Seminarieserie - Motivation för lärande

Motivation är en framgångsfaktor för lärande och avgörande för vårt välmående och fortsatta yrkesval. Under seminarieserien kommer förutsättningar för motivation att belysas samt didaktiska frågor såsom elevinflytande, studiero och trygghet diskuteras.

Utgångspunkten för seminarieserien grundar sig i aktuell forskning gällande hur pedagoger kan använda ledarskap i undervisning för att öka elevernas motivation och således skapa förutsättningar för elever att nå bättre resultat. I seminarieserien blandas föreläsningar med gruppdiskussioner. Under seminarieserien kommer förutsättningar för motivation som exempelvis studiero och trygghet belysas samt didaktiska frågor diskuteras. Utgångspunkten är forskning gällande hur pedagoger kan använda ledarskap i undervisning för att öka elevernas motivation och således skapa förutsättningar för elever att nå bättre resultat.

Seminarieserien kommer att vara helt på distans via det digitala verktyget Zoom. Det gör att vi minskar både tid och kostnader för resor och dessutom sparar vi på miljön.

Målgrupp: Seminarieserien vänder sig till lärare i alla skolformer i Östergötland. Orter där LiU har decentraliserade lärarutbildningar kan delta i mån av plats. Du som fullföljer hela seminarieserien kommer att tilldelas ett intyg.

Program: Vi återkommer med detaljerat program framöver

Tid: Seminarieserien kommer ske läsåret 23/24. Tre seminarietillfällen per termin; klockan 15.30-17 (september-november och januari-mars).

Plats: Digitalt via verktyget Zoom.

Kostnad: Seminarieserien är kostnadsfri.

Anmälan: Anmälan har inte öppnat.

Seminarieserien arrangeras av LiU Skolsamverkan som en del av Skolsamverkan Öst.

Välkommen till den tematiska seminarieserien 2022-2023!

LiU skolsamverkan

Kontakt