Nationell konferens om särskilda utbildningsbehov i matematik 2024

Särskilda utbildningsbehov i matematik – eleverna, undervisningen och delaktigheten

Tillsammans har vi en vision att kunna bidra till en forskningsbaserad skolutveckling med fokus på specialpedagogiska frågor i matematik. Genom att skapa engagemang kring konferensens tema möjliggör vi utveckling och lärande. Konferensen bidrar genom att verka för fördjupade kunskaper och erbjuda möjligheter till reflektion. Temat för årets konferens är "Särskilda utbildningsbehov i matematik – eleverna, undervisningen och delaktigheten".

Konferensen är ett samarrangemang av Högskolan Dalarna, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet och Malmö universitet.

Särskilda behov logo

Årets konferens

NÄR

29 oktober 2024 klockan 8.30-17.00

VAR

Digitalt via Zoom

KOSTNAD

875 kronor inklusive moms

Huvudtalare

Emma Leifler, Göteborgs universitet

Emma är universitetslektor och verksam vid Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Hennes avhandling handlar om inkludering för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Begreppet specialdidaktik är centralt för hennes forskning om hur undervisningsinnehåll i olika ämnen kan göras tillgängligt för fler elever.

Maria Christina Secher Schmidt, Köpenhamns professionshögskola

Maria är docent och verksam vid Lärarutbildningen, Köpenhamns professionshögskola. Hon är programansvarig för forsknings- och utbildningsmiljön ”Diversitet och deltagande i skolan”. Hennes avhandling handlar om lärares och elevers inkluderingssträvanden i matematikundervisning.

Kenny Skagerlund, Linköpings universitet

Kenny är biträdande professor och verksam vid Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. I sin forskning intresserar han sig bland annat för barns matematikångest, matematiska svårigheter (dyskalkyli) och barns förmågor i matematik.

Information om konferensen

Syftet med konferensen är att lyfta fram och synliggöra de professionella kunskaper som lärare, rektorer, speciallärare, lärarutbildare och forskare besitter om särskilda utbildningsbehov i matematik. Konferensens mål är att inspirera genom att presentera både forskning och pedagogisk verksamhet som handlar om matematikundervisning och om barn och elever i behov av särskilt stöd. Lärare i alla skolformer är välkomna; förskola till högskola!

Våra huvudtalare (keynote speakers) kommer att beröra teman som ger olika perspektiv på särskilda utbildningsbehov i matematik. Förutom föreläsningar kommer även parallella tematiska sessioner att genomföras vid konferensen. Dessa består av bidrag från konferensdeltagarna. Vi välkomnar särskilt forskningsförankrade och praktiknära bidrag. Självklart är du varmt välkommen att delta på konferensen, även om du inte presenterar något.

Målgrupper

 • Speciallärare i matematik
 • Lärarutbildare av speciallärare i matematikutveckling
 • Rektorer, lärare och övriga intressenter kring specialpedagogiska frågor i matematik
 • Forskare och forskarstuderande i matematikdidaktik och specialpedagogik

Program

8.30 Konferensen öppnas

8.45 Huvudtalare 1

9.45 Fika

10.15 Seminarium 1

11.05 Paus

11.15 Seminarium 2

12.05 Lunch

13.15 Huvudtalare 2

14.15 Paus

14.30 Seminarium 3

15.20 Fika

15.45 Huvudtalare 3

16.45 Konferensens avslutas

17.00 Dagen slut

Anmälan till konferensen

Välkommen med din anmälan till Nationell konferens om särskilda utbildningsbehov i matematik 2024!

Konferensavgift: 875 kr inkl moms (700 kr exkl moms). All ekonomisk hantering handhas av TM Event AB. Du kan betala ditt deltagande med faktura eller kreditkort/swish. Se till att ha fullständiga fakturauppgifter till hands.

Skicka in bidrag (abstract)

Välkommen med ditt bidrag (abstract) på temat "Särskilda utbildningsbehov i matematik – eleverna, undervisningen och delaktigheten". Det kan exempelvis vara ett projekt du/ni på skolan arbetar med, en fråga du/ni funderar kring, ett område du/ni fokuserar eller ett forskningsprojekt.

Möjliga områden är interventioner, framgångsrika sätt att organisera särskilt stöd i matematik eller förebyggande didaktiskt arbete som givit resultat för elever i behov av särskilt stöd. Berätta, beskriv och delge dina/era erfarenheter och slutsatser. Dessa bidrag presenteras under konferensen i tematiska sessioner, där varje bidrag presenteras under 15 minuter och diskuteras under 5 minuter. För att ditt bidrag ska accepteras ska innehållet vara relevant för kunskapsområdet särskilda utbildningsbehov i matematik.

Abstracts kommer att publiceras öppet tillgängligt i LnuOpen. Publikationen kommer att få ett ISBN (ISBN: 978-91-8082-088-2) och varje bidrag publiceras under Creative Commons Licensen CC BY.

Att skicka in konferensbidrag

Vi öppnar för att skicka in konferensbidrag den 25 mars 2024 (samtidigt som anmälan för deltagande öppnar). Sista dag för att skicka in bidrag är 7 oktober och du får besked om ditt bidrag har antagits senast den 14 oktober.

Konferensbidrag till SUM - nationell konferens om Särskilda Utbildningsbehov i Matematik

Bidraget ska innehålla:

 • målet med aktiviteten eller studien
 • teorier och metoder eller arbetssätt och strategier
 • resultat av undervisningsinsatsen eller studien
 • slutsatser eller reflektioner över den beskrivna undervisningsformen, utvecklingsområdet eller studien du/ni beskriver, samt
 • vilken betydelse detta kan få för undervisning av elever i behov av stödinsatser.

Ta del av abstract

Delta i Zoom-möte

Vid Linköpings universitet använder vi Zoom för konferenser.

Det är enkelt att delta i ett Zoommöte. Ingen nedladdning eller registrering behövs.

 1. Klicka på länken till Zoommötet som du har fått. Zoom-mötet öppnas då i den webbläsare du brukar använda.
 2. Klicka på ”tillåt” om datorn frågar om tillåtelse att använda din mikrofon och webbkamera. Om du redan har Zoomklienten/programmet på datorn kommer det att öppnas när du klickar på länken, och mötet startar precis som vanligt.

Observera att om du använder en jobbdator för detta så kolla upp i god tid att Zoom går att använda på denna. Ibland har vissa arbetsgivares IT-support stängt av Zoom, och då måste du få hjälp av dem så att Zoom går att använda. Alternativt kan du använda en privat dator istället.

Bra att tänka på:

 • Använd gärna ett headset eller hörlurar med mikrofon. Då får både du och de andra i mötet så bra ljud som möjligt.
 • Använd helst dator! (Även om Zoom också funkar med mobil eller iPad tex).
 • Stäng av din mikrofon när du inte pratar. Det gör du på symbolen för mikrofonen längst ner till vänster i bild.
 • Testa gärna din webbkamera och mikrofon i förväg. Detta kan du enkelt göra via Zooms funktion ”testmöte”. Gå in på https://zoom.us/test och följ instruktionerna.
 • Anslut till ditt Zoom-möte i god tid så du hinner bekanta dig med hur du gör för att till exempel stänga av och på kameran och mikrofonen.

Kontakt

Arrangörer

Många loggor