Solvens II och den associationsrättsliga verkligheten

Vad händer när man tar ett koncept från ett rättsområde och överför det till ett annat?

Mitt avhandlingsprojekt ligger inom försäkringsrörelserätten. Jag undersöker konflikten mellan Solvens II och associations- och konkursrätt. För beräkningen av kapitalkraven enligt Solvens II betraktas försäkringsgruppen nämligen som om det vore en enda (ekonomisk) enhet medan associations- och konkursrätten skiljer tydligt mellan de olika bolag som ingår i gruppen.

Mer om Britta

Akademiska examina

  • Erstes Juristisches Staatsexamen, Hannover 1999
  • Juris magisterexamen i sjö- och transporträtt, Stockholms universitet 2000
  • Zweites Juristisches Staatsexamen, Hannover 2002 

Undervisning 

Jag undervisar på de affärsjuridiska programmen, bl.a. i kurserna juridisk-ekonomisk företagsanalys och företagsförsäkringsrätt.