Kemi molekylär design_studenter utomhus

Kemiska föreningar finns överallt, och världen behöver dig som vill förstå hur de fungerar. Vill du lära dig mer om kemins byggstenar och bidra till en hållbar framtid, både när det gäller miljö- och hälsofrågor, så är det här programmet för dig.

Kemi - molekylär design, kandidatprogram

HT 2024 / Helfart / Linköping

På kandidatprogrammet i kemi får du både teoretiska och praktiska kunskaper i att designa, analysera och förstå hur olika molekyler fungerar. Du behövs för att ta fram framtidens produkter, som till exempel läkemedel, sensorer och nya funktionsmaterial. Kemikunskaper är även nödvändiga för att kunna bedöma olika ämnens miljöpåverkan och för att kunna analysera spår av olika ämnen i till exempel ett vattendrag eller i livsmedel.

Laborera och lära

Utbildningen genomsyras av praktiska laborationer som ger dig konkret förståelse för kemi, vilket gör undervisningen både omväxlande och spännande. De första två åren studerar du allmän kemi, analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemi, oorganisk och organisk kemi samt matematik och får en bred bas inom alla kemins områden. Efter det får du mer riktade kurser i exempelvis miljökemi, naturproduktskemi, farmakologi och forensisk kemi. Du lär dig att analysera resultat, utföra statistiska beräkningar och presentera dina data muntligt och skriftligt.

Du kommer att studera i en miljö som präglas av den senaste forskningen inom biokemi, organisk och oorganisk kemi. Om du vill kan du komplettera din utbildning med ett av våra internationella masterprogram inom kemiområdet, Chemistry eller Protein Science – se länkar längre ner på sidan.

En lovande framtid

Nya marknader och pensionsavgångar gör att kemister kommer att vara efterfrågade under en längre period framöver. De kommer att spela en nyckelroll för att kunna hantera stora samhällsfrågor inom hälso- och miljöområdet och för att bygga en hållbar framtid. Kemister behövs i läkemedels- och livsmedelsindustrin, på mindre analyslaboratorier och hos olika myndigheter. Dessutom behövs det kemilärare och forskare till skolor och universitet.

Det här läser du

Detaljerad information år 1-3

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Karriär och framtid

Som kemist kan du jobba med alla former av kemi, men du kommer förmodligen  att specialisera dig inom till exempel:

  • Organisk kemi, där du syntetiserar organiska molekyler som exempelvis kan användas som läkemedel eller i diagnostiska tillämpningar.
  • Analytisk kemi, där olika analysmetoder används för att analysera olika prover, allt från narkotika i blod till tungmetaller i en sjö.
  • Oorganisk kemi, där nya material för specifika ändamål utvecklas till exempel bättre röntgenkontrastmedel eller mer hållbara typer av ytbeläggningar.

Arbetsområden

De allra flesta kemister fortsätter att studera på ett masterprogram efter kandidatexamen. Om du väljer fortsatta studier kan du även doktorera och få en forskaranställning inom akademin, industrin eller på ett forskningsinstitut. Du kan även komplettera din utbildning till en lärarexamen.

Väljer du att söka arbete direkt efter examen kan du till exempel jobba som:

  • Analytisk kemist, där du förbereder, utför och analyserar prover, till exempel undersöker vattenprovers kvalitet.
  • Kvalitetsingenjör inom processindustrin, där du utför kemiska analyser genom hela företagets tillverkningsprocess för att hitta och lösa kvalitetsproblem.
  • Miljökonsult, där du hjälper företag att åtgärda och förebygga problem kring hantering av kemikalier.
  • Kemiskt sakkunnig inom myndigheter eller organisationer, där du ger råd åt beslutsfattare i frågor rörande kemi eller utreder ansökningar enligt miljöbalken.

Framtiden

Allt färre utbildar sig till kemister samtidigt som behovet av kemister ökar. Nya lagar, framför allt miljölagar, gör att företagens behov av kemister för kontroll och validering blir större. Samtidigt är genomsnittsåldern för nu arbetande kemister hög och många kommer att gå i pension inom en snar framtid. Det gör att du som kemist kommer att ha en god arbetsmarknad efter studierna.

Som kemist kommer du troligtvis att få ditt första jobb inom industrin. De flesta kemister jobbar inom industri- och kemiföretag, en stor andel jobbar på någon form av offentlig myndighet medan ett mindre antal jobbar på universitet och högskolor eller inom tjänsteföretag. (Källa: naturvetarna.se)

Artiklar

Studentlivet

Utlandsstudier

Relaterade masterprogram