21 mars 2022

Efter att läkarprogrammet vid Linköpings universitet regionaliserades 2016 fördelas studenterna efter halva utbildningen på fyra studieorter: Linköping, Norrköping, Kalmar och Jönköping. I januari tog den första, historiska kullen examen – och för Thomas Rönnmark blev flytten söderut en fullträff.

Läkare står med utrustning i en sal.
Thomas Rönnmark tog examen från läkarprogrammet vid Linköpings universitet i januari och har fått ett vikariat som underläkare på Ryhovs länssjukhus i Jönköping. Anna Nilsen

Lönat sig

- Det var en stor omställning att flytta på nytt, självklart. Men jag är jättenöjd. Jag trivs väldigt bra och har kunnat knyta kontakter som lönat sig, då jag fick ett vikariat som underläkare här på onkologen direkt, säger han.

Huvudentrén till Länssjukhuset Ryhov i Jönköping sjuder av liv. Lunchen är fortfarande inte slut. Folk på väg in. Folk på väg ut. Lugnare tempo är det i intilliggande hus D1-D2. Det är här, några våningar upp i det nybyggda huset, som läkarprogrammet vid LiU har sin bas. Studenter och personal samsas i fräscha och luftiga lokaler – vägg i vägg med Metodikum, Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering.

- Vi flyttade in här våren 2020, mitt under pandemin. Första året hade vi våra lokaler i en våning på en vanlig vårdavdelning som hade byggts om. Det var på sitt sätt väldigt mysigt, vi kom nära lärare och ansvariga direkt, vilket gjorde det enkelt för oss att framföra feedback och komma med synpunkter, säger Thomas Rönnmark. En student sitter i ett rum och pratar.Studenten Thomas Rönnmark ger högt betyg till läkarprogrammet vid LiU. Foto Anna Nilsen

Klara ökningen

När Thomas sökte in till läkarprogrammet 2016 var han en i den första grupp av studenter som antogs till den nya regionaliserade utbildningen vid LiU. Bakgrunden till förändringen låg i ett regeringsbeslut 2012 om att öka antalet läkarstudenter i Linköping med 30 procent. För att klara ökningen och samtidigt stärka sjukvårdsarbetet i den sydöstra sjukvårdsregionen beslutades det att studenterna under de avslutande sex terminerna ska fördelas på fyra huvudorter: Linköping, Norrköping, Kalmar och Jönköping.

Studenterna får rangordna vilken studieort de vill ha. Stockholmaren Thomas Rönnmark valde Jönköping högst inför flytten 2019 – något ingen av hans bästa vänner från åren i Linköping gjorde.

- Så var det, alla mina kompisar valde olika studieorter. Jag charmades av staden och närheten till vattnet när vi gjorde studiebesök. Sen såg jag en fördel av att se flera sjukhus, då vi även har placeringar i Eksjö och Värnamo, under utbildningens gång.

Att flytta från en stad som han hunnit rota sig i blev en stor omställning. Och att vara den första kullen i en förändrad utbildning har inneburit en del utmaningar.
- Vi har hela tiden fått testa nya koncept och nya lärosätt. Men det är som det är, någon måste vara först.

Efter tre år stortrivs Thomas i Småland och direkt efter examen fick han ett vikariat som underläkare på onkologen på Ryhov. Och allt talar för att han söker sin AT-tjänst i Jönköping.

- Det känns väldigt bra och onkologi är en specialitet som jag verkligen är intresserad av. Så nu ska stockholmaren fortsätta att försöka bli mer och mer som en smålänning. Jag har alltid tänkt att jag ska skaffa jaktlicens och börja hålla på HV71, säger han och skrattar.

