08 mars 2024

Är du nyutexaminerad lärare, mentor för nyblivna lärare, rektor eller utbildningschef? Nu kan du ta del av rapporten ”Mottagningssamverkan - från nyutexaminerad till hållbar lärare”. Inom ramen för Skolsamverkan Öst har vi tillsammans med kommunerna skapat en kraftfull strategi.

Vårt mål är tydligt: att skapa en stabil introduktion för nya lärare och förskollärare, med ökad likvärdighet och yrkesmässig trygghet. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad för de nyutexaminerade förskollärarna och lärarna. 

Om rapporten

Rapporten är en del av Skolsamverkan Öst, Mottagningssamverkan, där LiU Skolsamverkan och kommuner i Östergötland har samarbetat för att utveckla och testa en vägledning för introduktionsperioden för nyutexaminerade lärare. En central del av detta arbete är självskattningsformulär, ett för grundskollärare och ett för förskollärare. Dessa formulär är avsedda att hjälpa till att identifiera de nya lärarnas styrkor och utvecklingsområden under deras första år i yrket.

Forskning har visat att nyutexaminerade lärare kan stöta på svårigheter i början av sin karriär och att mentorsstöd är viktigt. Det är inte bara viktigt att fokusera på vad nyblivna lärare inte kan, utan också att ge dem stöd att utforska och utvecklas i sitt arbete. Mentorer spelar en viktig roll i att skapa en stöttande kollegial struktur för nyblivna lärare, där samtal och utbyte sker i en kollegial miljö.

Syftet med rapporten är att undersöka erfarenheterna från alla inblandade i introduktionsperioden, inklusive utbildningschefer, rektorer, mentorer och nyblivna lärare. Rapporten undersöker vilka förutsättningar som finns för att genomföra introduktionsperioden och hur de verktyg som har utvecklats inom Mottagningssamverkan beskrivs, med fokus på att identifiera styrkor och utvecklingsområden hos de nyutexaminerade.

Data samlades in via 41 enkäter i tre deltagande kommuner, från förskolor och grundskolor i årskurs F-9. Resultaten visar att samtliga mentorer och nyutexaminerade är positiva till introduktionsperioden. En mentor betonar att det är viktigt att stödja de nyutexaminerade för att behålla dem i yrket.

Rapportens resultat diskuteras utifrån olika förutsättningar för introduktionsperioden, såsom central styrning, resursförutsättningar och mentorns roll. Dessutom lyfts vikten av tillhandahållande av stödmaterial, inklusive självskattningsformulär och vägledning, för att underlätta introduktionsperioden.

 

Läs rapporten här

Två lärare står i en trappa.

Mottagningssamverkan - från nyutexaminerad till hållbar lärare

Är du nyutexaminerad lärare, mentor för nyblivna lärare, rektor eller utbildningschef? Då kan du vara intresserad av vår rapport. Tillsammans med kommuner i Östergötland har vi utvecklat verktyg för introduktionsperioden för lärare.

Till rapporten Från nyutexaminerad till hållbar lärare.

 

Relaterat innehåll