Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Institutionsstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ha inseende över institutionens alla angelägenheter och ansvarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen ska verka för ett nära samband mellan forskning och utbildning och för en hög kvalitet i institutionens verksamhet.

Styrelsen består av prefekt som är ordförande och där proprefekt är suppleant, sex lärare med personliga suppleanter, en icke-lärare med personlig suppleant, en forskarstuderande med personlig suppleant samt två studeranderepresentanter från grundutbildningen med personliga suppleanter.

 

Styrelsen 2024-2026

Ordinarie ledamöter Suppleanter
Lars Jämterud, ordförande Veronika Wallroth, proprefekt
Michael Godhe András Szigeti
Elin Käck Jonas Ramsten
Birgitte Saxtrup Hermansson

Maria Björkman

Annika Taghizadeh Larsson Veerle Bergqvist (verksamhetsstöd, VS)
Gissur Erlingsson Elis Wibacke (doktorandrepresentant)
Elin Palm
Olav Nygård  
Christian Svensson Limsjö
 Övriga/adjungerade
Ulrika Sund (verksamhetsstöd, VS) Leelo Keevallik, proprefekt
Carl-Wilhelm Siwers (doktorandrepresentant) Sofie Gustafsson, sekreterare
Giovanni Caringi Adolfsson (studeranderepresentant)  
 

Protokoll och handlingar

Styrelsens medlemmar får handlingar utskickade via e-post av sekreteraren.

Medarbetare hittar styrelsens protokoll på IKOS intranätsidor.

Kontakt

Organisation