Sjuksköterska som för protokoll.
 

Att arbeta som sjuksköterska på astma, allergi och KOL-mottagning kräver fördjupade kunskaper inom området. Den här utbildningen förbereder dig som är sjuksköterska och vill arbeta på en astma, allergi och KOL-mottagning.  

Målgrupp

Sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor som arbetar inom primärvården eller annan relevant verksamhet.

Om utbildningen

Undervisning och arbetsformer

Utbildningen ges på halvfart (50%) på Campus US i Linköping. Kursens arbetsformer omfattar gemensamma föreläsningar, studieuppgifter, basgruppsarbete, seminarier och färdighetsträningar. Undervisningen sker med grund i PBL (problembaserat lärande).

Innehåll

Kursen omfattar bland annat följande moment:

  • Medicinsk vetenskap, patofysiologi
  • Diagnostik
  • Omvårdnadsperspektiv i primär-, sluten- samt palliativ vård
  • Professionellt och personcentrerat förhållningssätt
  • Handledning och undervisning
  • Kvalitetsutveckling
  • Beslutsstöd och dokumentation

Omfattning och examination

Utbildningen omfattar 15 hp på avancerad nivå. Slutexamination sker via en skriftlig studieuppgift med uppföljande seminarium.

Kursplan

Här hittar du utbildningens kursplan.

Kontakt

Utbildningen ges som ett samarbete mellan

Utbildningen är ett samarbete mellan LiU Uppdragsutbildning och Allmänmedicinskt Utbildningscentrum i Region Östergötland. Kursplan och utbildningsinnehåll har utformats av bland annat kliniskt verksamma sjuksköterskor inom astma och KOL.

Region Östergötland


Region Östergötland