Gemensam testmiljö kan bli kärnan i samverkan mellan LiU och ABB

Det strategiska samverkansavtal som 2014 signerades mellan Linköpings universitet och ABB Sverige var följden av ett beslut att ta ett långsiktigt helhetsgrepp på sedan länge existerande samarbeten inom grundutbildning, forskning och gemensamma samhällsaktiviteter.

Det strategiska avtalet mellan LiU och ABB undertecknades av LiU:s rektor Helen Dannetun och ABB Sveriges vd Johan Söderström, LiU-alumn från I-programmet. Sedan signeringstillfället träffas en ledningsgrupp från varje organisation årligen och går igenom föregående och nästkommande års handlingsplan.

Delegationen från ABB anländer till LiU i samband med avtalssigneringen.

– Linköpings universitet har hög kvalitet och ligger långt fram i teknikutvecklingen. Vi rankar LiU högt och bland de universitet vi samarbetar med är LiU vår största rekryteringsbas. Studenterna är välutbildade och ambitiösa och vi på ABB vill bidra så mycket som möjligt till deras utveckling med suveräna examensarbeten, intressanta sommarjobb, givande praktikperioder och hyperintressanta jobb, säger Johan Söderström.

Johan Söderström framhåller också att ABB är mycket engagerade i arbetet med att få fler ungdomar, inte minst tjejer, att tidigt intressera sig för teknik.

Efter genomgången examen är det, i jämförelse med landets övriga lärosäten, LiU: s studenter som snabbast får arbete.

– Det är ett kvitto på att våra utbildningsprogram håller hög kvalitet och uppskattas av både studenterna och arbetsmarknaden, säger rektor Helen Dannetun. Vi månar om att ge studenterna såväl spets som bredd i utbildningen för att på bästa sätt öka deras register av kunskap och förmågor de har nytta av i livet.

Samverkan i tre punkter

I samband med årets ledningsmöte beslutades att den strategiska samverkan ska koncentreras kring områdena Forskning – att gemensamt driva forskning inom utvalda fokusområden, till exempel robotik; Talang – att utveckla möjligheterna för LiU:s studenter att komma till ABB såväl under, som efter utbildningen; Test lab – att verka för en gemensam arena för att ge studenter och forskare nya utvecklingsmöjligheter.
– En testmiljö med robotar skulle bli en kärna för hela vårt forskningssamarbete och också ett område för undervisning och garageaktiviteter för studenterna, menar Per Dannetun, forskningsdirektör vid LiU.

KontaktVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

LiU:s strategiska partnerVisa/dölj innehåll