Studenter sitter runt ett bord och jobbar kreativ med uppgift

InGenious - tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt, 8 hp

VT 2024, Kvartsfart, Linköping

Inställd

InGenious - tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt, 8 hp

HT 2024, Kvartsfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

I samverkan med den internationella utvecklingsplattformen InGenious och ECIU (European Concortium of Innovative Universitets) arrangerar Linköpings universitet en för svenska utbildningssystemet unik tvärdisciplinär projektkurs.
Du får här möjligheten att samarbeta med studenter från samtliga fakulteter i tvärdisciplinärt sammansatta projektgrupper, för att tackla näringslivets innovationsprojekt och samhällets utmaningar. Den pedagogik som används i kursen är Challenge-based learning (utmaningsdrivet lärande) vilket innebär att grupperna arbetar med riktiga utmaningar från externa aktörer. Tvärvetenskaplig kommunikation är en viktig del av kursen och detta praktiseras i grupparbetet och genom de sk ”pitcharna”, som är en del av redovisningen i kursen och gentemot de externa företagen. I kursen ges du möjlighet att skapa nätverk samt utveckla dina personliga och professionella färdigheter - allt i en internationell miljö präglad av kreativitet och entreprenörskap.

Här kan du se projekt som erbjuds:
https://www.ingenious.nu/

Undervisning som sker on site fördelas lika mellan Campus Valla och Campus Norrköping. Vissa moment sker på distans.

Artiklar om kursen

Relaterat innehåll

En unik examen