Högskoleingenjörsprogram i maskinteknik, 180 hp

Högskoleingenjör maskinteknik_student i verkstaden

Framtiden behöver nyfikna problemlösare som gillar att ta isär, testa, förbättra och bygga nytt – och som samtidigt är noggranna och har stort tekniskt kunnande. Passar det in på dig?

Högskoleingenjör i maskinteknik

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Stängd för sen anmälan

Högskoleingenjör i maskinteknik

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Maskiningenjören är den konstruktör och produktutvecklare som förbättrar produkter, processer och tjänster. Som gör dem mer hållbara, miljövänligare, billigare och mer användaranpassade. För att kunna föra utvecklingen framåt behövs kunskaper inom maskinteknik och projektledning samt en förståelse för ekonomiska och etiska aspekter. Alla dessa områden kommer du att beröras av under din utbildningstid till maskiningenjör.

Material, hållfasthet, teknik och konstruktion

Den största delen av utbildningen ägnas åt maskintekniska ingenjörsämnen samt den grundläggande och viktiga matematik du behöver som ingenjör. Du får tidigt en mycket bra bas inom konstruktionsteknik som är relevant för industrin och du studerar bland annat konstruktionsmaterial, CAD, hållfasthetslära, produktionsteknik och maskinelement.

Under utbildningens första del får du dessutom grundläggande kunskaper inom styrsystem, elektroteknik, ingenjörsmässig programmering och reglerteknik. Efter de första två åren väljer du inriktning, och har då tre profiler att välja på:

  • Konstruktionsteknik
  • Produktionsteknik
  • Energiteknik

Under hela din utbildning kommer du att arbeta i projektform, individuellt och i grupp. Genom dina projektarbeten kommer du även att utveckla dina färdigheter inom rapport­skrivning och presentationsteknik.

Utveckla och förbättra

Som maskiningenjör jobbar du ofta med kon­struktion på olika sätt, både genom att skapa och utveckla nya produkter och att beräkna, testa och förbättra redan existerande. Andra arbets­områden för en maskiningenjör är automation och produktionsprocesser och utveckling av industrirobotar samt energiteknisk utveckling. Utbildningens bredd gör att du också kan jobba som teknisk säljare, med tekniska beräkningar, inköp eller service. Vill du fortsätta studera kan du läsa vidare på ett av våra masterprogram. Det kan du göra direkt efter högskoleingenjörsexamen eller efter några år i arbetslivet.

De här ämnena läser du

Meritvärde

Efter utbildningen

Med en examen från Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik blir du i grunden en konstruktör som har bred kunskap inom det maskintekniska området. Dessa kunskaper använder du för att konstruera, producera och utveckla produkter och olika former av processer – exempelvis produktions- och energitekniska processer. Som maskintekniker kommer du att jobba inom teknikföretag, oftast tillsammans med andra ingenjörer, där du löser problem relaterade till konstruktion och produktion, med koppling till exempelvis reglersystem, värme, kyla, hållfasthet eller materialval.

Eftersom maskinteknik är ett så brett område väljer många att specialiserar sig mot någon av nedanstående tre profiler:

  • Konstruktionsteknikprofilen, som ger dig fördjupade kunskaper inom konstruktionsmetodik och hållfasthet samt tillämpar dessa kunskaper för att konstruera produkter.
  • Produktionsteknikprofilen, som innehåller fördjupning inom automatisering och utveckling av produktionsprocesser, där det bland annat ingår att kalibrera och modifiera industrirobotar och produktionssystem.
  • Energiteknikprofilen, som fokuserar på att öka din tekniska kunskap om energitekniska processer och energitekniska system I profilen ingår industrirelevanta projektuppgifter, som exempelvis handla om att genomföra förstudier inom energisektorn.

Arbetsområden

Som högskoleingenjör i maskinteknik kommer du att utveckla olika processer samt producera eller bygga mekaniska produkter som till exempel verktyg, motorer eller komplexa maskiner. För att kunna lösa storskaliga problem kommer du oftast jobba i team, där du kommer att vara ansvarig för ett delmoment eller ett delproblem. Du kommer till exempel att kunna jobba som:

  • Mekanikkonstruktör, där du modellerar mekaniska produkter i CAD eller FEM och beräknar hållfasthet och toleranser.
  • Systemingenjör, där du tillsammans med interna uppdragsgivare eller kunder anpassar och utvecklar något av företagets system efter deras enskilda behov. Om du till exempel är systemingenjör för hjulaxelsystem kan jobbet handla om att utveckla förstärkta hjulaxlar för terrängfordon.
  • Teknikinformatör, där du skriver manualer och tränar kundens personal i att använda ditt företags produkter.
  • Teknisk säljare, där du gör beräkningar, skriver offerter och hanterar tekniska garantifrågor.

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.