Högskoleingenjörer i maskinteknik hittar hållbara lösningar i ett alltmer teknikdrivet samhälle. Programmet är flexibelt, näringslivsorienterat och gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

Högskoleingenjör i maskinteknik

HT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan
Maskiningenjörer arbetar bland annat med att konstruera, utveckla och förbättra produkter och tjänster, till exempel genom att göra dem mer hållbara och energieffektiva. Utbildningen är ett smart val för dig som gillar att lösa tekniska problem och är nyfiken. LiU har ett välutvecklat samarbete med regionens företag och det omgivande samhället. Utbildningen är därmed lyhörd för näringslivets signaler om behov av arbetskraft. Genom programmets flexibilitet och bredd förbereds du för att möta en arbetsmarknad där medarbetare både kan behöva utöka och utveckla sin kompetens.

Matematik, konstruktionsteknik och skriftlig framställning

Undervisningen bedrivs i stor utsträckning i projektform där studenter från olika ämnesområden ofta samarbetar. En stor del av utbildningen ägnas åt maskintekniska ingenjörsämnen samt matematik. Områden som konstruktionsteknik, simuleringsteknik och avancerad CAD-konstruktion introduceras tidigt. Under utbildningen utvecklar du också dina förmågor i muntlig och skriftlig framställning. Förmågor som du kommer att behöva när du ska presentera och övertyga medarbetare eller uppdragsgivare om varför dina lösningar är gångbara.

Energiteknik, konstruktionsteknik eller produktionsteknik

Två år in i programmet väljer du en av dessa tre inriktningar:

 • Energiteknik
  Ökar din tekniska kunskap om energitekniska processer och energitekniska system. Här ingår industrirelevanta projektuppgifter som exempelvis handlar om att genomföra förstudier inom energisektorn.
 • Konstruktionsteknik
  Ger fördjupade kunskaper inom konstruktionsmetodik och hållfasthet. Du lär dig också tillämpa dessa kunskaper för att konstruera produkter.
 • Produktionsteknik
  Fördjupning inom automatisering och utveckling av produktionsprocesser, där det bland annat ingår att kalibrera och modifiera industrirobotar och produktionssystem.

Under tredje årets sista termin genomförs även ett examensarbete.

Lös problem och tänk strategiskt

Med en ingenjörsexamen i maskinteknik har du en mycket eftertraktad kompetens. Utbildningen tränar ditt sätt att lösa problem och tänka strategiskt inför de snabba förändringar som är en del av dagens arbetsmarknad. Efter examen är du också behörig att läsa vidare på ett masterprogam vid LiU eller annat universitet. Som student får du också en nära koppling till flera av de forskningsområden där vi är ledande, som digital produktionsutveckling, maskininlärning och konstruktionsoptimering. Högskoleingenjörer i maskinteknik arbetar i tillverkningsindustrin, processindustrin eller inom energisektorn. Har du intresse för arbetsledande funktioner så är den typen av arbete också möjligt efter några års erfarenhet inom branschen.

Det här läser du

Detaljerad information år 1-3

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Karriär och framtid

Med en examen från högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik blir du i grunden en konstruktör som har bred kunskap inom det maskintekniska området. Dessa kunskaper använder du för att konstruera, producera och utveckla produkter och olika former av processer – exempelvis produktions- och energitekniska processer. Som maskintekniker kommer du att jobba inom teknikföretag, oftast tillsammans med andra ingenjörer, där du löser problem relaterade till konstruktion och produktion, med koppling till exempelvis reglersystem, värme, kyla, hållfasthet eller materialval.

Arbetsområden

Som högskoleingenjör i maskinteknik kommer du att utveckla olika processer samt producera eller bygga mekaniska produkter som till exempel verktyg, motorer eller komplexa maskiner. För att kunna lösa storskaliga problem kommer du oftast jobba i team, där du kommer att vara ansvarig för ett delmoment eller ett delproblem.

Du kan exempelvis jobba som

 • Mekanikkonstruktör, där du modellerar mekaniska produkter i CAD eller FEM och beräknar hållfasthet och toleranser.
 • Systemingenjör, där du tillsammans med interna uppdragsgivare eller kunder anpassar och utvecklar något av företagets system efter deras enskilda behov. Om du till exempel är systemingenjör för hjulaxelsystem kan jobbet handla om att utveckla förstärkta hjulaxlar för terrängfordon.
 • Teknikinformatör, där du skriver manualer och tränar kundens personal i att använda ditt företags produkter.
 • Teknisk säljare, där du gör beräkningar, skriver offerter och hanterar tekniska garantifrågor.

Artiklar

Studentlivet

Utlandsstudier