Vill du också inrätta stipendium och knyta kontakt med talangfulla studenter och doktorander på Campus Norrköping vid LiU? Det stärker relationer och bidrar till personlig och samhällelig utveckling.

två glada stipendiaterFrida-Karin Knutsson och Emelie Athley, två glada miljövetare som fick Campus Norrköpings-stipendier för en resa till Brasilien Foto Thor Balkhed

Att ge stipendium och bli en givare till Linköpings universitet är en bra möjlighet att utveckla relationer till studenter, doktorander och LiU som lärosäte. Det kan bidra till att förverkliga idéer och vara en avgörande pusselbit som möjliggör något riktigt stort. Stipendium kan riktas till fördjupade studier, resor, konferenser, kvalificerade examensarbeten, kulturella eller andra goda gärningar, förenings- och kårengagemang eller för en kreativ lösning på ett problem. Oftast bidrar ett stipendium även till att utveckla nya kontakter och samarbeten som är viktiga för fortsatta studier eller arbete. 

– Det var en stor ära att bli att bli vald och att just vårt projekt var intressant. Det var också kul att få bli bjuden på en högtidlig lunch och uppmärksammad i media och på webben. Jag delade på Facebook och Linkedin, säger Emelie Athley vars stipendium räckte till Rio ToR med boende och mat. 

Ett flertal företag och organisationer har under åren bidragit med stipendium till studenter och doktorander på Campus Norrköping för insatser kopplade till egna verksamheter. 

– Vårt samarbete med den akademiska världen är mycket viktigt för oss. Här bedrivs forskning som utvecklar LFV:s flygtrafiktjänst och här kan vi rekrytera framtidens duktiga ingenjörer till den högteknologiska flygbranschen, säger Ulf Thibblin, teknisk direktör på LFV.   

Relationsbyggande

Som stipendiegivare får du delta vid en högtidlig stipendieutdelning/lunch i Wadströmska villan tillsammans med samtliga stipendiemottagare. Det är ett uppskattat tillfälle och en bra möjlighet att fördjupa relationer till studenter och doktorander. Som givare blir du även inbjuden till andra evenemang, forskarföredrag, invigningar och trevligheter vid LiU. Det är en bra ingång som skapar förutsättningar att utveckla och stärka relationen mellan akademin och omgivande samhälle.

Bild på personer från stipendieutdelningen i Wadströmska villanRepresentanter från Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond tillsammans med 2022 stipendiemottagare.Foto Thor Balkhed

Aktuella stipendiegivare

  • Actia vill stimulera nytänkande inom teknisk utbildning och delar ut stipendium till studenter som åstadkommer kreativa lösningar på verkliga och svåra problem.
  • LFV delar ut innovationsstipendium och uppmuntringsstipendium med inriktning mot flygtrafik. lfv-stipendier-till-liu
  • Norrköpings kommun belönar studenter och doktorander som bidrar till utveckling av kommunens verksamheter.
  • Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond belönar studenter och doktorander vid tekniskt inriktade utbildningar.
  • Stig Wadströms stiftelse delar ut stipendier för att uppmärksamma och uppmuntra engagemang som bidrar till en levande och stimulerande campusmiljö i Norrköping och/eller främjar lokalsamhället.

Vill du ge stipendium?

Du kan instifta ett stipendium till studenter och doktorander på campus Norrköping och sätta upp kriterier inom de områden eller utbildningsprogram du finner intressant. Du kan rikta ditt stipendium till en individ eller till en grupp engagerade studenter inom kårer och studentorganisationer. Det sprider definitivt glädje och bidra till ett mer levande Campus.

Utdelningar genom åren

Kontakt