Institutionsstyrelsen vid IKOS

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ha inseende över institutionens alla angelägenheter och ansvarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen skall verka för ett nära samband mellan forskning och utbildning och för en hög kvalitet i institutionens verksamhet.

Ordinarie Ersättare
Josefina Syssner, ordförande Lars Jämterud, proprefekt
Christian Svensson Limsjö  Brita Hermelin
Johanna Dahlin Kosta Economou
Catrin Lundström Zoran Slavnic
Annika Taghizadeh Larsson  Gunilla Persson  
Martin Berzell Elin Palm
Frida Berntsson Anna Ingemark
Maritha Johansson Anna Wats
Sofie Abrahamsson Anders Narbrink
Britt Palmqvist (VS) Ulrika Sund (VS)
Johan Larson Lindal (doktorandrepresentant) Pontus Larsen (dokorandrepresentant)
Rasmus Classén (StuFF) Vakant (StuFF)

 

Övriga:

Sofie Gustafsson, sekreterare

Protokoll och handlingar

Styrelsens medlemmar får handlingar utskickade via e-post av sekreteraren.

Medarbetare hittar styrelsens protokoll på IKOS intranätsidor.

Kontakter Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll