Stipendier till Campus Norrköping vid LiU

Varje år uppmuntras talangfulla och ambitiösa studenter, doktorander och forskare på Campus Norrköping vid LiU att ta del av stipendium från LFV, Norrköpings kommun, Norrköpings Polytekniska förening och Region Östergötland. 

Foto Thor Balkhed

Initiativet och stödet har stärkt våra relationer och utvecklat samverkansprojekt som skapat förutsättningar för såväl personlig som samhällelig utveckling. Stipendierna som kan vara av olika omfattning användas bland annat till resor och omkostnader för kvalificerade examensarbeten (ofta utomlands), till konferenser eller fördjupade studier och undersökningar av något specifikt område. De kan även användas till utveckling av någon färdighet eller förmåga som är viktig för fortsatta doktorandstudier eller arbete. Givarna belönar insatser inom utbildningsområden kopplade till dess respektive verksamheter

  • LFV delar ut innovationsstipendium och uppmuntrings-stipendium med inriktning mot flygtrafik. LÄS MER OM LFV STIPENDIER HÄR! 
  • Norrköpings kommun belönar studenter och forskare som bidrar till utveckling av kommunens verksamheter.
  • Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond belönar studenter eller doktorander vid tekniskt inriktade utbildningar.
  • Region Östergötland belönar studenter vid medicinska fakulteten på campus Norrköping. 

Ansökningsperiod 

September – oktober

Stipendieutdelningar genom åren Visa/dölj innehåll

Inrätta stipendium till LiU Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll