Institutionsstyrelsen vid Matematiska institutionen (MAI)

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid MAI. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Matematiska institutionen leds av en styrelse, jämte en prefekt och en proprefekt, som är utsedda av rektor. Ordförande för styrelsen är prefekten. Styrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ha tillsyn över institutionens alla angelägenheter och ansvarar inför rektor för att dess uppgifter fullgörs i enlighet med instruktioner.

Styrelsens mandatperiod: 2021-2023

Ordinarie ledamöter

Ordförande

Joakim Arnlind, prefekt, professor, Matematiska institutionen 

Övriga företrädare för verksamheten och för de studerande

 • Fredrik Berntsson, universitetslektor, Matematiska institutionen
 • Jana Björn, professor, Matematiska institutionen
 • Daniel Carlsson, universitetsadjunkt, Matematiska institutionen
 • Elias Erdtman, doktorand vid Matematiska institutionen, Linköpings teknologers studentkår
 • Torkel Erhardsson, universitetslektor, Matematiska institutionen
 • Axel Hultman, professor, Matematiska institutionen
 • Michael Hörnquist, professor, Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)
 • Ulrika Johansson, ekonom, Matematiska institutionen
 • Mikael Langer, universitetslektor, Matematiska institutionen
 • Torbjörn Larsson, professor, Matematiska institutionen
 • Anna Pohl Lundgren, student, Linköpings teknologers studentkår
 • Vakant, student, Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Ersättare

 • Magnus Herberthson, proprefekt, Matematiska institutionen
 • Elina Rönnberg, proprefekt, Matematiska institutionen
 • Jonas Bergman-Ärlebäck, biträdande professor, Matematiska institutionen
 • Ulf Janfalk, universitetslektor, Matematiska institutionen
 • Theresa Lagali Hensen, koordinator, Matematiska institutionen
 • Vakant, student, Linköpings teknologers studentkår
 • Vakant, student, Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Adjungerade

 • Theresia Carlsson Roth, sekreterare, HR-partner, Matematiska institutionen
 • Madelaine Engström, administrativ chef, Matematiska institutionen

Mötestider

Tid: 08:15-10

Lokal: Determinanten, B-huset, Campus Valla eller via Zoom

Datum 2021:

 • 2021-11-24
 • 2021-10-20
 • 2021-09-22
 • 2021-05-19
 • 2021-04-21
 • 2021-03-24
 • 2021-01-27

Protokoll

Styrelsens protokoll diarieförs. För att ta del av protokoll eller andra dokument, kontakta registrator@liu.se.

Styrelsens medlemmar får handlingar utskickade via e-post av sekreteraren. Interna medarbetare hittar protokollen på den interna webben.

KontaktVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll