Globala studier, kandidatprogram - information till dig som antagen

Närbild av Berlinmuren

Gratulerar till ditt val av utbildning och välkommen till kandidatprogrammet Globala studier vid Linköpings universitet! Vi är glada att du valt just vår utbildning på Campus Norrköping och ser fram emot att tillsammans med dig göra universitetsstudierna utvecklande, roliga och lärorika.

Du som antagits till vårt kandidatprogram kommer att få en unik möjlighet att vara med om att forma den enda utbildning i Sverige som ger dig en fördjupad förståelse för kulturens roll i ett globalt samhälle.

Information om programmet

Under dina kommande tre år får du lära dig hur kulturella traditioner har format samhällen i olika delar av världen över tid, och hur dessa i dag möts, och ibland kolliderar, i en global helhet. Tillsammans med dina kurskamrater kommer du att få utforska hur dessa kommer till uttryck i olika medier, såsom litteratur, konst och film. Under utbildningen kommer ni att diskutera och analysera hur kultur och globalisering samverkar med genus, etnicitet och hållbarhet.

Med hjälp av fallstudier från olika delar av världen får du kunskaper om kulturella och sociala förutsättningar i olika samhällen. Genom valbara kurser på termin 2, 3 och 4 kan du specialisera dig i språk och kommunikation och på termin 5 kan du fördjupa dig i olika globala frågor, göra praktik eller studera utomlands. Du tillämpar dina kunskaper och färdigheter inom ramen för ett projektarbete och en kandidatuppsats som, tillsammans med de valbara kurserna, ger dig tillfälle att specialisera dig inom ett område som intresserar dig.

Efter tre år på programmet i Globala studier kommer du att ha breda kunskaper i interkulturella relationer, internationellt utvecklingsarbete, mänskliga rättigheter, migration, social och ekologisk hållbarhet och kulturpolitik i en global kontext. Kunskaper som gör dig väl förberedd att arbeta med globala frågor i verksamheter inom Sverige eller utomlands.

Upprop och reservantagning

Upprop

Uppropet är obligatoriskt och äger rum måndagen den 22 augusti, kl 10.15 i sal TP2, Täppan, Campus Norrköping (Salen ligger i markplan, så lätt att hitta till). Länk till kartor finns längre ned på sidan.

Är du frånvarande utan att ha anmält förhinder förlorar du din plats. Kan du inte närvara måste du meddela detta före uppropet till programadministratör Ulrika Sund via e-post ulrika.sund@liu.se eller telefon 011-36 31 93. Om du inte vill ha din plats lämnar du återbud på Mina sidor på www.antagning.se, så att vi i god tid kan kalla in en reserv.
 

Reservantagning

Reserver kallas per mail efter ordinarie upprop. Vi använder den mailadress du uppgett i din ansökan på antagning.se.

Den som står som reserv kan få en plats om någon som antagits till programmet inte kommer till uppropet. Reserver kallas då i tur och ordning enligt rangordning i urvalet.

Mottagning av nya studenter

Studentorganisationen GLO-sektionen kommer att hjälpa dig till rätta efter uppropet. Du kommer att få mer information om deras mottagning (nolle-p) samt kontaktuppgifter till de studenter som tar emot dig.

Studieinformation

Via utbildnings- och programplanen nedan kan du enkelt hitta mer information om kurserna på ditt program, t ex kursplaner och litteraturlistor. Välj fliken ”programplan” för att få en lista över de kurser som ingår i programmet. Tänk på att välja rätt årtal och termin i den nedfällbara listan för att få rätt versioner av kursplaner, litteratur och programplaner.

Schema nås enklast genom Studentwebben, student.liu.se. På studentwebbens startsida finns ingångar till ett antal system du kommer att använda som student, bland annat schemasystemet. Scheman för höstterminen publiceras senast två veckor innan terminsstart och du kan söka på kurskoder för att få fram schemat för varje kurs.

Observera att schemat alltid kan ändras med kort varsel. Det är därför bra att prenumerera på schemat till sin kalenderapplikation.

De första kurserna på programmet är:

Introduktionskurs till Globala studier av kultur och samhälle, 7,5 hp (703G01)

Historiska perspektiv på globalitet, 15 hp (703G02)

Kontakt

Antagen till LiU