Institutionsstyrelsen vid Matematiska institutionen (MAI)

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid MAI. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Matematiska institutionen leds av en styrelse, jämte en prefekt och en proprefekt, som är utsedda av rektor. Ordförande för styrelsen är prefekten. Styrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ha tillsyn över institutionens alla angelägenheter och ansvarar inför rektor för att dess uppgifter fullgörs i enlighet med instruktioner.

Styrelsens mandatperiod: 2018-2020

Ordinarie ledamöter

Ordförande

Göran Forsling, prefekt, universitetslektor, Matematiska institutionen

Vice ordförande

Michael Hörnquist, professor, Institutionen för teknik och naturvetenskap

Övriga företrädare för verksamheten och för de studerande

 • Fredrik Berntsson, universitetslektor, Matematiska institutionen
 • Jana Björn, professor, Matematiska institutionen
 • Theresa Lagali Hensen, koordinator, Matematiska institutionen
 • Mikael Langer, universitetslektor, Matematiska institutionen
 • Anna Pohl Lundgren, student, Linköpings teknologers studentkår
 • Elias Erdtman, doktorand vid Matematiska institutionen, Linköpings teknologers studentkår
 • Elina Rönnberg, universitetslektor, Matematiska institutionen
 • Martin Singull, biträdande professor, Matematiska institutionen
 • Tomas Sjödin, biträdande professor, Matematiska institutionen
 • Peter Värbrand, vicerektor, professor, Universitetsförvaltningen
 • Vakant, student, Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Ersättare

 • Joakim Arnlind, proprefekt (ersätter prefekten), biträdande professor, Matematiska institutionen
 • Magnus Herberthson, professor, Matematiska institutionen
 • Ulf Janfalk, universitetslektor, Matematiska institutionen
 • Karin Johansson, samordnare, Matematiska institutionen
 • Vakant, student, Linköpings teknologers studentkår
 • Vakant, student, Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet

Adjungerade

 • Theresia Carlsson Roth, sekreterare, HR-partner, Matematiska institutionen
 • Madelaine Engström, administrativ chef, Matematiska institutionen

Mötestider

Tid: 08:15-10

Lokal: Determinanten, B-huset, Campus Valla

Datum 2020:

 • 2020-01-22
 • 2020-03-25
 • 2020-04-22
 • 2020-05-20
 • 2020-09-23
 • 2020-10-21
 • 2020-11-25

Protokoll

Styrelsens protokoll diarieförs. För att ta del av protokoll eller andra dokument, kontakta registrator@liu.se.

Styrelsens medlemmar får handlingar utskickade via e-post av sekreteraren. Interna medarbetare hittar protokollen på den interna webben.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll