Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid BKV. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Mandatperiod: 2024 - 2026

 Ordförande, prefekt  Suppleant
 Peter Påhlsson  Ann-Charlott Ericson
   
 Ordinarie ledamöter: Lärare  Suppleanter
 Charlotta Dabrosin  Padraig D'Arcy
 Maria Jenmalm  Anna Ekström
 Jonas Klingström  Björn Granseth
 Neil Lagali  Per Magnusson
 India Morrison  Xiao-Feng Sun
 Colm Nestor  Jonas Wetterö
 Daniel Wilhelms  Katarina Kågedal
   
 Ordinarie ledamot: Teknisk personal  Suppleant
 Vesa Loitto  Adam Yngve
   
 Ordinarie ledamot: Administrativ personal  Suppleant
 Sofia Gripenbäck  Katarina Kärling
   
 Ordinarie ledamot: Forskarutbildning  Suppleant
 Damon Frampton  Linda Sjöstrand
   
 Ordinarie ledamot: Grundutbildning  Suppleant
 Vakant  Filippa Alesand Lundin
   
 Adjungerade  
 Johanna Forsell  Administrativ chef
 Ann-Charlott Ericson  Proprefekt GU
 Henrik Green  Proprefekt FO
 Fredrik Elinder  Proprefekt FO
 Annelie Lindström  Forskarutbildningsstudierektor
 Chatarina Malm  Sekreterare
 Anna-Carin Rehn Bjurströmer  Sekreterare
 John Karlsson  Kommunikatör
 Jessica Arvidsson  HR-partner

Mötestider

VT 2024

Mötena äger rum på torsdagar mellan kl 08:30-11:30

  • 1 februari
  • 7 mars
  • 4 april
  • 2 maj (heldag)
  • 5 juni (onsdag)

Ärenden skall vara institutionsstyrelsens sekreterare tillhanda senast 2 veckor innan nästkommande möte (gäller inte anmälan om inrättande av forskarutbildningsplats).

Kontakt

Vår institution