Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid BKV. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Mandatperiod: 2021 - 2023

 Ordförande, prefekt  Suppleant
 Peter Påhlsson  Ann-Charlott Ericson
   
 Ordinarie ledamöter: Lärare  Suppleanter
 Maria Jenmalm  Anna Ekström
 Preben Kjölhede  Karin Åkesson
 Neil Lagali  Jonas Broman
 Colm Nestor  Jonas Wetterö
 Henrik Green  Xiao-Feng Sun
 Daniel Wilhelms  Katarina Kågedal
 Simin Mohseni  Marie Larsson
   
 Ordinarie ledamot: Teknisk personal  Suppleant
 Lovisa Holm  Carolin Jönsson
   
 Ordinarie ledamot: Administrativ personal  Suppleant
 Katarina Kärling  Ann Pierre
   
 Ordinarie ledamot: Forskarutbildning  Suppleant
 Damon Frampton  Linda Sjöstrand
   
 Ordinarie ledamot: Grundutbildning  Suppleant
 Clara Karlsson Brefält  Lydia Toft
   
 Adjungerade  
 Johanna Forsell  Administrativ chef
 Ann-Charlott Ericson  Proprefekt GU
 Tomas Lindahl  Proprefekt FO
 Annelie Lindström  Forskarutbildningsstudierektor
 Chatarina Malm  Sekreterare
 Gesine Ensle  Sekreterare
 John Karlsson  Kommunikatör
 Anette Wiklund  HR-partner

Mötestider

HT 2023

Mötena äger rum på torsdagar mellan kl 08:30-11:30

7 september
5 oktober (heldag)
2 november
30 november

Ärenden skall vara institutionsstyrelsens sekreterare tillhanda senast 2 veckor innan nästkommande möte (gäller inte anmälan om inrättande av forskarutbildningsplats).

Kontakt

Vår institution