Uppmuntra studenter och forskare med stipendium!

Stipendier till studenter och unga forskare vid Linköpings universitet har skapat förutsättningar för såväl personlig som samhällelig utveckling. Ett stöd som uppmuntrar till att förverkliga idéer kan vara en bidragande pusselbit som möjliggör något riktigt stort.

A male student with a laptop and a book. Studiero på biblioteket

Att få ett stipendium kan ge en skjuts i rätt riktning och bidra till att lyckas ta en idé hela vägen. Eller resultera i en bättre och mer givande studietid. Ett flertal givare till LiU delar ut stipendium som stödjer driftiga och talangfulla studenter och unga forskare vid Linköpings universitet. För att inspirera och möjliggöra åtskilliga goda idéer så eftersöker vi fler stipendiegivare som vill bidra till utveckling och samtidigt få möjlighet att etablera kontakt med studenter och forskare vid LiU.

Stipendiet, som kan vara av olika omfattning, användas bland annat till:
Resor och omkostnaders för kvalificerade examensarbeten (ofta utomlands), studiebesök, konferenser eller fördjupade studier och undersökningar av något specifik område. De kan även användas till utveckling av någon färdighet eller förmåga som är viktig för fortsatta doktorandstudier eller arbete.

Stipendium skapar bra förutsättningar för såväl personlig som samhällelig utveckling och kan exempelvis innefatta att:

  • utveckla idéer inom områden såsom hållbarhet, innovation, entreprenörskap etc.
  • skapa internationella och viktiga kontakter och samarbeten.
  • utveckla samarbeten över kompetensområden/tvärvetenskapliga inriktningar.

Att ge stipendium

Att ge ett stipendium och bli en givare till Linköpings universitet är en bra möjlighet och tillfälle att utveckla relationer till studenter och forskare samt med LiU som lärosäte. Vi uppmärksammar gärna dig som givare i samband med stipendieutdelning samt i olika kommunikationskanaler och sammanhang. En gemensam synlighet och kommunikation kan öka värdet för alla. Vi erbjuder även alla givare att delta i olika aktiviteter såsom event med forskarföredrag, invigningar och andra trevligheter. 

 

 

Möjliggörare av stipendium till LiU

Kontakt