26 september 2019

”Starta inte mötet utan mig - det är varmt här inne, jag vill komma ut” säger YuMi och avbryter rektor Helen Dannetun som just välkomnar gästerna från ABB till LiU och det nya Studenthuset.

YuMi kränger av sig lådan
YuMi kränger av sig lådan Karl Öfverström
YuMi är det senaste tillskottet till LiU:s robotfamilj - en liten 14-axlig robot från ABB med stor potential och stark stämma. Fredrik Löfgren, student, LiU-forskare och företagare, har trätt en låda med texten Framtidens medarbetare över YuMi. Det är den hon nu vill bli av med.

– Ja, YuMi är en hon, säger Fredrik Löfgren bestämt.

Möte Linköpings universitet och ABBYuMi och Fredrik Löfgren Foto Karl ÖfverströmEfter någon minut har YuMi lyckats kränga av sig den stora lådan, ber Fredrik om sina ögon och tar sedan en fin bild av det dryga 20-talet personer från ABB och LiU som samlats i rummet.

Mänsklig kommunikation

– YuMi kan kommunicera med oss på ett nästan mänskligt vis och kan agera i små utrymmen. Det svåra här är att planera robotarmarnas banor så att de inte trasslar in sig i varandra när det är så här trångt, förklarar han, glad att ha fått en ny robotkompis att experimentera med.

LiU:s forskningsdirektör Per Dannetun tar över och tackar varmt för YuMi, som kommer att göra god nytta både i utbildning och forskning vid LiU.

– Vi är värdar för stora forskningsprogram som Elliit, Link-Sic och Wasp och är glada över att de tekniska satsningarna på autonoma system nu har kompletterats med satsningar även inom humaniora och samhällsvetenskap. ABB är en viktig strategisk partner för oss, säger Per Dannetun.

Möte Linköpings universitet och ABBTom Ziemke och Michael Felsberg, Svante Gunnarsson i bakgrunden Foto Karl ÖfverströmVärd för YuMi vid LiU, är professor Svante Gunnarsson, Institutionen för systemteknik, som tillsammans med professorerna Tom Ziemke, Institutionen för datavetenskap, och Johan Ölvander, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, ansvarar för robotens användning.

– Vi är glada att få ta hand om YuMi och har redan före sommaren använt roboten inom såväl en doktorandkurs som ett masterarbete, intygar Svante Gunnarsson.

Fokuserat samarbete

Xiaolong Feng, global forskningschef på ABB Corporate Research och tidigare adjungerad professor vid LiU, tar ordet:

– Vi arbetar med tre fokusområden: forskning, talanger och kompetensutveckling samt ett testcenter, gärna vid LiU, säger han, och fortsätter

– Att personer som Fredrik tar hand om YuMi är precis vad vi vill. Vi vill vara bäst och att hitta unga talanger är viktigt för oss. Det pågår en snabb utveckling inom området, från tillverkning och utveckling av robotar och automation till hela autonoma system. Det behövs kunskaper inom mjukvara, sensorer, visionsystem och mycket mer. Framtidens robotar kommer att behöva ha en mobil plattform och ett mera dynamiskt beteende. Säkerheten är ännu ett område som kräver utveckling. Vi har all anledning att fortsätta samarbetet mellan ABB och LiU.

Möte Linköpings universitet och ABBSusanne Timsjö, svenska ABB Foto Karl ÖfverströmSusanne Timsjö, försäljningschef ABB Robotics förtydligar:
– Vi profilerar gärna ett testcenter här vid LiU och behöver ni fler robotar så kontakta oss.

Ett tiotal LiU-forskare från de tre olika institutionerna beskriver den forskning som finns vid LiU inom deras respektive områden. Det handlar om allt ifrån ny visionteknik och samarbete mellan robotar och människor, till design, hållbarhet och nya affärsmodeller. I de flesta fall också med tydlig koppling till utbildningsprogram vid LiU.

Studentföreningen FIA

Möte Linköpings universitet och ABBSofia Thunberg, robotföreningen FIA Foto Karl ÖfverströmSofia Thunberg från robotföreningen FIA (Föreningen för intelligenta autonoma system) vid LiU beskrev också hur studenterna samlas i labbet för att få robotar att spela fotboll, laga mat och dansa, för att ta några exempel. Hon efterlyste också någon typ av studenttävling för robotar som YuMi.
– Det finns många internationella tävlingar att inspireras av och i Robotföreningen gillar vi tävlingar, sa hon.

Robotföreningen fick vid sittande bord en inbjudan till studiebesök på ABB Robotics.

– Jag är imponerad av studenternas engagemang och forskningens bredd, vi arbetar med att fokusera och förbättra samarbetet med forskarvärlden, inte minst med Linköpings universitet, sa Susanne Timsjö.

Gustaf Flodström, forskningschef på ABB Robotics, instämmer:
– Jag ser synergier på alla plan inom vår nya forskningsorganisation, vi får nu också utmana oss själva och samarbeta inom områden där vi inte tidigare har gjort det. Fordonsindustrin är fortfarande viktig för oss, men vi har fler ben och många nya kunder, sa han.
Möte Linköpings universitet och ABBYuMi och LiU:s gäster från ABB fick inviga styrelserummet i Studenthuset. Foto Karl Öfverström

Läs mer om FIA


Kontakt

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.