Institutionsstyrelsen vid BKV

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid BKV. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Mandatperiod: 2021 - 2023

 Ordförande, prefekt  Suppleant
 Peter Påhlsson  Ann-Charlott Ericson
   
 Ordinarie ledamöter: Lärare  Suppleanter
 Maria Jenmalm  Anna Ekström
 Preben Kjölhede  Karin Åkesson
 Neil Lagali  Jonas Broman
 Colm Nestor  Jonas Wetterö
 Karin Persson  Mats Lindahl
 Daniel Wilhelms  Katarina Kågedal
 Simin Mohseni  Marie Larsson
   
 Ordinarie ledamot: Teknisk personal  Suppleant
 Lovisa Holm  Carolin Jönsson
   
 Ordinarie ledamot: Administrativ personal  Suppleant
 Katarina Kärling  Ann Pierre
   
 Ordinarie ledamot: Forskarutbildning  Suppleant
 Johanna Hengen  Andrea Molinas
   
 Ordinarie ledamot: Grundutbildning  Suppleant
 Olivia Olovsson  Erik Wängstam
   
 Adjungerade  
 Johanna Forsell  Administrativ chef
 Ann-Charlott Ericson  Proprefekt GU
 Tomas Lindahl  Proprefekt FO
 Annelie Lindström  Forskarutbildningsstudierektor
 Chatarina Malm  Sekreterare
 Gesine Ensle  Sekreterare
 John Karlsson  Kommunikatör
 Helena Jonsson  HR-partner

Mötestider

2021

Första torsdagen i varje månad mellan kl 08:30-11:30

20 januari (konstituerande)
4 februari
4 mars
1 april
6 maj
3 juni

För att få ut protokoll eller andra handlingar från institutionsstyrelsen vänder du dig till registrator@liu.se.

KontaktVisa/dölj innehåll

Vår institutionVisa/dölj innehåll