Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid MAI. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Domarklubba Matematiska institutionen leds av en styrelse, jämte en prefekt och en proprefekt, som är utsedda av rektor. Ordförande för styrelsen är prefekten. Styrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ha tillsyn över institutionens alla angelägenheter och ansvarar inför rektor för att dess uppgifter fullgörs i enlighet med instruktioner.

Styrelsens mandatperiod: 2024-2026

Ordinarie

 • Joakim Arnlind, prefekt, ordförande
 • Jonas Bergman Ärlebäck, ledamot, lärare, vice ordförande
 • Jana Björn, ledamot, lärare
 • Daniel Carlsson, ledamot, lärare
 • Lukas Eveborn, ledamot, doktorand, LinTek
 • Ulrika Johansson, ledamot, administrativ personal
 • Jonathan Nilsson, ledamot, lärare
 • Andrew Winters, ledamot, lärare
 • Xiangfebg Yang, ledamot, lärare
 • Vakant, ledamot, student LinTek
 • Vakant, ledamot, student StuFF

Ersättare för prefekt

 • Elina Rönnberg, proprefekt, 1:e ersättare
 • Jesper Thorén, proprefekt, 2:e ersättare 

Ersättare för lärare

 • Mikael Langer, lärare, 1:e ersättare
 • Axel Hultman, lärare, 2:e ersättare

Ersättare för administrativ personal

 • Karin Johansson, Samordnare

Ersättare för studentrepresentanter

 • Vakant, student LinTek
 • Vakant, student StuFF

Övriga (Ej ledamöter)

 • Theresia Carlsson Roth, sekreterare
 • Madelaine Engström, administrativ chef

Protokoll

Styrelsens protokoll arkiveras elektroniskt i universitetets dokumenthanteringssystem. För att ta del av protokoll eller andra dokument, kontakta registrator@liu.se.

Styrelsens medlemmar får handlingar utskickade via e-post av sekreteraren. Interna medarbetare hittar protokollen på den interna webben.

Kontakt

Organisation