Statistik och dataanalys, kandidatprogram, 180 hp

Studenter sitter ute och pratar

Varje dag samlas över en miljon terabyte data in av företag, myndigheter och organisationer och behovet av att analysera information har aldrig varit större. För detta behövs du som vill lära dig att presentera och analysera data och dess orsaker, du som vill ställa frågor om världen och besvara dem på ett vetenskapligt sätt. 

Statistik och dataanalys, kandidatprogram

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Behovet av statistiker och dataanalytiker är stort både i privat och offentlig sektor i hela samhället. Statistik är en spännande kombination av teori och konkret problemlösning. Du kan till exempel göra prognoser för hur många barn som kommer att födas i en kommun, eller analysera hur olika köpbeteenden kommer att bli.  Du kan samla in och analysera vad opinionen säger i en viss fråga, eller analysera effekten av läkemedel. 

Utveckla dina färdigheter

Kandidatprogrammet i Statistik och dataanalys erbjuder en unik sammansättning av kurser som gör dig till en skicklig problemlösare – en utbildning för dig som har en analytisk förmåga och gillar logik och matematik. Den är till för dig som ser samband och mönster, och drivs av att hitta lösningar till olika problem. Du läser flera kurser inom statistikens olika områden, såsom regressions-, tidsserie-, och variansanalys, programmering i både R och SAS, matematikkurser och mer specialiserade kurser inom maskininlärning, Bayesiansk statistik och mer komplexa datastrukturer.

För att få uppleva hur en statistikers och dataanalytikers yrkesroll konkret kan se ut får du under utbildningen arbeta med projekt hämtade från olika samhällsområden, och med anknytning till näringslivet. Det ger dig erfarenhet av hur din kompetens kan användas i ditt kommande yrkesliv. Under sista läsåret får du möjlighet att profilera dig genom att studera ett valfritt ämne inom samhälls- eller naturvetenskap, eller välja att fördjupa dig ytterligare i statistik, matematik, datavetenskap eller programmering. Under sista läsåret kan du också studera utomlands vid något av de lärosäten som universitetet har avtal med. Programmet ger också behörighet till vidare studier på avancerad nivå, till exempel vår masterutbildning i statistik och maskininlärning. 

Det här läser duVisa/dölj innehåll

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Statistiker behövs – du behövs

Vår utbildning öppnar dörren till många olika branscher och möjliga karriärvägar. Våra tidigare studenter arbetar inom ett brett spann av arbetsplatser: banker, läkemedelsbolag, HR-bolag, opinionsinstitut, IT-bolag, TV-bolag, spelbolag, marknadsundersökningsinstitut, samt vid regionen och statliga verk och myndigheter. 

Röster om programmetVisa/dölj innehåll

Hitta samband och mönster

Vi lever i ett informationssamhälle där data står alltmer i centrum. Arbetsmarknaden ropar efter personer med kompetens inom statistik och dataanalys och sinne för att hitta samband och mönster. Är du analytisk, tycker om matematik och vill läsa en unik utbildning? Då har du kommit rätt.

Utlandsstudier inom programmetVisa/dölj innehåll

StudentlivetVisa/dölj innehåll