Programansvarig, lärare och forskare i affärsrätt

Jag vill skapa förutsättningar för en god utbildning. Att motivera studenterna att lära sig och åstadkomma mer är viktiga delar i undervisningssituationen. 

Jag hoppas att min undervisning bidrar till ett samhälle som möjliggör en rättssäker och rättstrygg framtid för individer och organisationer. I min forskning vill jag uppnå förståelse och möjliga lösningar av komplexa frågor.

Universitetsuppdrag

Jag är sedan 2019 programansvarig för de affärsjuridiska masterprogrammen. Jag har tidigare varit avdelningschef, tillika studierektor, vid Avdelningen för Affärsrätt vid Linköpings universitet.

Forskning

Min forskning har hittills rört rättslig reglering av användande av mark under åberopande av allemansrätten och rättslig reglering av friluftsliv inom ramen för en kommersiell verksamhet.

Undervisning

Jag undervisar på många olika utbildningsprogram – både blivande affärsjurister och t.ex. blivande HR-medarbetare. Min undervisning ligger huvudsakligen inom offentlig rätt och arbetsrätt, med fokus på frågor som exempelvis: vem kan stifta vilka regler och hur regleras förhållandet mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Jag handleder även kandidat- och masteruppsatser inom de nämnda områdena och avseende rättslig reglering för markanvändning av olika slag.

CV i korthetVisa/dölj innehåll

Formella uppdrag

 • Programansvarig för de affärsjuridiska masterprogrammen, 2019-
 • Bitr. handledare åt Isabelle Bengtsson, 2019-
 • Avdelningschef för avdelningen för Affärsrätt 2009-2017
 • Studierektor för ämnesområdet affärsrätt, 2009-2017
 • Suppl. institutionsstyrelsen, IEI, 2012-2017
 • Suppl. fakultetsstyrelsen (Filosofiska fakulteten), 2015-2017
 

CV

 • Docent i affärsrätt, 2021
 • Programansvarig, Affärsjuridiska masterprogrammen, 2019-
 • Enhetschef, rättsenheten, tillika chefsjurist på Länsstyrelsen Östergötland, 2017-2019
 • Avdelningschef, Avdelningen för Affärsrätt, 2009-2017
 • Studierektor, affärsrätt, 2009-2017
 • Jur. dr. 2008

Nytt kandidatprogramVisa/dölj innehåll

Masterprogram Visa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

Handledning av doktorander på LiUVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll