Språk, litteratur och medier - information till dig som är antagen

Grattis till ditt val av utbildning och välkommen till kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier vid Linköpings universitet! Vi är glada att du valt just vår utbildning och ser fram emot att tillsammans med dig göra universitetsstudierna utvecklande, roliga och lärorika.

Språk, litteratur och medier är ett kandidatprogram med tonvikt på språk och litteraturvetenskap, men du får också orientera dig i medieteori och mediehistoria samt uppöva praktiska färdigheter i publicering och redigering. På så sätt är det en klassisk humaniorautbildning med en profil som gör dig väl förberedd att möta det samtida mediesamhällets utmaningar.

De tre första terminerna läser du ett basblock som ger dig grunderna i litteraturvetenskap, svenska språket och engelska. Du får även grundläggande kunskaper om medierad kultur och kommunikation. Under de tre återstående terminerna väljer du att fördjupa dig i något av huvudämnena litteraturvetenskap, svenska språket eller engelska samt utvecklar färdigheter i att analysera och producera texter i olika medieformat. Under programmets femte termin väljer du mellan att göra praktik inom ett område som är relevant för utbildningen eller att läsa valbara kurser som fördjupar eller breddar dina ämnesstudier. Du kan också välja att studera hela terminen utomlands vid ett av LiU:s partneruniversitet.

Efter fullgjorda studier kan du ta ut en kandidatexamen i ditt huvudämne. Därefter söker du dig vidare till arbetsmarknaden eller väljer att spetsa din examen med en magister- eller masterutbildning. Oavsett vilket har du antagits till en utbildning som förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter och som kommer att betyda mycket för din personliga utveckling.

Allmän information om programmet hittar du via följande länk: https://liu.se/slm

Programmet i sociala medier

Facebook: https://sv-se.facebook.com/slmliu/

Instagram: https://www.instagram.com/slmliu/

Tacka ja

Kom ihåg att du som blivit antagen i urval 1 (i juli) måste tacka ja till din plats på www.antagning.se senast den 21 juli 2023, annars förlorar du platsen.

 

Upprop och reservantagning

Upprop

Uppropet är obligatoriskt och äger rum kl. 13.15-15.00 tisdagen den 22 augusti i sal KY21 i hus Key, Campus Valla, Linköping. Vid detta tillfälle är det upprop och introduktion till programmet och till livet som student vid LiU.

Är du frånvarande utan att ha anmält förhinder förlorar du din plats. Kan du inte närvara måste du meddela detta före uppropet till programadministratör Elin Wigge Elwin via e-post elin.wigge.elwin@liu.se eller telefon 013-28 18 45. Om du inte vill ha din plats lämnar du återbud på Mina sidor på www.antagning.se www.antagning.se så att vi i god tid kan kalla in en reserv.

Reservantagning

Reserver kallas per mail efter ordinarie upprop. Vi använder den mailadress du uppgett i din ansökan på antagning.se.

Den som står som reserv kan få en plats om någon som antagits till programmet inte kommer till uppropet. Reserver kallas då i tur och ordning enligt rangordning i urvalet.

Har du frågor om antagningen, behörighet m. m. vänder du dig till Antagningsenheten vid Linköpings universitet, se:https://liu.se/artikel/kontakta-antagningen

Mottagning av nya studenter

Som student på programmet Språk, litteratur och medier (SLM) tillhör du sektionen SeKeL. I samband med antagningsbeskedet ska du ha fått ett välkomst-mejl från SeKeLs styrelse (det kan ha hamnat i skräpposten så kika där om du inte redan har hittat det). I mejlet står allt du behöver veta om dina första veckor på LiU samt hur du tar kontakt med sektionen om det är något du undrar över.

För att välkomna och ta hand om dig som ny student anordnar sektionens fadderi, KoMPaSS, olika aktiviteter under de första veckorna för att du ska få möjlighet att lära känna Campus Valla, Linköping som stad, och dina medstudenter. Följ KoMPaSS på Instagram och Facebook för mer information:

Instagram: https://www.instagram.com/kompass/

Facebook: https://www.facebook.com/fadderietkompass

Studieinformation

Via utbildnings- och programplanen nedan kan du enkelt hitta mer information om kurserna på ditt program, t ex kursplaner och litteraturlistor. Välj fliken ”programplan” för att få en lista över de kurser som ingår i programmet. Tänk på att välja rätt årtal och termin i den nedfällbara listan för att få rätt versioner av kursplaner, litteratur och programplaner.

Schema nås enklast genom TimeEdit. Sök på kurskod för att få fram schemat. Observera att schemat alltid kan ändras med kort varsel. Det är därför bra att prenumerera på schemat till sin kalenderapplikation.

För aktuell information inför uppropet och kursstarten se programmets konton på Facebook och Instagram: @slmliu

Den första kursen på programmet är:

Litteraturvetenskap och medier, 30 hp (707G16)

Kontakt

Gunilla Christiansen, studievägledare

Tips till dig som ny student

Antagen till LiU