Institutionsstyrelsen vid IKOS

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ha inseende över institutionens alla angelägenheter och ansvarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen skall verka för ett nära samband mellan forskning och utbildning och för en hög kvalitet i institutionens verksamhet.

 Ordinarie  Ersättare
 Josefina Syssner, ordförande  Lars Jämterud, proprefekt
 Vakant  Brita Hermelin
 Johanna Dahlin  Kosta Economou
 Catrin Lundström  Zoran Slavnic
 Gunilla Peterson  Annika Taghizadeh Larsson
 Martin Berzell  Elin Palm
 Frida Berntsson  Anna Ingemark
 Maritha Johansson  Anna Wats
 Sofie Abrahamsson  Anders Narbrink
 Britt Palmqvist (VS)  Ulrika Sund (VS)
 Isabelle Strömstedt (doktorandrepresentant)  Pontus Larsen (dokorandrepresentant)
 Policarpio Bernerstedt (StuFF)  Vakant (StuFF)

 

Övriga:

Sofie Gustafsson, sekreterare

Protokoll och handlingar

Styrelsens medlemmar får handlingar utskickade via e-post av sekreteraren.

Medarbetare hittar styrelsens protokoll på fillagret IKOS-gemensamt.  

KontakterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll