Dags för VFU?

Allmän information om VFU på Läkarprogrammet

Dessa sidor riktar sig främst till dig som är nuvarande student eller handledare på Läkarprogrammet. Här hittar du information som rör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Vill du läsa mer om Läkarprogrammet vid LiU i sin helhet? Följ länken till programsidan.

Från och med den sjätte terminen varvas teori med klinisk praktik på Läkarprogrammet. Det är även från denna termin som studenterna placeras vid en av de fyra huvudstudieorterna, Jönköping, Kalmar, Linköping eller Norrköping. Ansökan om prioritet för VFU inom huvudstudieorten öppnar den 1 april inför höstterminen och den 1 oktober inför vårterminen.

FAQ med frågor och svar inför och under placering, samt viss termins- och kursspecifik information, hittar du under fliken praktisk information. Det finns även undersidor för bedömning och återkopplingtypfall, och pedagogiskt stödUtbildnings- och kursplaner, lärandemål, temagrupper och mycket annat finns att tillgå i LiU:s läroplattform Lisam. Du hittar information både i det övergripande programrummet och under aktuell kurs, där även VFU-schemat publiceras.

 

Aktuella VFU-veckor 2024

Vårtermin 2024

  • T6 mån-tors v.5-20
  • K7 mån-tors v.5-8 samt 10-21
  • K9 mån-fre v.8-19
  • K10 mån-tors v.5-8, 9-12, 13-16, 17-20
  • K11 mån-fre v.5-8, 11-14, samt v.17-20
  • OBS! K11 studieort Jönköping och Kalmar har följande veckor: 7-10, 11-14, 17-20


VFU-typfall för studenter och handledare

Kontakt

Frågor om VFU?

Kontakta då Läkarprogrammets kurssamordnare eller VFU-samordnare.

Om du som student eller handledare har frågor om placering eller annat som rör VFU på din termin är du välkommen att kontakta aktuell kurssamordnare: 

Termin 6: K6LAK@liu.se
Kurs 7: K7LAK@liu.se
Kurs 9: K9LAK@liu.se
Kurs 10: K10LAK@liu.se
Kurs 11: K11LAK@liu.se

Vid generella frågor eller frågor om prioriteringar, kontakta då VFU-samordnare.

Mer om Läkarprogrammet vid LiU

Undersidor