Samhälls- och kulturanalys - information till dig som är antagen

johner.se/Plattform

Varmt välkommen till kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys (SKA) på Campus Norrköping!

På SKA står det moderna samhället i fokus. Vi studerar bland annat demokrati, välfärd, urbanisering, globalisering, migration samt politiska och sociala rörelser, ur ett historiskt och samtida perspektiv. Utbildningen ger dig verktyg för att genomföra utredningar och kritiska analyser av samhällsfrågor och förbereder dig för intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter inom ett brett spektrum av verksamheter, i såväl den offentliga som privata sektorn. Vi ser fram emot att ses i augusti.

Upprop och reservantagning

Upprop

Uppropet äger rum måndagen den 21 augusti kl 13.15-15.00 i sal TP2, Täppan, Campus Norrköping. Det är på uppropet som du som antagits till kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys slutgiltigt bekräftar att du vill börja studera. Din närvaro vid uppropet är därför obligatorisk. Om du inte vill ha din plats lämnar du återbud på Mina sidor på www.antagning.se så att vi i god tid kan kalla in en reserv.

Reservantagning

Reservantagning sker per telefon. Den som står som reserv kan få en plats om någon som antagits till programmet ej kommer till uppropet. Reserverna kallas då i tur och ordning enligt rangordningen i urvalet. Erfarenheten från tidigare år är att det blir ett fåtal platser lediga efter uppropet.

Som reserv ska du vara anträffbar på telefon måndagen den 21 augusti kl. 16.00-18.00

Du ska redan på förhand bestämma dig för huruvida du är intresserad av en reservplats till programmet. Om du inte får ett telefonsamtal under denna tid så har eventuell reservplats gått till någon annan som står före dig i rangordningen.

Vi använder telefonnumret som du uppgav i samband med ansökan till www.antagning.se. Om det inte gäller längre så ska du omgående meddela vilket telefonnummer du kan nås på. Om du inte svarar i telefon så går platsen vidare till nästa person i rangordningen. Annat telefonnummer meddelas till Gunilla Bygdén på mailadress gunilla.bygden@liu.se.

Mottagning av nya studenter

Det studiesociala utskottet SKAm kommer att hjälpa dig till rätta efter uppropet. På följande sida finner du mer information om SKA-sektionens verksamhet, men också om SKAm och mottagningen (Nolle-P) samt hur du kan komma i kontakt med de studenter som tar emot dig: http://www.skasektionen.nu/

Studieinformation

Via utbildnings- och programplanen nedan kan du enkelt hitta mer information om kurserna på ditt program, t ex kursplaner och litteraturlistor. Välj fliken ”programplan” för att få en lista över de kurser som ingår i programmet. Tänk på att välja rätt årtal och termin i den nedfällbara listan för att få rätt versioner av kursplaner, litteratur och programplaner.

Schema nås enklast genom TimeEdit. Sök på kurskod för att få fram schemat. Observera att schemat alltid kan ändras med kort varsel. Det är därför bra att prenumerera på schemat till sin kalenderapplikation.

Den första kursen på programmet är:

Vardagsliv och institution, grundkurs, 15 hp (740G57)


Kontakt

Jonas Johansson, studievägledare

Tips till dig som ny student

Antagen till LiU

Plugga i Norrköping