Jag intresserar mig för matematik och dess tillämpningar. Jag är övertygad om att matematik spelar, och kommer att spela, en mycket viktig roll inom en mängd tillämpningar. Matematiken tillhandahåller ett universellt språk för att beskriva strukturer och relationer, och som kan användas på olika tillämpningar. 

Mitt nuvarande arbete handlar om matematiska tillämpningar inom biologi, medicin och teorin om vattenvågor. Som matematiker är mina intresseområden partiella differentialekvationer och inversa problem.

Forskning

Publikationer

2023

2021

Organisation