Belöna studenter och doktorander med stipendium!

Vill du också inrätta stipendium och knyta kontakt med talangfulla studenter och doktorander på Campus Norrköping vid LiU? Det stärker relationer och bidrar till personlig och samhällelig utveckling.
Foto: Thor Balkhed

Att ge stipendium och bli en givare till Linköpings universitet är en bra möjlighet att utveckla relationer till studenter, doktorander och LiU som lärosäte. Det kan bidra till att förverkliga idéer och vara en avgörande pusselbit som möjliggör något riktigt stort. Stipendium kan riktas till att fördjupa studier, resor, konferenser och omkostnader för kvalificerade examensarbeten etc. Oftast bidrar ett stipendium även till att utveckla nya kontakter och samarbeten som är viktiga för fortsatta studier eller arbete. 

Ett flertal företag och organisationer har under åren bidragit med stipendium till studenter och doktorander på Campus Norrköping för insatser kopplade till egna verksamheter. 

– Vårt samarbete med den akademiska världen är mycket viktigt för oss. Här bedrivs forskning som utvecklar LFV:s flygtrafiktjänst och här kan vi rekrytera framtidens duktiga ingenjörer till den högteknologiska flygbranschen, säger Ulf Thibblin, teknisk direktör på LFV.   

Relationsbyggande

Som stipendiegivare får du delta vid en högtidlig stipendieutdelning/lunch tillsammans med samtliga stipendiegivare och mottagare. Ett uppskattat tillfälle och en möjlighet att knyta nya kontakter. Du blir även inbjuden till andra evenemang, forskarföredrag, invigningar och trevligheter vid LiU. Det skapar förutsättningar för att utveckla och stärka relationen mellan akademin och omgivande samhälle.

Aktuella stipendiegivare

  • LFV delar ut innovationsstipendium och uppmuntringsstipendium med inriktning mot flygtrafik. lfv-stipendier-till-liu
  • Norrköpings kommun belönar studenter och doktorander som bidrar till utveckling av kommunens verksamheter.
  • Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond belönar studenter och doktorander vid tekniskt inriktade utbildningar.
  • Stig Wadströms stiftelse delar ut stipendier för att uppmärksamma och uppmuntra engagemang som bidrar till en levande och stimulerande campusmiljö i Norrköping och/eller främjar lokalsamhället.

Vill du också bli stipendiegivare?

Du kan instifta ett stipendium och sätta upp kriterier inom de områden eller utbildningsprogram du finner intressant. Du kan också rikta ett stipendium till engagerade studenter inom kårer och studentorganisationer. Det skulle definitivtsprida glädje och bidra till ett mer levande Campus.

Kontakta Kristina Lyngenberg om du vill veta mer, kontaktuppgifter nedan.

Relaterade nyheter

Kontakt