Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp, 15 hp

VT 2024, Halvfart, Linköping

Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp, 15 hp

HT 2024, Halvfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Trä- och metallslöjd på distans, kurs 1 - Det pedagogiska slöjdrummet, 1-15hp, 15 hp

VT 2025, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kursen är den första i en serie av fyra kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan och som redan läser en lärarutbildning, eller som vill komplettera en tidigare lärarexamen med ytterligare ett ämne, alternativt planerar att läsa KPU (kompletterande pedagogisk utbildning).

Kursen genomförs huvudsakligen i distansform men med tre fysiska träffar i Linköping per termin. Du väljer att läsa antingen inriktning textil eller trä och metall. Du kan alltså inte läsa båda materialinriktningarna samtidigt. 

De fyra kurser som ingår i serien är:

Kurs 1, Trä- och metallslöjd - Det pedagogiska slöjdrummet, kurskod 919G30
Kurs 2, Trä- och metallslöjd - Lärandeprocesser i slöjd, kurskod 919G47
Kurs 3, Trä- och metallslöjd - Slöjdens tradition och samtid, kurskod 919G48
Kurs 4, Trä- och metallslöjd - Slöjd och slöjddidaktik, kurskod 919G49

Kursplaner finns på liu.se/studieinfo. Välj "kurs" och skriv in kurskoden.

Du läser en kurs/termin. Kurserna startar både vår- och hösttermin. 

Tillsammans motsvarar kurserna ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen och ger ämnesbehörighet, men ger i sig ingen lärarexamen. För att erhålla lärarexamen måste kurserna kompletteras med studier inom allmänt utbildningsområde.

Kursen innehåller praktiskt arbete med trä och metall och grundläggande hantverkstekniker för trä- och metallslöjd. Det praktiska arbetet kombineras med studier av material, verktyg, redskap och relaterade arbetsmiljöfrågor. En viktig del är att grundlägga ett didaktiskt och vetenskapligt förhållningssätt.

De fyra kurserna tillsammans syftar till att utveckla de egna färdigheterna samt förståelse för slöjdämnets didaktik. Samtliga fyra kurser behandlar ämnesdidaktiska frågor i slöjd kopplat till ämnesinnehåll och verksamhetsförlagd utbildning (fältstudier i kurs 1 och 2 samt praktik på skola i kurs 3 och 4). Delar av utbildningen sker genom informations- och kommunikationsteknik som redskap för dokumentation och kommunikation.

Fler kurser på distans i trä- och metallslöjd

Bli slöjdlärare

Möt en slöjdlärare

Studera på distans

En unik examen