Institutionsstyrelsen vid Matematiska institutionen (MAI)

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid MAI. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Matematiska institutionen leds av en styrelse, jämte en prefekt och en proprefekt, som är utsedda av rektor. Ordförande för styrelsen är prefekten. Styrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ha tillsyn över institutionens alla angelägenheter och ansvarar inför rektor för att dess uppgifter fullgörs i enlighet med instruktioner.

Styrelsens mandatperiod: 2021-2023

Ordinarie

 • Joakim Arnlind, prefekt, ordförande
 • Fredrik Berntsson, ledamot, lärare
 • Jana Björn, ledamot, lärare
 • Daniel Carlsson, ledamot, lärare
 • Elias Erdtman, ledamot, doktorand, LinTek
 • Torkel Erhardsson, ledamot, lärare
 • Axel Hultman, ledamot, lärare
 • Michael Hörnquist, ledamot, extern, vice ordförande
 • Ulrika Johansson, ledamot, administrativ personal
 • Mikael Langer, ledamot, lärare
 • Torbjörn Larsson, ledamot, lärare
 • Vakant, ledamot, student LinTek
 • Vakant, ledamot, student StuFF

Ersättare för prefekt

 • Magnus Herberthson, proprefekt, 1:e ersättare
 • Elina Rönnberg, proprefekt, 2:e ersättare 

Ersättare för lärare

 • Jonas Bergman-Ärlebäck, lärare, 1:e ersättare
 • Ulf Janfalk, lärare, 2:e ersättare

Ersättare för administrativ personal

 • Vakant

Ersättare för studentrepresentanter

 • Vakant, student LinTek
 • Vakant, student StuFF

Övriga (Ej ledamöter)

 • Theresia Carlsson Roth, sekreterare
 • Madelaine Engström, administrativ chef

Mötestider

Datum 2023:

 • 2023-01-25
 • 2023-03-22
 • 2023-04-19
 • 2023-05-17
 • 2023-09-20
 • 2023-10-18
 • 2023-10-26 styrelsedag
 • 2023-11-22

Protokoll

Styrelsens protokoll arkiveras elektroniskt i universitetets dokumenthanteringssystem. För att ta del av protokoll eller andra dokument, kontakta registrator@liu.se.

Styrelsens medlemmar får handlingar utskickade via e-post av sekreteraren. Interna medarbetare hittar protokollen på den interna webben.

Dokument

Kontakt

Organisation