Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning, master - information till dig som antagen

Grattis till ditt val av utbildning! Vi och våra kollegor vill önska dig varmt välkommen till Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning vid Linköpings universitet (LiU). Vi vill hjälpa dig att göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik, spännande och rolig.

Masterprogrammet i statsvetenskap är en spetsutbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati, offentlig styrning och samhällsutveckling. Syftet med programmet är att förbereda dig för arbete med kvalificerad utrednings- och utvärderingsverksamhet, omvärldsanalys och kunskapsförmedling. Programmet förbereder dig också för studier på forskarnivå i statsvetenskap.

Du kan läsa mer om programmet på https://liuonline.sharepoint.com/sites/Lisam_P-F7MSF

Har du funderingar över programmet eller din studiestart är du välkommen att höra av dig till programmets kontaktperson. Studievägledare Anna Martin nås på anna.martin@liu.se och finns på plats från måndag vecka 33.  Om du innan vecka 33 har frågor om antagningen vänder du dig till antagningsenheten vid Linköpings universitet via infocenter@liu.se eller tel. 013-28 17 00 (telefontid måndag och torsdag 13.00-14.00).


Upprop och reservantagning

Upprop

Upprop med introduktion för samtliga antagna äger rum måndagen den 22 augusti klockan 10.15-12.00 i sal A33, A-huset, Campus Valla. Länk till kartor finns längre ned på sidan.

Om du mot all förmodan skulle få förhinder att delta på uppropet måste du anmäla detta till studievägledare Anna Martin (anna.martin@liu.se), annars förlorar du din studieplats.

Om du inte vill ha din plats så lämna återbud på www.antagning.se.

Vid uppropet får du mer information om programmet i sin helhet samt upplägget på de första kurserna på programmet.

Reservantagning

Vi kommer att kalla reserver via telefon, efter uppropet.

Den som står som reserv kan få en plats om någon som antagits till programmet ej kommer till uppropet. Reserverna kallas då i tur och ordning enligt rangordningen i urvalet.

Som reserv ska du vara anträffbar på telefon måndagen den 22 augusti kl 15.00-17.00. Du ska redan på förhand bestämma dig för huruvida du är intresserad av en reservplats till programmet. Om du blir erbjuden en reservplats kommer du behöva ge ett svar direkt på telefon. Om du inte får ett telefonsamtal under denna tid så har eventuell reservplats gått till någon annan som står före dig i rangordningen.

Vi använder telefonnumret som du uppgav i samband med ansökan till www.antagning.se. Om det inte gäller längre så ska du omgående meddela vilket telefonnummer du kan nås på. Om du inte svarar i telefon så går platsen vidare till nästa person i rangordningen. Annat telefonnummer meddelas till studievägledare Anna Martin  (anna.martin@liu.se)

Mottagning av nya studenter

Studentsektionen FLiNS hälsar dig varmt välkommen till LiU! FLiNS arbetar för studenter på Politices kandidat-programmet, frikursare samt masterstudenter. Vi arbetar för att göra studenternas studietid så bra som möjligt genom att främja gemenskap, vara vägledande, stöttande och försöka uppfylla idéer. Senare i höst vankas en sittning för masterstudenterna, håll utkik efter mer information om det!

FLiNS hemsida

Studieinformation

Via utbildnings- och programplanen nedan kan du enkelt hitta mer information om kurserna på ditt program, t ex kursplaner och litteraturlistor. Välj fliken ”programplan” för att få en lista över de kurser som ingår i programmet. Tänk på att välja rätt årtal och termin i den nedfällbara listan för att få rätt versioner av kursplaner, litteratur och programplaner.

Schema nås enklast genom Studentwebben, student.liu.se. På studentwebbens startsida finns ingångar till ett antal system du kommer att använda som student, bland annat schemasystemet. Scheman för höstterminen publiceras senast två veckor innan terminsstart och du kan söka på kurskoder för att få fram schemat för varje kurs.

Observera att schemat alltid kan ändras med kort varsel. Det är därför bra att prenumerera på schemat till sin kalenderapplikation.

Den första kursen på programmet är:

Studiet av staten och den offentliga förvaltningen, 15 hp (733A88).

Kontakt

Antagen till LiU

Praktisk information