Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp, 15 hp

VT 2024, Halvfart, Linköping

Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp, 15 hp

HT 2024, Halvfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Textilslöjd på distans, kurs 3 - Slöjdens tradition och samtid, 31-45hp, 15 hp

VT 2025, Halvfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep. - 15 okt.

Kursen är den tredje i en serie av fyra kurser som i första hand riktar sig till dig som vill arbeta som slöjdlärare i grundskolan och som redan läser en lärarutbildning, eller som vill komplettera en tidigare lärarexamen med ytterligare ett ämne, alternativt planerar att läsa KPU (kompletterande pedagogisk utbildning).

Kursen genomförs huvudsakligen i distansform men med tre fysiska träffar i Linköping per termin. Du väljer att läsa antingen inriktning textil eller trä och metall. Du kan alltså inte läsa båda materialinriktningarna samtidigt. 

De fyra kurser som ingår i serien är:

Kurs 1, Textilslöjd - Det pedagogiska slöjdrummet, kurskod 919G26
Kurs 2, Textilslöjd - Lärandeprocesser i slöjd, kurskod 919G44
Kurs 3, Textilslöjd - Slöjdens tradition och samtid, kurskod 919G45
Kurs 4, Textilslöjd - Slöjd och slöjddidaktik, kurskod 919G46

Kursplaner finns på liu.se/studieinfo. Välj "kurs" och skriv in kurskoden.

Tillsammans motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen och ger ämnesbehörighet, men ger i sig ingen lärarexamen. För att erhålla lärarexamen måste kurserna kompletteras med studier inom allmänt utbildningsområde.

Kursen innehåller praktiskt arbete med textila material och grundläggande hantverkstekniker för textilslöjd. Det praktiska arbetet kombineras med studier av material, verktyg, redskap och relaterade arbetsmiljöfrågor. En viktig del är att grundlägga ett didaktiskt och vetenskapligt förhållningssätt.

De fyra kurserna tillsammans syftar till att utveckla de egna färdigheterna samt förståelse för slöjdämnets didaktik. Samtliga fyra kurser behandlar ämnesdidaktiska frågor i slöjd kopplat till ämnesinnehåll och verksamhetsförlagd utbildning (fältstudier i kurs 1 och 2 samt praktik på skola i kurs 3 och 4). Delar av utbildningen sker genom informations- och kommunikationsteknik som redskap för dokumentation och kommunikation.

Fler kurser på distans i textilslöjd

Bli slöjdlärare

Möt en slöjdlärare

Studera på distans

En unik examen