Affärsjuridik med Europainriktning, tyska, kandidat - information till dig som är antagen

Affärsjuridik Europainriktning_studenter som pluggar

Välkommen till de affärsjuridiska programmen vid Linköpings universitet!

Efter några roliga och utmanande studieår blir du affärsjurist. Under studierna vid de affärsjuridiska programmen lär du dig om affärsrätt, företags- och nationalekonomi och dessutom tyskt fackspråk som ger dig goda möjligheter att arbeta i internationell miljö. Utbildningen avslutas med en kandidatuppsats. Efter kandidatexamen är du väl förberedd för fortsatta studier på avancerad nivå. Du kan söka till vårt masterprogram som leder till en affärsjuridik masterexamen. Vi ser fram emot att få träffa dig!

Har du funderingar över programmet eller din studiestart är du välkommen att höra av dig till programmets kontaktperson, studievägledare Åsa Carmesten (asa.carmesten@liu.se). Har du frågor om antagningen, behörighet m.m. vänder du dig till www.antagning.se eller till antagningsenheten vid Linköpings universitet tel. 013-281700.

Upprop och reservantagning

Upprop

Upprop med introduktion för samtliga antagna äger rum onsdagen den 12:e augusti klockan 10.00-11.00 i sal A1 på Campus Valla. Länk till kartor finns längre ned på sidan.
Om du mot all förmodan skulle få förhinder att delta på uppropet måste du anmäla detta till programadministratör Annika Karlsson (annika.karlsson@liu.se),  annars förlorar du din studieplats.

Om du inte vill ha din plats så lämna återbud på www.antagning.se.

Efter upprop och introduktion tar faddrar som läser programmets andra år över. De informerar om praktiska väsentligheter. Räkna med att tillbringa ytterligare några timmar på universitetet!

Reservantagning

På Affärsjuridiska programmen sker reservantagning via telefon den 13 augusti kl 9-15.

Den som står som reserv kan få en plats om någon som antagits till programmet ej kommer till uppropet. Reserverna kallas då i tur och ordning enligt rangordningen i urvalet.
Som reserv ska du vara anträffbar på telefon torsdagen den 13 augusti kl 9-15. Du ska redan på förhand bestämma dig för huruvida du är intresserad av en reservplats till programmet. Om du blir erbjuden en reservplats kommer du behöva ge ett svar direkt på telefon. Om du inte får ett telefonsamtal under denna tid så har eventuell reservantagning gått till någon annan som står före dig i rangordningen.

Vi använder telefonnumret som du uppgav i samband med ansökan till www.antagning.se. Om det ej längre gäller så ska du meddela omgående vilket telefonnummer du kan nås på. Om du inte svarar i telefon så går platsen vidare till nästa person i rangordningen. Annat telefonnummer meddelas till Annika Karlsson på mailadress: annika.karlsson@liu.se

Mottagning av nya studenter

Affärsjuridiska föreningen hälsar dig välkommen till LiU!

Nolle-P är vår mottagningsverksamhet som börjar redan veckan före dina studier och pågår under de två första studieveckorna med olika aktiviteter. I år självklart anpassat efter rådande restriktioner från FHM och LiU för att du ska känna dig trygg. Allt för att du ska lära känna de andra studenterna. 

Affärsjuristernas Mästeri: https://jur6.se .

Studieinformation

Via utbildnings- och programplanen nedan kan du enkelt hitta mer information om kurserna på ditt program, t ex kursplaner och litteraturlistor. Välj fliken ”programplan” för att få en lista över de kurser som ingår i programmet. Tänk på att välja rätt årtal och termin i den nedfällbara listan för att få rätt versioner av kursplaner, litteratur och programplaner.

Schema nås enklast genom Studentwebben, student.liu.se. På studentwebbens startsida finns ingångar till ett antal system du kommer att använda som student, bland annat schemasystemet. Scheman för höstterminen publiceras senast två veckor innan terminsstart och du kan söka på kurskoder för att få fram schemat för varje kurs.

Observera att schemat alltid kan ändras med kort varsel. Det är därför bra att prenumerera på schemat till sin kalenderapplikation.

De första kurserna på programmet är:

Rättsteori och rättsteknik, 12 hp (747G27)

Affärsrätt, 18 hp (747G25)

Kontakt

Antagen till LiU