21 december 2020

Vilka jobb får studenterna på LiU:s affärsjuridiska program?
Och vilka tips har de i jakten på drömjobbet? Här berättar tre före detta
studenter på kandidat- och masterprogrammet i affärsjuridik.

Alumner affärsrätt LiU.
Siri Andersson, Markus Folemark och Fanny Nyman tog examen våren 2020. Sedan lyckades de få arbete mitt under coronapandemin. Foto: Privat

Siri Andersson, alumn affärsjuridik.Siri Andersson.

Siri Andersson


 

Vad arbetar du med?

- Jag arbetar som biträdande jurist på Anno Advokater. Anno Advokater är verksamma inom flera olika rättsområden som bland annat mark- och miljörätt, fastighetsrätt, affärsrätt samt social- och ekonomisk familjerätt. I dagsläget företräder jag i huvudsak företag och privatpersoner vid uppkomna tvister hänförliga till mark- och miljörätt.

Hur fick du ditt första jobb?

- Efter det att jag skrivit klart min masteruppsats praktiserade jag hos Anno Advokater. Under praktiken fick jag möjlighet att visa vem jag är och på vilket sätt jag arbetar. När tio veckors praktik var slut fick jag möjligheten att stanna kvar på byrån som biträdande jurist.

Vad har utbildningen på LiU betytt?

- Det affärsjuridiska programmet på LiU har självklart betytt jättemycket. Utbildningen har dels gett en grundläggande förståelse för hur juridiken som helhet är uppbyggd, dels erbjudit möjligheten att fördjupa sig inom ett specifikt rättsområde. Jag valde under min masterutbildning att läsa bland annat kursen i skadeståndsrätt samt kursen i mark- och miljörätt vilka jag har haft stor nytta av under den tid jag har arbetat hos Anno Advokater.

Tips till andra som söker jobb?

- I dagsläget ser tyvärr inte arbetsmarknaden ut riktigt som den brukar och evenemang, arbetsmarknadsdagar och lunchföreläsningar ställs in. Jag tycker därför att det är extra viktigt att ha ett bra CV och lägga tid på det personliga brevet så att man får till en riktigt bra ansökan.

- Jag rekommenderar även att börja söka jobb tidigt och inte vänta in i det sista. Ta möjligheten till att ha praktik och se till att lära känna din praktikplats. Sök praktikplats på de ställen du i framtiden vill arbeta.

Hur var det att söka jobb under pandemin?

- Att söka sitt första jobb efter utbildningen under pandemin var inte någon självförtroende-boost. Näst intill alla jobb jag sökte la ner eller flyttade fram rekryteringsprocessen. En anställning som biträdande jurist hos Anno Advokater var dock hela tiden mitt mål.


 

Fanny Nyman, alumn affärsjuridik.Fanny Nyman.

Fanny Nyman


Vad arbetar du med?

- Jag arbetar som penningtvättsutredare på Spelinspektionen.

Hur fick du ditt första jobb?

- Jag såg jobbannonsen på Linkedin och sökte jobbet redan i mars, strax innan min praktik skulle börja.

Vad har utbildningen på LiU betytt?

- Den affärsjuridiska utbildningen betyder mycket för mig. I mitt arbete är det en stor fördel att inte bara ha läst juridik utan även en del ekonomi, vilket uppskattas av min arbetsgivare. Utbildningen har gett mig en stabil kunskapsgrund att stå på när det gäller juridik, ekonomi och språk.

Tips till andra som söker jobb?

- Om du har tid utöver studierna skulle jag stark rekommendera att arbeta extra. Jag arbetade på bank, bland annat med penningtvättsfrågor, under min studietid, och det var mycket värdefullt att kunna visa på att jag hade tidigare erfarenhet när jag skulle söka jobb. Jag tror även att det är bra att börja söka jobb tidigt, kanske redan under den sista terminen. Tappa inte hoppet om du inte får något av de första jobben du söker, förr eller senare kommer du få ett jobb och allt kommer att lösa sig, så länge du fortsätter att söka jobb.

Hur var det att söka jobb under pandemin?

- Om jag ska vara ärlig upplevde jag inte att det var några problem, men jag hade tur och fick ett jobb som jag verkligen ville ha.

 

Markus Folemark, alumn affärsjuridiska programmet.Markus Folemark.

Markus Folemark


Vad arbetar du med?

- Jag jobbar som Compliance Officer hos Söderberg & Partners Wealth Management. Det innebär att jag och mina kollegor löpande utvärderar och kontrollerar om bolaget har ändamålsenliga och effektiva åtgärder för leva upp till lagar, regler och branschpraxis samt analyserar bolagets regulatoriska och mediala risker. Vi rapporterar resultatet av kontrollerna till bolagets styrelse och ledning och lämnar vid behov rekommendationer om lämpliga åtgärder för att stärka regelefterlevnaden. Vi ger även vägledning i regulatoriska - och strategiska frågor, och genomför utbildning av bolagets personal.

Hur fick du ditt första jobb?

- Jag gjorde min praktik inom compliancefunktionen och under praktiken blev min nuvarande tjänst ledig.

Vad har utbildningen på LiU betytt?

- Utbildningen har framför allt gett mig en bra grund att bygga vidare på. De ekonomiska inslagen och kurserna i ekonomi har varit väldigt användbara i arbetsuppgifter som inte enbart är av juridisk karaktär. Utöver det är jag väldigt tacksam att jag hade möjligheten att få läsa börs- och bankrätt då jag nästan uteslutande jobbar med finansiell rätt.

Tips till andra som söker jobb?

- Använd alla tänkbara kontakter som finns tillgängliga och betyg är inte alltid den avgörande faktorn om du är lämplig för ett jobb eller inte. Du kommer långt med en bra personlighet, rätt inställning och eventuella erfarenheter som du har erhållit vid sidan av studierna, exempelvis att jobba extra hos en bank eller försäkringsbolag. LF Östgöta är en fantastisk arbetsgivare som jag starkt rekommenderar att söka sig till.

Hur var det att söka jobb under pandemin?

- Det var läskigt när större delen av alla arbetsprocesser pausades i väntan på att ett väldigt oklart läge skulle bli klarare. Därför kommer jag alltid vara tacksam att bolaget och min chef erbjöd mig en möjlighet att få fortsätta.

Läs mer om utbildningen

Kontakt

Relaterat innehåll