Käkkirurgisk operationstandvård för tandsköterskor 15 hp

Röntgenbild. Foto: Tima Miroshnichenko, Pexels
En teoretisk och praktisk påbyggnadsutbildning för tandsköterskor. Efter avslutad kurs ska du som deltagare kunna duka upp inför operation, tillämpa hygientekniska metoder och desinfektion av operationsrummet samt ha grundläggande kunskaper i hur du hanterar medicinsk apparatur och instrument.

Kursen är på grundnivå.

Målgrupp

Yrkesverksamma tandsköterskor.

Om utbildningen

Undervisning och arbetsformer

Kursen ges under nio heldagar fördelade på fyra kurstillfällen. Under varje träff går vi igenom praktiska patientfall. 

Kursen innefattar fyra veckors randning (praktik). Kursdeltagarens arbetsgivare är ansvarig för att ordna med denna. Alla eventuella kostnader som uppstår i samband med randningen betalas av arbetsgivare.

Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppdiskussioner i seminarieform. Utöver detta ska deltagaren även utöva självstudier. 

Innehåll

Kursen innehåller bland annat följande moment:

  • Människans anatomi i huvud-halsregionen inklusive luftvägar.
  • Grundläggande akutmedicin med relevans för käkkirurgi.
  • Käkkirurgiska behandlingsmetoder.
  • Planering, förberedelse och genomförande för käkkirurgiska operationer.
  • Hygien och vårdrelaterade infektioner.
  • Medicinsk teknisk apparatur, säkerhetsrisker.
  • Bemötande och etik.
  • Sjukdomslära och farmakologi med relevans för käkkirurgi.
  • Fördjupade kunskaper i käkkirurgisk operationsteknik och operationsmetoder.

Kursplan

På den här sidan hittar du kursplan

Omfattning och examination

Examination sker genom en skriftlig tentamen. För att få godkänt i kursen krävs godkänt resultat på tentamen, fyra veckors randning på deltagarens hemort samt muntliga redovisningar av litteratur- och seminarieuppgifter. Kursen ger 15 hp.

Mål med utbildningen

Efter avslutad kurs ska du som deltagare kunna duka upp inför operation, tillämpa hygientekniska metoder och desinfektion av operationsrummet samt ha grundläggande kunskaper i hur du hanterar medicinsk apparatur och instrument.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Om LiU Uppdragsutbildning Visa/dölj innehåll

En akademi för yrkesverksamma

LiU:s erfarna forskare och lärare erbjuder utbildning som håller hög kvalitet och vilar på vetenskaplig grund. Den som deltar i en uppdragsutbildning behöver vara yrkesverksam, det är arbetsgivaren (eller annan organisation, t ex ett fackförbund eller Arbetsförmedlingen) som bekostar utbildningen.

Det här är en öppen uppdragsutbildning vid Linköpings universitet. Du som tillhör målgruppen är välkommen att söka, avgiften betalas av din arbetsgivare. Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar. Uppdragsutbildning är en möjlighet för arbetsgivare att ge sina anställda en möjlighet till livslångt lärande.

Taggar Visa/dölj innehåll