Ekonomi och juridik i en spännande förening – utbildningen till affärsjurist banar väg för en bred och utvecklande karriär i såväl privata som offentliga företag och organisationer.

Affärsjuridik, kandidatprogram, 180 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Som affärsjurist räcker det inte att ha juridiska och ekonomiska kunskaper. Du ska också kunna analysera och lösa juridiska problem, bedöma ekonomiska effekter av juridiska beslut och juridiska effekter av ekonomiska beslut.

Integration och verklighetsanknytning

Du lär dig att samarbeta över yrkesgränser och att omsätta dina kunskaper i praktiken. Största delen av tiden ägnar du åt juridikstudier, till exempel avtalsrätt, skadeståndsrätt, associations- och skatterätt. Andra ämnen som du läser är till exempel offentlig rätt med EU-rätt, arbetsrätt, ekonomisk straffrätt, civilprocessrätt, kredit- och obeståndsrätt, allmän rättslära samt immaterialrätt. Integration mellan juridik och ekonomi återspeglas i flera av programmets kurser. Juridikstudierna varvas med studier i redovisning samt finansiell ekonomi och finansiell planering. 

Studierna i affärsjuridik

Affärsjuristutbildningen passar dig som är analytisk och intresserad av samhällsfrågor och affärslivet. Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och vara beredd att ägna mycket tid åt att läsa till exempel rättsfall och juridisk litteratur. I seminarier och skrivuppgifter övar du att utreda rättsproblem och framställa lösningar med hjälp av lagar, rättspraxis och juridisk litteratur. Ofta arbetar du i grupp med andra studenter.

Är du intresserad av det engelska, tyska, franska eller spanska språket, kan du ge din utbildning en internationell profil och har vid olika tillfällen möjlighet att utveckla din kommunikationsförmåga i internationella sammanhang. Det tillkommer behörighetskrav om du vill läsa språkkurser. Efter kandidatexamen är du väl förberedd för fortsatta studier på avancerad nivå. Du kan söka till vårt masterprogram som leder till en affärsjuridisk masterexamen. 

Det här läser du

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Karriär och framtid

Affärsjurister behövs

För affärsjurister med en kandidat- och masterexamen från LiU väntar en bred arbetsmarknad. Tidigare studenter arbetar i banker, försäkringsbolag, revisionsbyråer och juridiska byråer eller i varuproducerande företag, branschorganisationer, intresseorganisationer eller internationella organisationer. Skatteförvaltningen, affärsdrivande verk, kommuner och regioner anställer också affärsjurister.

Röster om utbildningen

Lyssna till varför Maja Bengtsson valde Affärsjuridiska kandidatprogrammet och varför det var den perfekta utbildningen för henne.

Träffa Nora Wadenhed som läser Affärsjuridiska kandidatprogrammet. Hon berättar om varför hon valde utbildningen och hur en vanlig dag kan se ut.

Fler röster om utbildningen

Artiklar om utbildningen

Överst: Programansvariga Britta Behrendt Jonsson och Åsa Åslund. Mellersta raden: Studenter Josefine Kennås, Noa Andersson och Stephanie Van Daele. Längst ner: Studenter Klara Andersson och Klas Palmér.

Ny affärsjuridisk utbildning startar hösten 2021

Det nya omarbetade affärsjuridiska kandidatprogrammet tar ett kliv utanför Europa. Utbildningen öppnar upp möjligheten att välja nya språk och den internationella inriktningen blir bredare. De första studenterna antas hösten 2021.

Studentlivet