14 december 2023

Skolsamverkan Öst samlade ett trettiotal deltagare från olika kommuner kring ett gemensamt mål – att göra verklig skillnad för nyutexaminerade förskollärare och lärare.

Deltagarna representerade en bredd av olika yrkesroller, som skolchefer, verksamhetschefer, strateger, rektorer, mentorer, HR-specialister, VFU-samordnare och koordinatorer. Alla involverade i skolvärlden på olika sätt. Workshopen inkluderade spännande presentationer och diskussioner om samverkan kring mottagning av nya lärare.

Från nyexaminerad till hållbar lärare

Alma Jahic Pettersson, projektledare för Skolsamverkan Öst och arrangör av workshopen, framhåller det övergripande målet.

–Vi vill belysa frågan och hitta gemensamma lösningar som tar lärargruppen på en resa mot hållbarhet och framgång. Inom ramen för Skolsamverkan Öst har vi utvecklat en kraftfull strategi för att skapa en stabil introduktion för nya lärare och förskollärare, med ökad likvärdighet och yrkesmässig trygghet.

Under workshopen delades insikter och diskuterades framsteg och utmaningar inom olika områden, inklusive vägledning för att klargöra ansvarsfördelningen mellan skolhuvudman, rektor, mentor och adept för en smidig övergång. Digitala självskattningsformulär som fokuserar på de nyexaminerades styrkor och utvecklingspotential diskuterades också.

Forskning och rapport

Deltagarna erbjöds även en inblick i forskningsöversikten och insikterna som samlats in genom enkäter. Dessa kommer att utgöra grundvalen för den kommande rapporten som planeras att släppas i början av 2024.

– Responsen på dagen var mycket positiv, och deltagarna vittnade om inspiration, lärdomar och insikter att ta med sig vidare. Workshopen resulterade också i planer att dela resultaten från 2020–2023, involvera fler nyexaminerade och deras mentorer i mottagningen, hantera självskattningsformulär, främja erfarenhetsutbyte och skapa samtalsguider.

Arrangörer för träffen var: Alma Jahic Pettersson, Emma Forsén och Henrik Lindqvist.

 

Skolsamverkan Öst - stärker skolan och lärarutbildningen

Senaste nytt från LiU skolsamverkan