22 april 2020

Att inrätta stipendium till studenter eller forskare vid Linköpings universitet är en bra möjlighet att etablera nya kontakter och bidra till att fler idéer får chans att utvecklas.

A male student with a laptop and a book.
Studiero på biblioteket

Att få ett stipendium kan ge en skjuts i rätt riktning och bidra till att lyckas ta en idé hela vägen. Att bli uppmärksammad och att dessutom få stöd för hårt arbete stärker även självkänslan. Ett flertal givare till LiU delar ut stipendium till driftiga och talangfulla studenter och unga forskare vid Linköpings universitet. För att inspirera och möjliggöra åtskilliga goda idéer så eftersöker vi fler stipendiegivare som vill bidra till utveckling och samtidigt få möjlighet att etablera kontakt med studenter och forskare vid LiU.

Stipendiet, som kan vara av olika omfattning, användas bland annat till:
Resor och omkostnaders för kvalificerade examensarbeten (ofta utomlands), studiebesök, konferenser eller fördjupade studier och undersökningar av något specifik område. De kan även användas till utveckling av någon färdighet eller förmåga som är viktig för fortsatta doktorandstudier eller arbete.

Stipendium skapar bra förutsättningar för såväl personlig som samhällelig utveckling och kan exempelvis innefatta att:

  • utveckla idéer inom områden såsom hållbarhet, innovation, entreprenörskap etc.
  • skapa internationella och viktiga kontakter och samarbeten.
  • utveckla samarbeten över kompetensområden/tvärvetenskapliga inriktningar.

Att bli stipendiegivare

 Att ge ett stipendium och bli en givare till Linköpings universitet är en bra möjlighet och tillfälle att utveckla relationer till studenter och forskare samt med LiU som lärosäte. Vi uppmärksammar gärna dig som givare i samband med stipendieutdelning och kommunicerar vad stipendiet möjliggör i olika kanaler. En gemensam synlighet och kommunikation kan öka värdet för alla. Vi erbjuder även våra givare att delta i olika aktiviteter såsom event med forskarföredrag, invigningar och andra trevligheter. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Stipendiegivare till LiU

Kontakt

 
Fotografi av Kristina Lyngenberg

Kristina Lyngenberg

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF) 
Fotografi av Johan Böök

Johan Böök

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF)