Forskare med intresse för försäkringsavtal, samt för reglering av finansmarknad och skola

Mitt huvudsakliga forskningsområde är finansmarknads- och försäkringsrätt, vilket inkluderar både försäkringsrörelserätt och försäkringsavtalsrätt, framförallt ur ett komparativt perspektiv och gärna med kopplingar till associationsrätt.

Min mångåriga arbetserfarenhet som bolagsjurist på ett tyskt försäkringsholdingföretag präglar både min undervisning och min forskning.

Mina forskningsintressen ligger inom försäkrings- och finansmarknadsrätt, särskilt försäkringsrörelserätt, samt svensk och tysk associationsrätt. Därtill är jag intresserad av skolrättsliga frågor, framförallt sådana som har koppling till villkoren för att bedriva förskole- och skolverksamhet, och av regelverket för kooperativt företagande, t.ex. i form av föräldrakooperativa skolor och förskolor eller ömsesidiga försäkringsbolag.

Jag undervisar bl.a. i försäkringsrätt och om företagsförvärv. Dessutom handleder jag studentuppsatser.

 

CV i korthet

CV

  • Erstes Juristisches Staatsexamen, Hannover, 1999
  • Juris magisterexamen i sjö- och transporträtt, Stockholms universitet, 2000
  • Zweites Juristisches Staatsexamen, Hannover, 2002
  • Bolagsjurist och Compliance Officer, Talanx AG, 2002-2011
  • Juris doktorsexamen, Linköpings universitet, 2018

Nytt kandidatprogram

Masterprogram

Publikationer

2022

2021

2020

Britta Behrendt Jonsson (2020) Rechtsgrundlagen Versicherungsunternehmensrecht: Handbuch, s. 3-13

2018

Nyheter

Organisation