08 maj 2019

En av möjligheterna att finansiera generationsskiften i aktiebolag underutnyttjas på de flesta håll i landet. Resultatet blir att köparna tvingas ta lån till onödigt hög ränta och med lite sämre villkor.

Ett annat forskningsprojekt gjorde Hanna Almlöf nyfiken på tillämpningen av reglerna om låneförbud för aktiebolag. Skillnaderna visade sig vara mycket större än hon trodde. Foto: Mikael Sönne

Oväntat stora skillnader

Tillsammans med juristen Hanna Kristensson har Hanna Almlöf, lektor i affärsrätt, undersökt samtliga dispenser från de aktiebolagsrättsliga låneförbuden under fem års tid. Sammanlagt rör det sig om 100 beslut (ojämnt) fördelade över hela landet.

För att ett aktiebolag inte ska kunna köpas med sina egna pengar (som till exempel i Trustorhärvan) är grundregeln att bolaget inte kan låna ut pengar till köparen. Detta gäller även närstående personer. För att underlätta generationsskiften i familjeägda bolag finns dock möjlighet att söka dispens från förbudet.

Och det är den möjligheten som utnyttjas väldigt olika på olika håll i landet.

- Det är väldigt stora skillnader, betydligt större än vi trodde. På så sätt är det ett mycket tydligt och intressant resultat av studien, säger Hanna Almlöf.

Smålänningar sticker ut

Jönköpings län är det län som har i särklass flest dispensbeslut (21,6 procent) i förhållande till andelen av Sveriges aktiebolag (3,1 procent). Också Stockholm, Västra Götaland och Skåne har många dispensbeslut, men där är också antalet aktiebolag betydligt större. I övriga län handlar det om enstaka eller en handfull beslut under perioden, relativt sett ungefär på samma nivå som andelen bolag.

"Fördelarna är tydliga", säger Hanna Almlöf om möjligheten att låna pengar av aktiebolaget vid ett generationsskifte.

Den stora skillnaden, bedömer Hanna Almlöf, beror på företagsrådgivarna i Jönköpings län.

- De verkar ha stor kunskap om reglerna och är vana vid att arbeta på det här sättet. Att söka dispens har blivit rutin, säger hon.

- Idén till undersökningen kom för övrigt vid en annan studie om juridisk rådgivning till mindre företag. I våra intervjuer var företagsrådgivarna i Jönköping de enda som över huvud taget nämnde den här möjligheten. Då blev vi nyfikna på att ta reda på hur det verkligen ser ut.

Villkoren kan vara bättre

Jämfört med att låna pengar på bank är det ofta förmånligare att med dispens låna pengar av aktiebolaget. Villkoren ska visserligen vara marknadsmässiga, men kan ändå innebära lägre ränta och på andra sätt generösare villkor. Kraven på likviditet hos köparen är lägre och låntagarens bolag (ofta har den yngre generationen ett ägarbolag) kan vara nystartat eller till och med ännu inte registrerat.

Slutsatsen blir att ägarbyten i familjeföretag i dag ofta görs till villkor som kunde varit bättre.

- En advokat jag talade med beskrev dispensmöjligheten som ett sistahandsalternativ. Jag menar att fördelarna är så tydliga att jag att det borde vara något man överväger i ett tidigt skede.

Ökad transparens önskvärd

För att öka kunskapen föreslår Hanna Almlöf att Skatteverket ska offentliggöra sina beslut i dispensärenden och på så sätt öka transparensen kring regelverket. Myndigheten kan också gå ut med riktlinjer för hur reglerna ska tolkas.

- Det är inte påkallat med en lagändring, men det är bra om företagsrådgivarna har flera verktyg i sin verktygslåda vid generationsskiften. Från företagarnas sida är det också önskvärt om de använder ungefär samma verktyg, säger hon.

Länk till den vetenskapliga artikeln i Svensk juristtidning: Dispens från de aktiebolagsrättsliga låneförbuden

Länk till artikel på vertikals.se: Är Jönköping bäst på generationsskiften?

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.