Det här är ett masterprogram för dig som vill jobba i privat eller offentlig sektor med ett arbete där ekonomi och juridik utgör ett spännande möte.

Affärsjuridiska masterprogrammet, 120 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Utbildningen till affärsjurist förbereder för ett juridiskt-ekonomiskt inriktat arbete i både privat och offentlig sektor. Inom ramen för utbildningen finns möjlighet att ta ut en affärsjuridisk masterexamen med internationell inriktning.

Affärsjuristens yrkesroll genomgår förändringar. Det räcker inte att ha breda juridiska kunskaper och god förmåga att analysera och lösa juridiska problem. Man ska också kunna bedöma ekonomiska effekter av juridiska beslut och juridiska effekter av ekonomiska beslut. Dessutom, i en allt mer global värld finns också behov av kunna göra rättsliga bedömningar i en internationell affärskontext

Affärsjuridiska masterprogrammet, liksom affärsjuridiska kandidatprogrammet, lär dig att kommunicera över yrkesgränser, argumentera för din ståndpunkt och omsätta dina juridiska kunskaper i praktiken. Du tränas i att integrera affärsrättsliga ämneskunskaper med särskilt relevanta delar av ekonomi till en plattform för ett affärsmässigt agerande.

Masterstudierna inleds med en termin obligatoriska kurser. Därefter väljer du att fördjupa dig efter dina intressen. Du kan då välja mellan bland annat dessa kurser: Hållbar näringsverksamhet, Internationell kontraktsrätt, Börsrätt, Internationell skatterätt och EU-skatterätt, Avancerad aktiebolagsrätt, Medling och skiljeförfarande, Avancerad skadeståndsrätt och företagsförsäkringsrätt, Företagsskatterätt och proaktiv rättsanvändning, Banking and Finance Law samt Intellectual Property Rights. Du har också möjlighet att under en termin (termin två) studera vid ett utländskt universitet. Programmet har just nu utbytesavtal med flera universitet i Frankrike, Tyskland, Polen, Italien och Slovakien.

Utbildningen avslutas med en masteruppsats och därefter valbara kurser, varav en praktikkurs där du får använda dina teoretiska kunskaper från utbildningen i praktiken, samtidigt som du söker första jobbet.

Det här läser du

Karriär och framtid

Affärsjurister från Linköpings universitet har en bred arbetsmarknad. Det visar undersökningar som har gjorts och som du kan läsa mer om på programmets hemsida. Du kan arbeta i varuproducerande företag, inte minst större exportbolag, eller i tjänsteföretag som banker, försäkringsbolag, fastighetsbolag, revisionsbyråer, mäklarföretag, detalj- och partihandel, transport och spedition. Andra möjligheter är branschorganisationer, intresseorganisationer och internationella organisationer. Skatteförvaltningen, affärsdrivande verk, kommuner och regioner anställer också affärsjurister.

Röster om utbildningen

Utlandsstudier

Under termin 2 har du möjlighet att studera utomlands. Plasterna på de utländska universiteten är begränsade.

Om du vill veta mer om möjligheterna till utlandsstudier, kontakta studievägledare Åsa Carmesten, asa.carmesten@liu.se

Kvinnlig student med en surfplatta utanför en byggnad.

Plugga utomlands

Sugen att studera utomlands? Vi har avtal med 400 universitet i 50 olika länder runtom i världen. En hel termin, kortare kurser eller praktik i utlandet är bara några av dina möjligheter att få internationell erfarenhet under studietiden på LiU.

Artiklar om utbildningen