Alumnen Christer Gilén har genom en donation inrättat stipendier till LiU inom områdena ”Statistik och maskininlärning” samt ”Ekonomisk styrning, organisation och innovation”. Vid en årlig stipendieutdelning prisas studenter för bästa masteruppsatser.
Magnus Johansson

Christer Gilén vill ge något tillbaka till sitt universitet och tycker det känns meningsfullt att rikta sin donation till just studenter. Med donationen på hundra tusen kronor till Jubileumsstiftelsen har han instiftat Christer Giléns stipendier för bästa masteruppsats/examensarbete inom områdena ”Ekonomisk styrning, organisation och innovation” och ”Statistik och maskininlärning”. Det var för Christer helt naturligt att rikta sin donation till de tekniska utbildningarna vid LiU då han har ett starkt teknikintresse och vill stödja ett ungt universitet. Målet med donationen är att uppmuntra studentarbeten som kan leda till tillämpningar inom det privata näringslivet eller i den offentliga sektorn.

Årlig utdelning

De stipendiater som utses får möjlighet att presentera sina vinnande masteruppsatser vid en årlig stipendieutdelning. Prissumman variera mellan 5 000 – 20 000 kronor beroende på hur många stipendiater inom respektive område som antagits. Att säkerställa kvalitén på priset är viktigt för Christer, som till viss del är med i valet av pristagare. De berörda institutionerna gör ett urval av de studenter som blir nominerade, Christer Gilén tar sedan del av uppsatserna för att säga vilka han föredrar. Det avgörande beslutet fattas av respektive institutionsstyrelse tillsammans med Jubileumsstiftelsens fondstyrelse.  

Det är roligt att kunna belöna duktiga studenter, de får ett erkännande och en sporre att göra ett bra jobb

Christer Gilén, alumn och givare till LiU

Den första utdelningen av Christer Giléns stipendier hölls den 25 oktober 2019 i Studenthuset på Campus Valla i Linköping. Christer Gilén överlämnade då personligen stipendierna till de utsedda studenterna: Goutam Bhat samt Emma Berg och Cecilia Josefsson. Det är ett mycket uppskattat initiativ och en bra möjlighet för Christer Gilén att som alumn kunna återknyta kontakten till LiU som lärosäte.

Mottagare av Christer Giléns stipendier

2023 års stipendiater

2022 års stipendiater

2021 års stipendiater

2020 års stipendiater

2019 års stipendiater

Mer om Christer Gilén

Kontakt