionen,
  • effektivisering av produktionsflöden.
 

Målinriktad produktionsstrategier

Nyligen har jag medverkat i ett samverkansprojekt ”Målinriktad produktionsstrategier” finansierad av Tillväxverket. Målet med förstudien är att göra en nulägesbeskrivning av arbetet med operativa mätetal och skälen till att företaget inte har implementerat mätetal alls eller i liten utsträckning. En annan målsättning är också att jämföra det lilla företagets förutsättningar och arbetet med mätetal och jämföra deras arbetet med ett större tillverkningsföretags, referensföretag, arbete med mätetal. Läs mer om samverkansprojekt här.

Publikationer

2023

Veronica Lindström, Fredrik Persson, Arun Pravin Chennai Viswanathan, Mahendran Rajendran (2023) Data quality issues in production planning and control - Linkages to smart PPC Computers in industry (Print), Vol. 147, Artikel 103871 Vidare till DOI

2019

Veronica Lindström, Theodor Jansson, Henrik Lennartsson (2019) Linking digitalization to manufacturing strategy: a case study at Scania CV AB in Oskarshamn

2018

Veronica Lindström (2018) Linkages between attributes of SME:s and manufacturing performance measures Preprints of 20th International Working Seminar on Production Economics, s. 285-296

2016

Veronica Lindström, Niklas Ingesson (2016) Mapping a Value Stream with the Perspective of Sustainability Advances in Production Management Systems. Initiatives for a Sustainable World: APMS 2016 Vidare till DOI

2014

Veronica Lindström, Sinan Habib, Simon Torstensson (2014) A modified work process for manufacturing strategy formulation: A case study of a small industrial company in Sweden Proceedings of the 6th International Swedish Production Symposium 2014

Korta texter

CV

  • Teknologie doktor inom produkt- och produktionsutveckling, Chalmers tekniska högskola, 2008
  • Licenciat, Chalmers tekniska högskola, 2007
  • Civilingenjörsexamen i Mechanical Engineering, Linköpings tekniska högskola, 1991
 

Undervisning

Organisation

Nyheter