Institutionsstyrelsen vid Matematiska institutionen (MAI)

Institutionsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid MAI. Styrelsen har det övergripande ansvaret för institutionens grund- och forskarutbildning samt forskning.

Matematiska institutionen leds av en styrelse, jämte en prefekt och en proprefekt, som är utsedda av rektor. Ordförande för styrelsen är prefekten. Styrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ha tillsyn över institutionens alla angelägenheter och ansvarar inför rektor för att dess uppgifter fullgörs i enlighet med instruktioner.

Styrelsens mandatperiod: 2021-2023

Ordinarie

 • Joakim Arnlind, prefekt, ordförande
 • Fredrik Berntsson, ledamot, lärare
 • Jana Björn, ledamot, lärare
 • Daniel Carlsson, ledamot, lärare
 • Elias Erdtman, ledamot, doktorand, LinTek
 • Torkel Erhardsson, ledamot, lärare
 • Axel Hultman, ledamot, lärare
 • Michael Hörnquist, ledamot, extern, vice ordförande
 • Ulrika Johansson, ledamot, administrativ personal
 • Mikael Langer, ledamot, lärare
 • Torbjörn Larsson, ledamot, lärare
 • Anna Pohl Lundgren, ledamot, student, LinTekVakant, ledamot student, STUFF 

Ersättare för prefekt

 • Magnus Herberthson, proprefekt, 1:e ersättare
 • Elina Rönnberg, proprefekt, 2:e ersättare 

Ersättare för lärare

 • Jonas Bergman-Ärlebäck, lärare, 1:e ersättare
 • Ulf Janfalk, lärare, 2:e ersättare

Ersättare för administrativ personal

 • Theresa Lagali

Ersättare för studentrepresentanter

 • Vakant, student LinTek
 • Vakant, student StuFF

Övriga (Ej ledamöter)

 • Theresia Carlsson Roth, sekreterare
 • Madelaine Engström, administrativ chef

Mötestider

Tid: 08:15-10

Lokal: Determinanten, B-huset, Campus Valla eller via Zoom

Datum 2021:

 • 2021-11-24
 • 2021-10-20
 • 2021-09-22
 • 2021-05-19
 • 2021-04-21
 • 2021-03-24

Protokoll

Styrelsens protokoll diarieförs. För att ta del av protokoll eller andra dokument, kontakta registrator@liu.se.

Styrelsens medlemmar får handlingar utskickade via e-post av sekreteraren. Interna medarbetare hittar protokollen på den interna webben.

DokumentVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll