Religionsvetenskap, grundkurs

HT 2024, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Nästan dagligen kommer vi i kontakt med religion – i nyheter, i vardagliga relationer, på sjukhuset, i skolan, på arbetet, i litteratur och musik. Det innebär att inte bara lärare i religionskunskap och människor som vill arbeta i kyrka och samfund behöver tänka ett varv till på detta med religion. Psykologer kan vara i behov av en fördjupad förståelse av religionens roll i människors liv för att hjälpa en konfident vidare. Poliser, sjukvårdspersonal, socionomer och handläggare på Migrationsverket hanterar situationer där religion spelar en betydande roll. Politiker, tjänstepersoner och utredare behöver kunskaper om religion när de diskuterar samhällsfrågor och förändringsarbete i välfärdssektorn.

Vill du förstå dagens samhälle och dess historia, är denna grundkurs i religionsvetenskap en bra början. Du får en introduktion till religiösa traditioner och deras roll i samhället. Om du vill arbeta med samhällsfrågor eller som religionslärare, präst eller pastor är religionsvetenskap en viktig del i utbildningen. Men kurser i religion kan också utgöra ett komplement för blivande socionomer, psykologer, läkare, sjuksköterskor, statsvetare och ekonomer. Vi söker dig som vill få verktyg att ta sig an samtidens utmaningar.

Kursen består av fyra delar:

  • Religionshistoria I: En introduktion till judendom, islam, hinduism och buddhism, 7.5 hp
  • Tros- och livsåskådning I: En introduktion till etik, kristendom och sekulära livsåskådningar, 7.5 hp
  • Bibelvetenskap I: En introduktion till Bibeln, 7.5 hp
  • Kristendomens historia I: En introduktion till kyrkans historia, 7.5 hp

En unik examen