Miljövetenskap - information till dig som är antagen

En student i jeansjacka tittar glatt åt vänster.

Gratulerar till ditt val av utbildning! Varmt välkommen till Kandidatprogrammet i miljövetenskap vid Linköpings universitet (LiU). Vi ser fram emot att träffa dig och att tillsammans med dig göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik, spännande och rolig!

Vi är glada att du sökt till programmet och hoppas naturligtvis att du kommer att tacka ja till din plats. Vi är övertygade om att vi har en intressant och givande utbildning att erbjuda dig. Du kommer möta många engagerade lärare och forskare, och studenterna rankar våra kurser högt. Tidigare studenter jobbar idag med miljöfrågor i alla samhällssektorer. Dessutom är Norrköping också en mycket trevlig studentstad med campus mitt i det gamla industrilandskapet i centrum. Läs gärna mer om campus Norrköping, som ligger vackert precis intill Motala ström, längre ner på sidan.

Du kommer redan från utbildningens början arbeta med en rad miljö -, klimat – och hållbarhetsfrågor ur olika perspektiv för att på så sätt bidra till lösningar av dagens miljöutmaningar och samtidigt minska risken för att nya uppkommer. Du kommer mötas av flera olika undervisningsformer och en stor del är baserat på problembaserat lärande (PBL) som ger en bra grund för att utveckla din förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt och i grupp urskilja, formulera och lösa problem. Det kommer göra dig väl rustad för framtida jobb, vilket är något som våra tidigare studenter ofta lyfter.

Hur ser möjligheterna till jobb ut efter examen?

Under 2020 gjordes en alumnienkät som visar att väldigt många av våra studenter snabbt fick ett miljörelevant arbete efter utbildningen. 35% fick t.o.m. erbjudande om jobb redan under utbildningens gång. Här finns en länk där några av våra alumner presenterar sig: https://liu.se/artikel/alumner-miljovetare

Digital teknik

Om du tänker köpa ny dator (det är inget krav) är det bra att veta att du har kostnadsfri tillgång till många programvaror via universitetet (t.ex. hela MS Office paketet, Word, Excel m.fl.). Dessa program kräver Windows eller Mac. De fungerar inte med Chromebook. En lite kraftfullare dator kan vara bra (processor och minne).

Vi ses i augusti. Fram till dess hoppas vi du får en härlig sommar!


Upprop och reservantagning

Upprop

 

Uppropet äger rum fredagen den 18 augusti kl 10.15 i sal K3, Kåkenhus, Campus Norrköping. Observera att uppropet är obligatoriskt vilket innebär att du förlorar din plats om du inte kommer.

 

Vid uppropet får du generell information om programmet, får träffa en del av personalen samt studenter.

Kursstart

Den första kursen startar på måndagen 21 augusti.

Reservantagning

Reservantagning sker via telefon med början den 15 augusti. Har du inte hört något innan den 18 augusti kl 15, eller vi inte har fått tag i dig, så har du tyvärr inte fått någon plats. Vi kommer ringa dig på det telefonnummer du angivit på antagning.se. Om vi inte får svar går vi vidare till nästa person på reservlistan, och du förlorar din chans att läsa på programmet. Om du inte hört något från oss under ovan nämnda tid, så har eventuell reservplats tyvärr gått till någon annan som står före dig. Vi gör inga reservantagningar efter den 19 augusti. Du som blir antagen som reserv måste kunna vara på plats måndagen den 22 augusti, då första kursen, Introduktion till miljövetenskap och hållbar utveckling, startar kl 08.15. Reservantagning sker enligt strikt turordning enligt urvalsresultat. Har du frågor kring reservantagning kan du ringa Antagningsenheten, 013-28 17 00.

Mottagning av nya studenter

Miljövetarprogrammets sektion hälsar dig välkommen till LiU! Nolle-P är vår mottagningsverksamhet som pågår under de första studieveckorna med olika aktiviteter,  allt för att du ska lära känna de andra studenterna. Nolle-P börjar 18 augusti, det är här du får chansen att träffa dina nya klasskamrater för första gången!

Sektionens hemsida: http://www.mvsek.se/

Studieinformation

Via utbildnings- och programplanen nedan kan du enkelt hitta mer information om kurserna på ditt program, t ex kursplaner och litteraturlistor. Välj fliken ”programplan” för att få en lista över de kurser som ingår i programmet. Tänk på att välja rätt årtal och termin i den nedfällbara listan för att få rätt versioner av kursplaner, litteratur och programplaner.

Schema nås enklast genom TimeEdit. Sök på kurskod för att få fram schemat. Observera att schemat alltid kan ändras med kort varsel. Det är därför bra att prenumerera på schemat till sin kalenderapplikation.

Den första kursen på programmet är:

Introduktion till miljövetenskap och hållbar utveckling 7,5 hp. (746G55)

Kursansvarig är Therese Asplund (therese.asplund@liu.se)

Kontakt

Tips till dig som ny student

Antagen till LiU

Plugga i Norrköping