Statistik och dataanalys, kandidatprogram, 180 hp

Studenter sitter ute och pratar

Vi lever i ett informationssamhälle där data står alltmer i centrum. Arbetsmarknaden ropar efter personer med kompetens inom statistik och dataanalys. Är du analytisk, tycker om matematik och vill läsa en unik utbildning? Då har du kommit rätt.

Statistik och dataanalys, kandidatprogram

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Statistik och dataanalys, kandidatprogram

HT 2020, Helfart, Linköping

Som statistiker och dataanalytiker är du hett eftertraktad för företag, myndigheter och organisationer som hanterar och analyserar stora mängder data. Djupa kunskaper inom matematik och data gör dig till en smart problemlösare vars uppdrag och projekt nästan kan jämföras med detektivarbete.

Utveckla dina färdigheter

Kandidatprogrammet för Statistik och dataanalys erbjuder en unik utbildning som gör dig till en skicklig problemlösare. Föreläsningar, lektioner, projektarbeten och uppsatser är de centrala delarna i utbildningen. Men statistik, matematik och data kräver också sina färdigheter – därför är räkne- och datorövningar mycket viktiga. Genom att omväxlande läsa kurser i statistik, matematik och programmering utvecklar du samtidigt din förmåga till analys och kritiskt tänkande. Du tränas också i skriftlig och muntlig presentation av dina resultat. För att konkret få uppleva hur en statistikers yrkesroll kan se ut får du dessutom arbeta med projekt hämtade från olika samhällsområden, och med anknytning till näringslivet. Under sista året kan du skapa din egen profil genom att studera ett valfritt ämne inom samhälls- eller naturvetenskap, eller välja att fördjupa dig ytterligare i statistik, matematik, datavetenskap eller programmering. Under sista läsåret har du även möjlighet att studera utomlands genom att söka något av universitetets utbytesavtal.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Därför valde vi statistik och dataanalys
Visa/dölj innehåll

Hitta samband och mönster

Vi lever i ett informationssamhälle där data står alltmer i centrum. Arbetsmarknaden ropar efter personer med kompetens inom statistik och dataanalys och sinne för att hitta samband och mönster. Är du analytisk, tycker om matematik och vill läsa en unik utbildning? Då har du kommit rätt.

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Statistiker och dataanalytiker är attraktiva på arbetsmarknaden Detta beror på att behovet av att samla in och utvinna information ur data aldrig varit så stort som idag – och företag, myndigheter och organisationer som hanterar och analyserar stora mängder data behöver medarbetare med statistik- och dataanalyskunskaper. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta med opinions-, marknads- eller nöjdkundundersökningar, analysera och hitta mönster i köp- och säljdata, utvärdera effekten av läkemedel, eller att prognosticera framtida händelser inom företag, förvaltningar och organisationer både inom den privata och offentliga sektorn. Programmet ger också behörighet till vidare studier på avancerad nivå, till exempel den masterutbildning i statistik och maskininlärning som också ges vid Linköpings universitet.

 

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll