Miljövetenskap - information till dig som är antagen

Peter Holgersson AB

Gratulerar till ditt val av utbildning! Varmt välkommen till Kandidatprogrammet i miljövetenskap vid Linköpings universitet (LiU). Vi ser fram emot att träffa dig och att tillsammans med dig göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik, spännande och rolig! 

Vi är glada att du sökt till programmet och hoppas naturligtvis att du kommer att tacka ja till din plats. Vi är övertygade om att vi har en intressant och givande utbildning att erbjuda dig. Våra tidigare studenter jobbar idag med miljöfrågor i alla samhällssektorer. Norrköping är också en mycket trevlig studentstad med campus mitt i det gamla industrilandskapet i centrum. I starten på detta läsår kommer dock delar av undervisningen att ske på distans, på grund av att vi ska minska spridningen av coronasjukdom covid-19. Läs gärna mer om campus Norrköping, som ligger vackert precis intill Motala ström, längre ner på sidan.  

Du kommer redan från utbildningens början arbeta med olika miljöfrågor ur olika perspektiv för att på så sätt bidra till lösningar av dagens miljöproblem och samtidigt minska risken för att nya uppkommer. Du kommer mötas av flera olika undervisningsformer och en stor del är baserat på problembaserat lärande (PBL) som ger en bra grund för att utveckla din förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem. Det kommer göra dig väl rustad för framtida jobb, vilket är något som våra tidigare studenter ofta lyfter. Vi kommer givetvis att göra vårt bästa för att tillsammans med dig skapa en trivsam atmosfär och hålla en fortsatt hög kvalitet på utbildningen!

Hur ser möjligheterna till jobb ut efter examen? Vi har precis avslutat en alumnienkät som visar att väldigt många av våra studenter snabbt fick ett miljörelevant arbete efter utbildningen. 35% fick t.o.m. erbjudande om jobb redan under utbildningens gång. Här finns en länk där några av våra alumner presenterar sig: https://liu.se/artikel/alumner-miljovetare

Digital teknik. Om du tänker köpa ny dator (det är inget krav) är det bra att veta att du har kostnadsfri tillgång till många programvaror via universitetet (t.ex. hela MS Office paketet, Word, Excel m.fl.). Dessa program kräver Windows eller Mac. De fungerar inte med Chromebook. En lite kraftfullare dator kan vara bra (processor och minne).

En del undervisning kommer att ske på distans då är det bra att skaffa sig ett headset (helst USB-anslutet) och det är inte fel att ha en webkamera.

 

Hoppas vi ses i augusti. Fram till dess hoppas vi du får en härlig sommar!


Upprop och reservantagning
Visa/dölj innehåll

Upprop

 

Uppropet i år är digitalt. Vi kommer skicka ut ett mail den 10 augusti. Håll därför ögonen öppna i din mailkorg (och också skräpkorg!). Det du behöver göra är att svara på detta mail senast torsdag 13 augusti kl 10:00. Obs! Uppropet är obligatoriskt vilket innebär att om du inte svarar på mailet i tid så mister du din plats.

 

Programintroduktion 14 augusti. Vi kommer ha en digital programintroduktion fredag 14 augusti kl 10. Där kommer du få generell information om programmet och du kommer möta både lärare, personal och studenter.  Detaljerad information om detta kommer senare. Den första kursen startar måndag den 17 augusti.

 

Reservantagning

 

Reservantagning sker via telefon med början den 10 augusti. Har du inget hört något innan den 14 augusti kl 15, eller vi inte har fått tag i dig, så har du tyvärr inte fått någon plats. Vi kommer ringa dig på det telefonnummer du angivit på antagning.se. Om vi inte får svar går vi vidare till nästa person på reservlistan, och du förlorar din chans att läsa på programmet. Om du inte hört något från oss under ovan nämnda tid, så har eventuell reservplats tyvärr gått till någon annan som står före dig. Vi gör inga reservantagningar efter den 14 augusti. Du som blir antagen som reserv måste kunna vara på plats måndagen den 17 augusti, då första kursen Miljövetenskap A1 startar kl 08.15. Reservantagning sker enligt strikt turordning enligt urvalsresultat. Har du frågor kring reservantagning kan du ringa Antagningsenheten, 013-28 17 00.

Mottagning av nya studenter
Visa/dölj innehåll

Miljövetarprogrammets sektion hälsar dig välkommen till LiU! Nolle-P är vår mottagningsverksamhet som pågår under de första studieveckorna med olika aktiviteter. I år självklart anpassat efter rådande restriktioner från LiU för att du ska känna dig trygg. Allt för att du ska lära känna de andra studenterna. Nolle-P börjar i 14 augusti, det är här du får chansen att träffa dina nya klasskamrater för första gången!

Sektionens hemsida: http://www.miljovetarprogrammet.se/

Studieinformation
Visa/dölj innehåll

Via utbildnings- och programplanen nedan kan du enkelt hitta mer information om kurserna på ditt program, t ex kursplaner och litteraturlistor. Välj fliken ”programplan” för att få en lista över de kurser som ingår i programmet. Tänk på att välja rätt årtal och termin i den nedfällbara listan för att få rätt versioner av kursplaner, litteratur och programplaner.

Schema nås enklast genom Studentwebben, student.liu.se. På studentwebbens startsida finns ingångar till ett antal system du kommer att använda som student, bland annat schemasystemet. Scheman för höstterminen publiceras senast två veckor innan terminsstart och du kan söka på kurskoder för att få fram schemat för varje kurs.

Observera att schemat alltid kan ändras med kort varsel. Det är därför bra att prenumerera på schemat till sin kalenderapplikation.

Den första kursen på programmet är:

Miljövetenskap, A1, grundläggande nivå, 30 hp (746G23)

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Antagen till LiU
Visa/dölj innehåll

Praktisk information

Visa/dölj innehåll