Samhällsplanerare - information till dig som är antagen

Vallastaden, byggnader.
Thor Balkhed

Gratulerar till ditt val av utbildning! Varmt välkommen till Samhällplanerarprogrammets kandidatutbildning vid Linköpings universitet (LiU). Vi ser fram emot att träffa dig och att tillsammans med dig göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik, spännande och rolig!

Upprop och reservantagning

Upprop

Upprop äger rum fredagen den 18 augusti kl 13.15-15.00 i sal TEMCAS, Temahuset, Campus Valla. Uppropet är obligatoriskt. Om du mot all förmodan skulle få förhinder att delta på uppropet måste du anmäla detta till programadministratör Eva Danielsson via mail eva.danielsson@liu.se, annars förlorar du din studieplats. Om du inte längre vill ha din plats så lämna återbud på www.antagning.se

Reservantagning

På samhällsplanerarprogrammet sker reservantagning per telefon direkt efter uppropet.

Den som står som reserv kan få en plats om någon som antagits till programmet ej kommer till uppropet. Reserverna kallas då i tur och ordning enligt rangordningen i urvalet. Erfarenheten från tidigare år är att det blir ett fåtal platser lediga efter uppropet.

Som reserv ska du vara anträffbar på telefon den 18 augusti kl 15.15 – 17.00. Du ska redan på förhand bestämma dig för huruvida du är intresserad av en reservplats till programmet. Om du blir erbjuden en reservplats kommer du behöva ge ett svar direkt på telefon. Om du inte får ett telefonsamtal under denna tid så har eventuell reservplats gått till någon annan som står före dig i rangordningen.

Vi använder telefonnumret som du uppgav i samband med ansökan till www.antagning.se. Om det inte gäller längre så ska du omgående (senast den 14 augusti) meddela vilket telefonnummer du kan nås på. Om du inte svarar i telefon så går platsen vidare till nästa person i rangordningen. Annat telefonnummer meddelas till Eva Danielsson på mailadress eva.danielsson@liu.se.

Mottagning av nya studenter

Studenternas sektion LiSa tillsammans med sektionens fadderi kommer att hjälpa dig till rätta efter uppropet. Mer information om sektionen hittar du här: https://www.facebook.com/sektionenlisa/

Studieinformation

Via utbildnings- och programplanen nedan kan du enkelt hitta mer information om kurserna på ditt program, t ex kursplaner och litteraturlistor. Välj fliken ”programplan” för att få en lista över de kurser som ingår i programmet. Tänk på att välja rätt årtal och termin i den nedfällbara listan för att få rätt versioner av kursplaner, litteratur och programplaner. Litteraturlistor och kursplaner för första terminens kurser kommer även att sändas ut under sommaren.

Schema nås enklast genom TimeEdit. Sök på kurskod för att få fram schemat. Observera att schemat alltid kan ändras med kort varsel. Det är därför bra att prenumerera på schemat till sin kalenderapplikation.

Den första kursen på programmet är:

Samhällsplaneringens utmaningar, 15 hp (709G05)

Kontakt

Mathias Sköld, studievägledare

Tips till dig som ny student

Antagen till LiU