Ny läroplan

Det har bedrivits läkarutbildning vid Linköpings universitet sedan 1970. Och det är inte första gången studenterna får ändra studieort. Under de första 16 åren, innan Hälsouniversitetet (i dag medicinska fakulteten) föddes 1986, läste studenterna de två första, prekliniska åren, vid Uppsala universitet, berättar Jan-Erik Karlsson, vicedekan vid den medicinska fakulteten och projektledare för regionaliseringen i Jönköping samtidigt som han guidar runt i föreläsningssalar, studierum och bibliotek.

När vi ber honom och Karin Åkesson, utbildningsansvarig för Studieort Jönköping, sammanfatta de tre första åren landar det i en berättelse om en hektisk – men väldigt rolig och givande tid.

- Planen var tydlig från början, men mycket har byggts efterhand och parallellt har det implementerats en ny läroplan. Det har varit en härlig, positiv entreprenörsanda från start och studenterna har varit delaktiga i allt från hur man ska möblera i de nya lokalerna till kursinnehåll, säger Karin Åkesson.
Jan-Erik Karlsson fyller i:

- Vi har fått lägga rälsen under tiden tåget går, litegrann. Visst, det kom en del synpunkter att förberedelserna hade kunnat varit bättre när vi drog i gång. Men vi gör en utvärdering av hela regionaliseringen nu och studentkåren Consensus har lyft fram att studenterna är övervägande positiva. Det är inte lika trångt längre under den kliniska delen av utbildningen och de allra flesta tycker att det fungerar väldigt bra. Två personer går i en korridor.Jan-Erik Karlsson, vicedekan vid medicinska fakulteten på LiU och Karin Åkesson, utbildningsansvarig för studieort Jönköping, ser regionaliseringen som en vinst för många. En avgörande faktor för att det fungerat bra att är läkarutbildningen är likvärdig, oavsett vilken av de fyra studieorter studenterna är på. Foto Anna Nilsen

Samma utbildning

Tack vare att läkarstudenter från Linköping haft sin verksamhetsförlagda utbildning i alla studieorter redan innan regionaliseringen fanns en stabil grund och en väl inarbetad handledarorganisation. En annan avgörande punkt för att det fungerat så bra, tror Karin Åkesson, är tydligheten att det är en läkarutbildning med fyra studieorter.

- Alla studenter läser samma föreläsningar vid samma tidpunkt. All tentamen är likadan. Vi har en tät kontakt och ett bra samarbete för att säkerställa att det är en likvärdig utbildning på alla fyra studieorter.

Både Jan-Erik och Karin lyfter fram vinsten som regionaliseringen inneburit för de olika regionerna. Utöver att rekryteringen av nya läkare blir enklare, akademiseras sjukhusen alltmer och kompetensen höjs. Av de 22 läkarstudenter som examinerades i Jönköping i januari har en handfull påbörjat sin AT-tjänstgöring i regionen och flera har hoppat på olika vikariat.

- Med studenter på plats tvingas klinikerna att utvecklas och vara på tå. Hela tiden. Studenterna har ett kritiskt förhållningssätt, ställer kniviga frågor och är ofta väldigt pålästa, säger Karin Åkesson.

FAKTA: Läkarutbildningen vid Linköpings universitet

Den nuvarande läkarutbildningen vid LiU startades när Hälsouniversitetet (i dag Medicinska fakulteten) grundades 1986. Läkare har utbildats i Linköping även tidigare, sedan 1970, då man läst två första prekliniska åren vid Uppsala universitet.Totalt är 1 165 studenter registrerade på läkarprogrammet i dag. Sedan 2016 är utbildningen regionaliserad med fyra huvudstudieorter: Linköping (260 studenter), Norrköping (131), Kalmar (117) och Jönköping (171) under de kliniska terminerna 6-11. 
Från och med hösten 2021 är samtliga läkarprogram i Sverige sexåriga och legitimationsgrundande.

 

 

Vi har en tät kontakt och ett bra samarbete för att säkerställa att det är en likvärdig utbildning på alla fyra studieorter.

Startskottet för regionaliserad utbildning

Mer om läkarprogrammet

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.