Solvens II och den associationsrättsliga verkligheten

Jag är programansvarig för de affärsjuridiska kandidatprogrammen och undervisar bl.a. i försäkringsrätt och om företagsförvärv. Dessutom handleder jag studentuppsatser.

Min mångåriga arbetserfarenhet som bolagsjurist på ett tyskt försäkringsholdingföretag präglar både min undervisning och min forskning. 

2018 disputerade jag med en avhandling om solvenskraven för försäkringsgrupper enligt Solvens II-reglerna.

Mina forskningsintressen ligger inom försäkringsrätt, finansmarknadsrätt, särskilt försäkringsrörelserätt, EU-rätt samt svensk och tysk associationsrätt.

 

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Undervisning

Jag undervisar på affärsjuridiska kandidatprogrammen och affärsjuridiska masterprogrammen.

CV

  • Erstes Juristisches Staatsexamen, Hannover, 1999
  • Juris magisterexamen i sjö- och transporträtt, Stockholms universitet, 2000
  • Zweites Juristisches Staatsexamen, Hannover, 2002
  • Bolagsjurist och Compliance Officer, Talanx AG, 2002-2011
  • Juris doktorsexamen, Linköpings universitet, 2018

Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll