Civilekonom - information till dig som är antagen

Civilekonom programbild tre studenter

Gratulerar till ditt val av utbildning! Vi och våra kollegor vill önska dig varmt välkommen till Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet (LiU). Vi vill hjälpa dig att göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik, spännande och rolig.

Civilekonomprogrammet (REK) vid Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) innehåller allt vad en bra ekonomutbildning ska ha. Här får du gedigna baskunskaper inom ekonomi, juridik och statistik som du spetsar till med fördjupning i strategi, ekonomistyrning, redovisning, marknadsföring, finansiell ekonomi eller nationalekonomi. I årskurs tre har du möjlighet att läsa kurser på ett utländskt universitet under en termin. Vi har idag samarbete med ett mycket stort antal universitet och handelshögskolor i och utanför Europa. Du möter också ett spännande liv bredvid studierna: det är under studieåren du grundlägger ditt framtida sociala nätverk.

Vill du veta mer om vad som kännetecknar Civilekonomutbildningen vid LiU, gå in på https://liuonline.sharepoint.com/sites/Lisam_P-F7YEK (Du har åtkomst till den här sidan efter urval 2.)

Studievägledare finns på plats från och med vecka 32. Har du frågor om första antagningsbeskedet vänder du dig till antagning.se. När det gäller övriga frågor kring antagningen innan vecka 32 vänder du dig till infocenter infocenter@liu.se eller tel. 013-28 17 00 (telefontid måndag och torsdag 13.00-14.00).

Upprop och reservantagning

Upprop

Upprop med introduktion för samtliga antagna äger rum fredagen den 19 augusti kl 9.00 i sal A1, hus A. Hus A ligger på Campus Valla (länk till kartor finns längre ned på sidan). Använd ingång 17, men inte den mot parkeringen. Om du mot all förmodan skulle få förhinder att delta på uppropet måste du anmäla detta till studievägledare Pernilla Mideskog (pernilla.mideskog@liu.se), annars förlorar du din studieplats.

Om du inte vill ha din plats så lämna återbud på www.antagning.se.

Efter upprop och introduktion tar faddrarna som läser programmets andra år över. De informerar om praktiska väsentligheter. Räkna med att tillbringa ytterligare några timmar på universitetet!

Reservantagning

På Civilekonomprogrammet sker reservantagning via telefon, direkt efter uppropet den 19 augusti.

Den som står som reserv kan få en plats om någon som antagits till programmet ej kommer till uppropet. Reserverna kallas då i tur och ordning enligt rangordningen i urvalet.
Som reserv ska du vara anträffbar på telefon fredagen den 19 augusti kl 12.00-17.00. Du ska redan på förhand bestämma dig för huruvida du är intresserad av en reservplats till programmet. Om du blir erbjuden en reservplats kommer du behöva ge ett svar direkt på telefon. Om du inte får ett telefonsamtal under denna tid så har eventuell reservantagning gått till någon annan som står före dig i rangordningen.

Vi använder telefonnumret som du uppgav i samband med ansökan till www.antagning.se. Om det ej längre gäller så ska du meddela omgående vilket telefonnummer du kan nås på. Om du inte svarar i telefon så går platsen vidare till nästa person i rangordningen. Annat telefonnummer meddelas till studievägledare Pernilla Mideskog på mailadress: pernilla.mideskog@liu.se.

Mottagning av nya studenter

Ekonomföreningen ELIN hälsar dig välkommen till LiU! Nolle-P är vår mottagningsverksamhet som börjar redan veckan före dina studier och pågår under de första studieveckorna med olika aktiviteter, allt för att du ska lära känna de andra studenterna. Nolle-P börjar i år torsdagen den 18/8 med Kubb, det är här du får chansen att träffa dina nya klasskamrater för första gången!

ELIN:s hemsida, https://elin.se/om-elin/utskott/elin/

Studieinformation

Via utbildnings- och programplanen nedan kan du enkelt hitta mer information om kurserna på ditt program, t ex kursplaner och litteraturlistor. Välj fliken ”programplan” för att få en lista över de kurser som ingår i programmet. Tänk på att välja rätt årtal och termin i den nedfällbara listan för att få rätt versioner av kursplaner, litteratur och programplaner.

Schema nås enklast genom Studentwebben, student.liu.se. På studentwebbens startsida finns ingångar till ett antal system du kommer att använda som student, bland annat schemasystemet. Scheman för höstterminen publiceras senast två veckor innan terminsstart och du kan söka på kurskoder för att få fram schemat för varje kurs.

Observera att schemat alltid kan ändras med kort varsel. Det är därför bra att prenumerera på schemat till sin kalenderapplikation.

Den första kursen på programmet är:

Företaget och den globala marknaden, 4 hp (722G41)

Ni kommer att läsa en kurs i taget och det räcker att köpa kurslitteraturen inför respektive kurs. Tänk på att införskaffa kurslitteraturen i tid!

Kontakt

Antagen till LiU

Antagen