Politices kandidat - information till dig som är antagen

Samarbete är viktigt. Studenter på politices kandidatprogrammet arbetar tillsammans.
Teiksma Buseva

Du har blivit antagen till Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet. Varmt välkommen till det vi tror ska bli en utmanande, lärorik och utvecklande tid för dig som student. Vi som ansvarar för utbildningen är glada att du valt just vår utbildning och vi hoppas att vi kan svara upp mot dina förväntningar om universitetsstudierna.

 

 

 

Information om programmet

Politices kandidatprogrammet är en samhällsvetenskaplig utbildning med statsvetenskap och nationalekonomi som huvudämnen. Här får du förståelse för hur politiska och ekonomiska system fungerar. Du får utveckla din förmåga att identifiera, analysera och föreslå lösningar på olika samhällsproblem.

Syftet med programmet är att du efter utbildningen ska kunna jobba på en mångsidig och föränderlig arbetsmarknad med arbetsuppgifter som är inriktade mot olika typer av samhällsfrågor. Det kan handla om att ta fram beslutsunderlag, göra utredningar, handlägga ärenden, administrera och samordna, analysera komplex information, genomföra omvärldsanalys och ge professionell rådgivning. Det kan exempelvis innebära arbete som utredare, politiker, handläggare, omvärldsanalytiker, forskare, EU-tjänsteperson, konsult, controller, strateg, journalist, utbildare eller något annat där förmåga till analys av samhället krävs. Arbetet kan vara inom såväl offentlig verksamhet som privat sektor, i Sverige eller utomlands.

Det övergripande målet med programmet är att du ”självständigt och kritiskt ska kunna analysera samhällets funktionssätt och utveckling, identifiera och strukturera problem relaterade till samhälleliga politiska och ekonomiska förhållanden samt formulera och kommunicera alternativa lösningar”. Vi har lagt särskild vikt vid anställningsbarheten genom flera tillämpade kurser och regelbundna muntliga och skriftliga presentationer. Vi har en integrerad uppläggning på de första terminerna, där grundkurserna i de olika ämnena varvas för att skapa variation och för att du som student tidigt ska kunna se helheten. Du kommer känna att du läser ett program och inte bara kurser staplade på varandra.

Du väljer efter halva utbildningen att fördjupa dig i antingen statsvetenskap eller nationalekonomi. Efter de första tre åren kan du välja att läsa vidare på en masterutbildning. Vi erbjuder masterprogram i statsvetenskap, nationalekonomi och internationella relationer som direkta fortsättningar på Politices kandidatprogrammet hos oss.

Du kan läsa mer om programmet på https://liuonline.sharepoint.com/sites/Lisam_P-F7KPO och klicka på ”Nyantagna studenter”. Du har åtkomst till den här sidan från den 7 augusti då du aktiverat ditt LiU-id.

Har du funderingar över programmet eller din studiestart är du välkommen att höra av dig till programmets kontaktperson.


Upprop och reservantagning

Upprop

Uppropet äger rum måndagen den 21 augusti kl 13.15 i sal C3, hus C, Campus Valla (länk till kartor finns längre ned på sidan). Uppropet är obligatoriskt! Om du har förhinder att närvara måste du anmäla detta, annars förlorar du din plats. Mejla i så fall studievägledaren. 

Reservantagning

På Politices kandidatprogrammet sker reservantagning på telefon direkt efter uppropet.

Den som står som reserv kan få en plats om någon som antagits till programmet ej kommer till uppropet. Reserverna kallas då i tur och ordning enligt rangordningen i urvalet.

Som reserv ska du vara anträffbar på telefon den 21 augusti kl 15.00 - 17.00. Du ska redan på förhand bestämma dig för huruvida du är intresserad av en reservplats till programmet. Om du blir erbjuden en reservplats kommer du behöva ge ett svar direkt på telefon. Om du inte får ett telefonsamtal under denna tid så har eventuell reservplats gått till någon annan som står före dig i rangordningen.

Vi använder telefonnumret som du uppgav i samband med ansökan till www.antagning.se. Om det inte gäller längre så ska du omgående meddela vilket telefonnummer du kan nås på. Om du inte svarar i telefon så går platsen vidare till nästa person i rangordningen. Annat telefonnummer meddelas till studievägledaren på mailadress malin.grondahl.maass@liu.se 

På uppropet får du närmare information om programmet i sin helhet och uppläggningen av de första veckornas studier. Efter uppropet kommer din studentsektion, FLiNS, att ta hand om dig och sätta dig mera in i studentlivet. Du kan läsa mer om dem på länken nedan. Undervisningen börjar sedan på tisdag morgon.

Mottagning av nya studenter

Studentsektionen FLiNS hälsar dig välkommen till LiU! Nolle-P är vår mottagningsverksamhet som startar direkt efter uppropet och pågår under de två första studieveckorna med en mängd olika aktiviteter, allt för att du ska lära känna de andra studenterna!

På FLiNS hemsida hittar du Nolleguiden med mycket information om vad som väntar dig de första veckorna i Linköping. Där hittar du även anmälan för mottagningsperioden.

http://www.flins.org/

 

Studieinformation

Via utbildnings- och programplanen nedan kan du enkelt hitta mer information om kurserna på ditt program, t ex kursplaner och litteraturlistor. Välj fliken ”programplan” för att få en lista över de kurser som ingår i programmet. Tänk på att välja rätt årtal och termin i den nedfällbara listan för att få rätt versioner av kursplaner, litteratur och programplaner.

Schema nås enklast genom TimeEdit. Sök på kurskod för att få fram schemat. Observera att schemat alltid kan ändras med kort varsel. Det är därför bra att prenumerera på schemat till sin kalenderapplikation.

Den första kursen på programmet är:

Politisk teori, 7,5 hp (733G28)

Kontakt

Malin Gröndahl Maass, studievägledare

Tips till dig som ny student

Antagen till LiU