Kandidatprogram i kemi - molekylär design, 180 hp

Kemi molekylär design_studenter utomhus

Allt omkring oss är kemi – mobiltelefonbatterier, målarfärg, livsmedel och tvättmedel. Med kunskap om kemins byggstenar blir du en ovärderlig resurs för en hållbar framtid, både när det gäller miljöfrågor och frågor kring vår egen hälsa.

Kemi - molekylär design, kandidatprogram

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

På kandidatprogrammet i kemi får du inte bara teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för arbetslivet, du får också vara med om den viktiga utveckling som sker i molekylernas värld. Kunskaper i att designa, analysera och förstå specifika molekyler krävs för utveckling av fram­tidens produkter, som till exempel läkemedel, sensorer och nya funktionsmaterial. Kemikunskaper är även nödvändiga för att kunna bedöma olika ämnens miljöpåverkan och för att kunna analysera spår av olika ämnen i till exempel ett vattendrag eller i livsmedel.

Laborera och lära

Kemi är ett laborativt ämne och det genomsyrar utbildningens arbetsformer. Genom projektarbeten och laborationer visualiseras kemin, vilket gör undervisningen både omväxlande och spännande. De första två åren studerar du allmän kemi, analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemi, oorganisk och organisk kemi samt matematik och får därmed en bred bas inom alla kemins områden.

Därefter läser du mer riktade kurser i exempelvis miljökemi, naturproduktskemi, farmakologi och forensisk kemi. Du lär dig att analysera resultat, utföra statistiska beräkningar och presentera dina data muntligt och skriftligt.

På LiU bedriver vi forskning inom bland annat biokemi, oorganisk och organisk kemi i nära anslutning till utbildningen, vilket garanterar att den kunskap som lärs ut alltid är aktuell. Om du vill kan du komplettera din utbildning med ett av våra masterprogram inom kemiområdet, med ett av våra masterprogram inom kemiområdet, Chemistry eller Protein Science.

En lovande framtid

Nya marknader och pensionsavgångar gör att yrkesgrupper med kemikunskaper kommer att vara starkt efterfrågade under en lägre period framöver. Kemikunniga personer kommer att spela en nyckelroll för att kunna hantera stora samhälls­frågor inom hälso- och miljöområdet och för att bygga en hållbar framtid. Kemister behövs i såväl kemisk industri som läkemedels- och livsmedels­industrin, på mindre analyslaboratorier och hos olika myndigheter som t.ex. Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen och Rättsmedicinalverket. Dessutom behövs det kunniga lärare och forskare till skolor och universitet.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Som kemist kan du jobba med alla former av kemi, men du kommer förmodligen  att specialisera dig inom till exempel:

  • Organisk kemi, där du syntetiserar organiska molekyler som exempelvis kan användas som läkemedel eller i diagnostiska tillämpningar.
  • Analytisk kemi, där olika analysmetodesr används för att analysera olika prover, allt från narkotika i blod till tungmetaller i en sjö.
  • Oorganisk kemi, där nya material för specifika ändamål utvecklas till exempel bättre röntgenkontrastmedel eller mer hållbara typer av ytbeläggningar.

Arbetsområden

De allra flesta kemister fortsätter att studera på ett masterprogram efter kandidatexamen. Om du väljer fortsatta studier kan du även doktorera och få en forskaranställning inom akademin, industrin eller på ett forskningsinstitut. Du kan även komplettera din utbildning till en lärarexamen.

Väljer du att söka arbete direkt efter examen kan du till exempel jobba som:

  • Analytisk kemist, där du förbereder, utför och analyserar prover, till exempel undersöker vattenprovers kvalitet.
  • Kvalitetsingenjör inom processindustrin, där du utför kemiska analyser genom hela företagets tillverkningsprocess för att hitta och lösa kvalitetsproblem.
  • Miljökonsult, där du hjälper företag att åtgärda och förebygga problem kring hantering av kemikalier.
  • Kemiskt sakkunnig inom myndigheter eller organisationer, där du ger råd åt beslutsfattare i frågor rörande kemi eller utreder ansökningar enligt miljöbalken.

Framtiden

Allt färre utbildar sig till kemister samtidigt som behovet av kemister ökar. Nya lagar, framför allt miljölagar, gör att företagens behov av kemister för kontroll och validering blir större. Samtidigt är genomsnittsåldern för nu arbetande kemister hög och många kommer att gå i pension inom en snar framtid. Det gör att du som kemist kommer att ha en god arbetsmarknad efter studierna.

Som kemist kommer du troligtvis att få ditt första jobb inom industrin. De flesta kemister jobbar inom industri- och kemiföretag, en stor andel jobbar på någon form av offentlig myndighet medan ett mindre antal jobbar på universitet och högskolor eller inom tjänsteföretag. (Källa: naturvetarna.se)

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll