Bedömning och återkoppling

Digitala bedömningsprocessen i korthet

1. Studenten 

Loggar in och väljer aktuellt formulär för bedömning i appen eller på dator.

2. Handledaren

Får enheten överräckt till sig, gör sin bedömning i formuläret, anger sin mejladress och skickar in.

3. VFU-ansvarig

Kontrollerar studentens återkoppling och gör en sammanfattande bedömning.

Quality Progress System (QPS)

Blanketter eller digitalt?

Ett digitalt system för inrapportering av bedömningar under VFU introduceras just nu på Läkarprogrammet, med start på termin 6. Notera att blanketter kanske fortfarande gäller under din kurs. Blanketter finns i dokumentbiblioteket

Fördelning VT24

T6: Ortrac (QPS)
K7: Blanketter
K9: Blanketter
K10: Blanketter
K11: Blanketter

QPS - en introduktion

Quality Progress System (QPS) är ett digitalt system som används på flera medicinska utbildningar nationellt och nu ska införas på Läkarprogrammet vid LiU.

Syftet med QPS är att på ett systematiskt sätt kunna genomföra studentbedömning och återkoppling och säkerställa att det sker en progress under utbildningen. Systemet möjliggör också en kvalitetssäkring av Läkarprogrammet, baserat på bland annat lärandemål och examensmål.

Ortrac är namnet på den QPS-plattform vi använder vid LiU och Orzone är namnet på företaget som driver Ortrac.

Studentdriven bedömning

Studentdriven bedömning innebär att när studenten ska bedömas i en praktisk situation, till exempel vid en medsittning, är det studenten själv som loggar in på sitt konto i Ortrac och väljer aktuellt formulär för bedömningen.

Inloggningen kan ske på mobil, dator eller surfplatta. Därefter överräcker studenten enheten till den handledare som ska bedöma studenten, för att få formuläret ifyllt. Läs mer om hur det går till i manualerna nedan.

 

Manualer för digital bedömning

Är du intresserad av att veta hur formulären ser ut?

Mer om systemet och processen

Kvalitetssäkring av studentdriven bedömning

Processen är kvalitetssäkrad med hjälp av bedömarens (assessors) mejladress och regelbundna kontroller. Vi vill dock påminna om de regler som gäller kring fusk och att det är lika allvarligt att fuska med inlämning av bedömningsformulär som det är att fuska vid exempelvis en tentamen.

Kontakt för support

Vid frågor som rör Ortrac som verktyg och processen kring digital bedömning och återkoppling - kontakta funktionsmejladressen QPS.LAK@liu.se.

Lärandemål för de kliniska terminerna

Person med blå gummihandskar pekar på ett dokument.
Pexels, Klaus Nielsen (CC0)

Här kan du hitta lärandemål och studieinformation för respektive termin.

Undersidor