Civilekonom internationell, franska - information till dig som är antagen

Student sitter vid sitt skrivbord och pluggar

Varmt välkommen till Internationella civilekonomprogrammet med inriktning franska vid Linköpings universitet (LiU)!

Det Internationella civilekonomprogrammet (”Sprek”) innehåller allt som en bra ekonomutbildning ska göra och ger dig därtill en unik internationell profil med en inriktning mot det franska språket och språkområdet. Utbildningen kombinerar ekonomiämnen med fackspråkskurser som ger språkfärdigheter för olika affärsrelaterade sammanhang och den kompetens som en internationell ekonom behöver. Ekonomikurserna samläses med studenterna på Internationella civilekonomprogrammet med inriktning engelska, spanska och tyska.

Under de två första åren läser du grundläggande kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, affärsrätt, statistik samt fackspråkskurser i franska.

I årskurs tre läser du minst en termin vid ett utländskt universitet. Vi samarbetar med ett stort antal universitet och handelshögskolor i Europa som programmets studenter har exklusiv förtur till. Du kan också välja att läsa ett helt år utomlands.

Under det fjärde året väljer du fördjupningskurser på avancerad nivå med möjlighet till inriktning mot strategi, ekonomistyrning, redovisning, marknadsföring, finansiell ekonomi eller nationalekonomi. I slutet av det fjärde året gör du ett examensarbete.

Upprop och reservantagning

Upprop

Upprop med introduktion för samtliga antagna äger rum fredagen den 19e augusti klockan 10.15 i sal A2, (Hus A, ingång 17, Campus Valla). Länk till kartor finns längre ned på sidan.

Om du mot all förmodan skulle få förhinder att delta på uppropet måste du anmäla detta till studievägledare Malin Gröndahl Mass (malin.grondahl.maass@liu.se), annars förlorar du din studieplats. Om du inte vill ha din plats så lämna återbud på www.antagning.se.

Efter upprop och introduktion tar faddrarna som läser programmets andra år över. De informerar om praktiska väsentligheter och visar runt på campus. Räkna med att tillbringa resten av eftermiddagen på universitetet!

Reservantagning

På Internationella civilekonomprogrammet sker reservantagning via telefon, direkt efter uppropet den 19 augusti.

Den som står som reserv kan få en plats om någon som antagits till programmet ej kommer till uppropet. Reserverna kallas då i tur och ordning enligt rangordningen i urvalet.

Som reserv ska du vara anträffbar på telefon fredagen den 19 augusti kl 12.00-17.00. Du ska redan på förhand bestämma dig för huruvida du är intresserad av en reservplats till programmet. Om du blir erbjuden en reservplats kommer du behöva ge ett svar direkt på telefon. Om du inte får ett telefonsamtal under denna tid så har eventuell reservantagning gått till någon annan som står före dig i rangordningen.

Vi använder telefonnumret som du uppgav i samband med ansökan till www.antagning.se. Om det ej längre gäller så ska du meddela omgående vilket telefonnummer du kan nås på. Om du inte svarar i telefon så går platsen vidare till nästa person i rangordningen. Annat telefonnummer meddelas till studievägledare Malin Gröndahl Maass på mailadress: malin.grondahl.maass@liu.se.

Mottagning av nya studenter

Ekonomföreningen ELIN hälsar dig välkommen till LiU! ”Nolleperioden” eller ”Nolle-P” är vår mottagningsverksamhet för nya studenter. Aktiviteterna pågår parallellt med studierna under de första studieveckorna. Syftet med aktiviteterna är att du snabbt ska komma in i universitetsvärlden och lära känna dina kurskamrater. Nolle-P börjar i år torsdagen den 18/8 med kubb. Det är här du får chansen att träffa dina nya klasskamrater för första gången!

ELIN:s hemsida, https://elin.se/om-elin/utskott/elin/

Program- och studieinformation

Information om programmet finns på https://liuonline.sharepoint.com/sites/Lisam_P-F7YEE (du har åtkomst till den här sidan efter urval 2).

Via utbildnings- och programplanen nedan kan du hitta övergripande information om programmet och om samtliga kurser, t ex kursplaner och kurslitteratur. Välj fliken ”programplan” för att få en lista över de kurser som ingår i programmet. Tänk på att välja rätt årtal och termin i den nedfällbara listan för att få rätt version. Information om respektive kurs kan du också söka fram i studieinfo.liu.se genom att söka på kursens kurskod.

På LiU används kursplattformen ”Lisam” för informationsdelning och interaktion mellan lärare och studenter inom ramen för respektive kurs. Kurssidan får du tillgång till inför kursstart.

Schema nås enklast genom Studentwebben, student.liu.se. På studentwebbens startsida finns ingångar till ett antal system du kommer att använda som student, bland annat schemasystemet. Scheman för höstterminen publiceras senast två veckor innan terminsstart och du kan söka på kurskoden för att få fram schemat för respektive kurs.

Observera att schemat alltid kan ändras med kort varsel. Det är därför bra att prenumerera på schemat till sin kalenderapplikation.

Den första kursen på programmet är Kommunicera på franska 1, 10 hp (kurskod 712G20). Därefter kommer du under höstterminen att läsa makroekonomi, organisationsteori och handelsrätt. Redan under ditt första år kommer du alltså att möta flera olika ämnen inom företagsekonomi, nationalekonomi, affärsrätt och fackspråk. Du kommer att möta många olika lärare från olika avdelningar som alla har sin spetskompetens.

Hur kan du då förbereda dig inför hösten och studierna på programmet? Underhåll och arbeta med dina språkkunskaper! Du har kommit in på ett program där dina språkfärdigheter ska användas och utvecklas, så kom förberedd. De förkunskaper vi förväntar oss att du har är Franska 3. På den nivån startar den första språkkursen. Det motsvarar ungefär A2+ på Europarådets nivåskala. Underhåll och arbeta med dina språkkunskaper under sommaren. Du kan göra ett självbedömningstest av dina språkkunskaper på Folkuniversitetets hemsida:

Folkuniversitetets språktest

Skaffa anvisad kurslitteratur i tid inför respektive kurs. Räkna med att arbeta 40 timmar per vecka med dina studier. Lärarledd undervisning sker vanligtvis ca 8 till 15 timmar per vecka och övrig tid är eget arbete eller arbete i grupp. Att planera och disponera sin tid väl är viktigt för att lyckas i sina studier på universitetet.

Välkommen!

Vi som arbetar med programmet ser fram emot att träffa dig i augusti, utvilad och motiverad för att påbörja dina studier. Varmt välkommen till oss i Linköping fredagen den 19 augusti!

Kontakt

Antagen till LiU

Antagen