Nordisk Studentsångarstämma 

Nästa stämma

Stämman är tillbaka!

Den elfte Nordiska Studentsångarstämman (NSSS XI) kommer att hållas där det en gång startade, på Linköpings universitet, torsdagen 29 maj - söndagen 2 juni 2025.

På grund av pandemin har stämman blivit inställd 2 gånger, men nu är den tillbaka i samklang med LiUs 50-årsjubileum. Stämman arrangeras av LiU-körerna Linköpings Studentsångare, Den akademiska damkören Linnea, LiHtösen, Chorus Lin och SKÖN.

Kontakta projektgruppen via mail: nsss25linkoping@gmail.com

Historia

Första stämman i modern tid

Den första stämman i modern tid arrangerades år 1987 av studentkörerna vid Linköpings universitet. Syftet med NSSS är att samla nordiska och baltiska akademiska körer för att knyta vänskapsband och ha roligt tillsammans med musik av hög kvalitet. NSSS arrangeras var tredje år av studentkörer vid olika universitet


NSSS syfte, mål och allmänna råd

I Lapeenranta 2005 beslutade några av körernas musikdirektörer att föreslå några mål inför kommande möten. Då skapades nedanstående syftesskrivning.

NSSS syfte

NSSS syfte är att samla nordiska och baltiska akademiska körer i form av vänskap och glädje samt evenemang av hög musikalisk och social kvalitet. NSSS arrangeras var tredje år av lokala arrangörer.

Allmänna mål

• Vid NSSS är körernas och körmedlemmarnas välmående den viktigaste frågan. Alla aktiviteter ska främja körerna och körmusiken. Körernas eller körmedlemmarnas positiva upplevelser av evenemanget får aldrig ignoreras av praktiska eller ekonomiska intressen.
• Vid NSSS samlas några av de allra bästa nordiska och baltiska körerna. Därför bör musikarbetet vara progressivt och av hög kvalitet.
• Vid NSSS samlas körer med distinkta traditioner. Musikarbetet bör därför visa respekt och uppmärksamhet mot dessa.
• Vid NSSS samlas blandade, manliga och kvinnliga körer. Den gemensamma repertoaren bör därför innehålla musik för alla dessa typer av körer.
• Noter som ska distribueras bör skickas före oktober året före NSSS. Dirigenterna kan bjudas in till ett möte i värdlandet två år före mötet. Vid detta möte kommer musikinnehållet att diskuteras och planeras.


Allmänna råd

• Bevara en god rösthygien genom dagliga uppvärmningar och god akustik i konsertsalarna.
• Informera gästdirigenter, musiker och föreläsare om NSSS syfte så att det inte uppstår missförstånd.
• Informera deltagarna i god tid om vilken standardrepertoar som ska användas under ceremonier och fester så att körerna ges möjlighet att förbereda sig.

Fakta och kontaktinformation

Nästa NSSS

2025 Linköping 

Tidigare NSSS

• 2023 ställdes in
• 2020 ställdes in
• X 2017 Uleåborg/Oulu, Finland 4-7 maj
• IX 2014 Tartu, Estland, 24-27 april
• VIII 2011 Linköping, Sverige 5-8 maj
• VII 2008 Stavanger 17-20 april
• VI 2005 Villmanstrand/Lappeenranta 21-23 april
• 2002 NSSS ställdes in
• V 1999 Tallinn, Estland 8-10 april
• IV 1996 Köpenhamn, Danmark 12-14 april
• III 1993 Trondheim, Norge 2-4 april
• II 1990 Åbo/Turku, Finland
• I 1987 Linköping, Sverige 12-14 juni

Körer som har deltagit 

Alla NSSS

Florakören vid Åbo Akademi, Finland
Linköpings Studentsångare, Sverige
Studentkören Brahe Djäknar, Finland

8 NSSS

Den Norske Studentersangforening, Norge

7 NSSS

Akademiska damkören Lyran, Finland
Akademiska sångföreningen, Finland
Kvindelige studenters sangforening, Norge
Lappeenrannan Teekkarilaulajat, Finland
Trondhjems studentersangforening (TSS), Norge
Turun yliopiston ylioppilaskunnan kuoro, Finland

NSSS25

Projektgrupp

Information om 2025-års stämma uppdateras här: Hemsida för NSSS25
Kontakta projektgruppen via mail-adressen nedan.