08 november 2019

Två forskare vid IEI – Daniel Kindström och Christian Kowalkowski – hamnar högt i en sammanställning över Sveriges mest publicerade och citerade forskare, gjord av tidskriften Fokus. ”Mycket hedrande och roligt”, säger LiU-forskarna.

Daniel Kindström och Christian Kowalkowski.
Daniel Kindström och Christian Kowalkowski. Foto: Mikael Sönne

"En komplett överraskning"

I Fokus listas Sveriges 100 mest publicerade och citerade forskare i en rad discipliner som humaniora, miljövetenskap, medicin och teknik. Rankningen bygger på antalet publicerade artiklar och citeringar i 20 000 internationella, vetenskapliga tidskrifter.

Professorerna Daniel Kindström och Christian Kowalkowski arbetar båda vid avdelningen för Industriell ekonomi och forskar bland annat om proaktiva marknadsstrategier och tjänstefiering av industrin. De hamnar på 12:e respektive 18:e plats i sammanställningen över forskare inom samhällsvetenskap.

- Det känns väldigt hedrande, och kom som en komplett överraskning. Jag fick veta det först när en kollega som också var med på listan hörde av sig, säger Christian Kowalkowski.

Grattis till topplaceringarna! Varför hamnar ni så högt?

- Vi har jobbat mycket ihop och skrivit artiklar tillsammans. Tjänstefiering specifikt och affärsmodellsinnovation generellt är frågeställningar som har stor relevans både akademiskt och praktiskt. Området har blivit allt viktigare och vi har legat väl framme under större delen av 2000-talet. På senare år har dessutom digitaliseringen blivit allt viktigare. Vi har dessutom haft förmånen att arbeta med marknadsledande företag samt med framstående forskare från olika delar av världen, säger Christian Kowalkowski.

- Vi har också båda två varit aktiva i olika typer av forum, till exempel akademiska konferenser och workshops. En indirekt aspekt tror jag också är att vi i våra forskningsprojekt jobbar nära industrin och därmed får en hög grad av relevans, och stor potential för nyttiggörande, säger Daniel Kindström.

Vad betyder en sådan här topplista?

- Ja, lite grann är det ett erkännande av det arbete man gör och det man brinner för. Det är alltid hedrande när andra forskare värdesätter ens forskning och tycker att den är relevant, säger Christian Kowalkowski.

Är publiceringar och citeringar ett bra mått på vetenskaplig kvalitet?

- Man kan säga att det är ett sätt att mäta. Det är ett internationellt etablerat mått som visar i vilken grad forskningen används vetenskapligt och vilken betydelse den får i forskarsamhället. Det är viktigt, svarar de.

- Sen kan det skilja mycket mellan olika forskningsfält. Skriver man till exempel om svensk juridik och på svenska så är det förstås svårare att bli citerad internationellt än om man forskar inom ett mer globalt forskningsområde, även om forskningen är precis lika innovativ och intressant. Det säger inte heller så mycket om universitetens tredje uppgift, samverkan och den praktiska nyttan. Därför arbetar vi båda aktivt också med att skriva läroböcker och tillämpa vår forskning i grundutbildningen så väl som att nå ut till näringslivet genom andra typer av publikationer och aktiviteter.

Sammanställningen tittar några år tillbaka i tiden. Vad håller ni på med just nu?

- Jag har nyligen avslutat ett projekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond om tjänstefiering och digitalt driven förändring i bland annat marinindustrin. Nu jobbar jag med ett EU-projekt och ett Vinnovaprojekt om tjänstebaserade affärsmodeller i fordonsindustrin, en bransch där det händer väldigt mycket. Jag är också med på ett hörn i Mistra REES forskning om tjänstefiering kopplad till cirkulär ekonomi, säger Christian Kowalkowski.

- Jag jobbar med det som kallas proaktivt marknadsskapade vilket är på stark frammarsch. Där tittar vi på hur företag kan vara med och forma både existerande och nya marknader på olika sätt. Vi håller också precis på att slutföra ett regionalt orienterat projekt kallat Tillväxtledarskap som handlar om hur små och medelstora företag kan skapa, och leda i, hållbar tillväxt. Där har vi en slutkonferens den 19 november, säger Daniel Kindström.

Kontakt