Institutionsstyrelsen vid IKOS

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ha inseende över institutionens alla angelägenheter och ansvarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen ska verka för ett nära samband mellan forskning och utbildning och för en hög kvalitet i institutionens verksamhet.

Styrelsen består av prefekt som är ordförande och där proprefekt är suppleant, sex lärare med personliga suppleanter, en icke-lärare med personlig suppleant, en forskarstuderande med personlig suppleant samt två studeranderepresentanter från grundutbildningen med personliga suppleanter.

Styrelsen 2021-2023

Ordinarie ledamöter Suppleanter
Lars Jämterud, ordförande Jesper Olsson, proprefekt
Sofie Abrahamsson Anders Narbrink
Susanne Kelfve Anna Ingemark
Elin Palm

András Szigeti

Johanna Dahlin Jonas Ramsten 
Maritha Johansson Anna Watz
Catrin Lundström Zoran Slavnic
Christian Svensson Limsjö Brita Hermelin
Annika Taghizadeh Larsson
Gunilla Petersson
Ulrika Sund (verksamhetsstöd, VS) Veerle Bergqvist (verksamhetsstöd, VS)
Fredrik Olsson (doktorandrepresentant) Elis Wibacke (doktorandrepresentant)
Vakant (StuFF) Vakant (StuFF)

 

Övriga/adjungerade

Veronica Wallroth, proprefekt
Sofie Gustafsson, sekreterare

Protokoll och handlingar

Styrelsens medlemmar får handlingar utskickade via e-post av sekreteraren.

Medarbetare hittar styrelsens protokoll på IKOS intranätsidor.

Kontakt

Organisation