Dags för VFU?

Allmän information om VFU på Läkarprogrammet

Dessa sidor riktar sig främst till dig som är nuvarande student eller handledare på Läkarprogrammet. Här hittar du information som rör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Vill du läsa mer om Läkarprogrammet vid LiU i sin helhet? Följ länken till programsidan.

Från och med den sjätte terminen varvas teori med klinisk praktik på Läkarprogrammet. Det är även från denna termin som studenterna placeras vid en av de fyra huvudstudieorterna, Jönköping, Kalmar, Linköping eller Norrköping.

FAQ med frågor och svar inför och under placering, samt viss termins- och kursspecifik information, hittar du under fliken praktisk information. Det finns även undersidor för bedömning och återkopplingtypfall, och pedagogiskt stödUtbildnings- och kursplaner, lärandemål, temagrupper och mycket annat finns att tillgå i LiU:s läroplattform Lisam. Du hittar information både i det övergripande programrummet och under aktuell kurs, där även VFU-schemat publiceras.

 

Fortbildning för VFU-handledare

Informationsfilmer om VFU

Från praktisk och organisatorisk information till stöd gällande återkoppling. De första tre filmerna i en serie av informationsfilmer riktade till dig som handleder läkarstudenter i Sydöstra sjukvårdsregionen finns nu tillgängliga under fliken pedagogiskt stöd.

Abstrakt illustration i block
VFU-handledarutbildning i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Handledarutbildning HT24

Under höstterminen erbjuder vi digitala utbildningstillfällen på 45 minuter för alla läkare i SÖSR som är en del av våra läkarstudenters kliniska utbildning. Tillfällena äger rum onsdagar 13.00 - 13.45, en gång i månaden via Zoom (augusti till november) och ingen föranmälan krävs. Läs mer under pedagogiskt stöd, eller här (PDF).

Aktuella VFU-veckor 2024

Vårtermin 2024

  • T6 mån-tors v.5-20
  • K7 mån-tors v.5-8 samt 10-21
  • K9 mån-fre v.8-19
  • K10 mån-tors v.5-8, 9-12, 13-16, 17-20
  • K11 mån-fre v.5-8, 11-14, samt v.17-20

OBS! K11 studieort Jönköping och Kalmar har följande veckor: 7-10, 11-14, 17-20

Hösttermin 2024

  • T6 mån-tors v.35-50 
  • T7 mån-tors v.35-38 samt 40-51, OBS ej torsdag v.50
  • K9 mån-fre v.39-50
  • K10 mån-tors v.35-42, mån-ons v.43, mån-fre v.44, mån-tors v.45-50
  • K11 mån-fre v.36-39, 42-45, samt v.47-50

OBS! K11 studieort Jönköping har följande veckor: 38-41, 42-45, samt v.47-50

VFU-typfall för studenter och handledare

Regionalt VFU-möte - 11 september

Välkommen!

Varmt välkommen till Campus US i Linköping i september. Mötet är till för dig som är VFU-ansvarig eller på annat sätt arbetar med VFU på Läkarprogrammet i sydöstra sjukvårdsregionen. Anmälan krävs (senast 21/8), se länk nedan.

Datum: 11 september 2024

Tid: 09.15 till cirka 15.30

Plats: Campus US, Linköping

Anmäl dig här

 

Program

09.15 - 09.45 Fika & mingel

09.45 - 10.15 Introduktion - Fredrik Iredahl

10.15 - 10.40 Vad förväntas studenterna kunna? (Kunskap och lärandemål) - Magnus Wijkman

10.40 - 11.00 Hur bedöms ett professionellt förhållningssätt? (Fyra hörnstenar) - Anna-Karin Alvunger

11.00 - 11.15 Bensträckare

11.15 - 12.00 Workshop: Lärandemål inom respektive termin

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.00 Gemensam diskussion efter workshop (Betydelsen av att vara VFU-ansvarig)

14.00 - 14.45 Vad gör en VFU-ansvarig när studenten riskerar att inte uppfylla lärandemålen? - Fredrik Iredahl

14.45 - 15.00 Avslutande diskussion

15.00 Fika & mingel

Inbjudan (PDF)

 

Kontakt

Frågor om VFU?

Kontakta då Läkarprogrammets kurssamordnare eller VFU-samordnare.

Om du som student eller handledare har frågor om placering eller annat som rör VFU på din termin är du välkommen att kontakta aktuell kurssamordnare: 

Termin 6: K6LAK@liu.se
Kurs 7: K7LAK@liu.se
Kurs 9: K9LAK@liu.se
Kurs 10: K10LAK@liu.se
Kurs 11: K11LAK@liu.se

Vid generella frågor eller frågor om prioriteringar, kontakta då VFU-samordnare.

Mer om Läkarprogrammet vid LiU

Undersidor