Fotografi av Britta Behrendt Jonsson

Britta Behrendt Jonsson

Universitetslektor

Jag är försäkringsrättare med intresse för skolrätt och komparativa studier.

Forskare med intresse för försäkringsavtal, samt för reglering av finansmarknad och skola

Mitt huvudsakliga forskningsområde är finansmarknads- och försäkringsrätt, vilket inkluderar både försäkringsrörelserätt och försäkringsavtalsrätt, framförallt ur ett komparativt perspektiv och gärna med kopplingar till associationsrätt.

Min mångåriga arbetserfarenhet som bolagsjurist på ett tyskt försäkringsholdingföretag präglar både min undervisning och min forskning.

Mina forskningsintressen ligger inom försäkrings- och finansmarknadsrätt, särskilt försäkringsrörelserätt, samt svensk och tysk associationsrätt. Därtill är jag intresserad av skolrättsliga frågor, framförallt sådana som har koppling till villkoren för att bedriva förskole- och skolverksamhet, och av regelverket för kooperativt företagande, t.ex. i form av föräldrakooperativa skolor och förskolor eller ömsesidiga försäkringsbolag.

Jag undervisar bl.a. i försäkringsrätt och om företagsförvärv. Dessutom handleder jag studentuppsatser.

 

CV i korthet

CV

  • Erstes Juristisches Staatsexamen, Hannover, 1999
  • Juris magisterexamen i sjö- och transporträtt, Stockholms universitet, 2000
  • Zweites Juristisches Staatsexamen, Hannover, 2002
  • Bolagsjurist och Compliance Officer, Talanx AG, 2002-2011
  • Juris doktorsexamen, Linköpings universitet, 2018

Nytt kandidatprogram

Publikationer

2022

Britta Behrendt Jonsson (2022) Stipendieresa (som äntligen hände) -- Bryssel juni 2022 Nordisk Försäkringstidskrift, Vol. 3
Britta Behrendt Jonsson (2022) Personrelaterade undantag i svenska och tyska ansvarsförsäkringar Uppsatser om ansvarsbegränsande försäkringsvillkor, s. 92-129

2021

Britta Behrendt Jonsson (2021) Not suitable to lead an investment firm: fit and proper assessments as an instrument of accountability Legal accountability in EU markets for financial instruments: the dual role of investment firms, s. 205-225 Vidare till DOI

2020

Britta Behrendt Jonsson (2020) Rechtsgrundlagen Versicherungsunternehmensrecht: Handbuch, s. 3-13

2018

Britta Behrendt Jonsson (2018) Gruppsolvenskapitalkravet och den bolagsrättsliga verkligheten: En avhandling om spänningen mellan gruppreglerna i Solvens II-regelverket och bolagsrätten i Sverige och Tyskland Nordisk Försäkringstidskrift, Vol. 4
Britta Behrendt Jonsson (2018) Normenhierarchie, Kommentar zu §§ 245-249 VAG
Britta Behrendt Jonsson (2018) Solvens II kapitalkravet för försäkringsgrupper: Om konflikten mellan försäkringsrörelserätt och bolagsrätt

Nyheter

Organisation