Statistik och dataanalys, 180 hp

Studenter sitter ute och pratar

Vi lever i ett informationssamhälle där data står alltmer i centrum. Arbetsmarknaden ropar efter personer med kompetens inom statistik och dataanalys. Är du analytisk, tycker om matematik och vill läsa en unik utbildning? Då har du kommit rätt.

Statistik och dataanalys, 180 hp

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Stängd för sen anmälan

Statistik och dataanalys, kandidatprogram

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Som statistiker och dataanalytiker är du hett eftertraktad för företag, myndigheter och organisationer som hanterar och analyserar stora mängder data. Djupa kunskaper inom matematik och data gör dig till en smart problemlösare vars uppdrag och projekt nästan kan jämföras med detektivarbete.

Arbetsuppgifterna för en statistiker är mångskiftande; det kan handla om att göra prognoser av företags försäljningssiffror, utvärdera effekten av läkemedel, finna riskfaktorer för sjukdomar, analysera effekten av trafiksäkerhetsinsatser, utvärdera åtgärder för att förbättra miljön – listan kan göras lång.

Utveckla dina färdigheter

Kandidatprogrammet för Statistik och dataanalys erbjuder en unik utbildning som gör dig till en skicklig problemlösare. Föreläsningar, lektioner, projektarbeten och uppsatser är de centrala delarna i utbildningen. Men statistik, matematik och data kräver också sina färdigheter – därför är räkne- och datorövningar mycket viktiga. Genom att omväxlande läsa kurser i statistik, matematik och programmering utvecklar du samtidigt din förmåga till analys och kritiskt tänkande. Du tränas också i skriftlig och muntlig presentation av dina resultat. För att konkret få uppleva hur en statistikers yrkesroll kan se ut får du dessutom arbeta med projekt hämtade från olika samhällsområden, och med anknytning till näringslivet. Under programmets sista år kan du skapa din egen profil genom att studera ett valfritt ämne, exempelvis nationalekonomi, företagsekonomi, statsvetenskap eller något beteende- eller naturvetenskapligt ämne. Tillsammans med dina statistikkunskaper ger detta dig extra goda möjligheter på arbetsmarknaden. Självklart kan du också välja att fördjupa dig ytterligare i statistik, matematik, data eller programmering.

De här ämnena läser du

Meritvärde

Efter utbildningen

Statistiker och dataanalytiker är attraktiva på arbetsmarknaden Detta beror på att behovet av att samla in och utvinna information ur data aldrig varit så stort som idag – och företag, myndigheter och organisationer som hanterar och analyserar stora mängder data behöver medarbetare med statistik- och dataanalyskunskaper. Utexaminerade statistiker från Linköpings universitet arbetar bland annat inom banker, försäkringsbolag, landsting, läkemedelsbolag, opinionsinstitut, IT-bolag, marknadsundersökningsinstitut, på sjukhus samt vid statliga verk och myndigheter.

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.